Archiwa kategorii: Galeria zdjęć

Rozstrzygnięcie Konkursu „Świąteczna Kartka Bożonarodzeniowa”

Kartka świąteczna, która zdobyła I miejsce w konkursie W poniedziałek 6 grudnia 2021r. obyło się rozstrzygnięcie konkursu na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową zorganizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku. W konkursie wzięło udział 14 dzieci i młodzieży będących w pieczy zastępczej z terenu powiatu pułtuskiego. Komisja miała nie lada problem z wyborem najciekawszej kartki. Wszystkie kartki były bardzo oryginalne i staranne, a niektóre z nich zaskakiwały pięknym i kreatywnym wnętrzem a także serdecznymi życzeniami. Ostatecznie wyłoniono 3 laureatów oraz przyznano 11 wyróżnień.

I miejsce: Zuzanna lat 6
II miejsce: Julia lat 8
III miejsce: Łukasz, l. 12
Wyróżnienia otrzymali: Nadia, Adam,  Mateusz, Gabriela, Bartosz, Paweł, Aleksander, Eryk, Tomasz, Krzysztof, Julka

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy zwycięzcom!

Uroczystość zakończenia realizacji zadania pn.: „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku”

Program artystyczny w SOS-W w PułtuskuW dniu 17 grudnia 2021 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku o godz. 14.00 odbyło się spotkanie podsumowujące realizację zadania pn. „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego.
W spotkaniu udział wzięli: Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, Jan Zalewski Starosta Pułtuski, Beata Jóźwiak Wicestarosta Pułtuski, Tadeusz Nalewajk Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku  wraz z radnymi oraz zaproszeni goście. Uroczystość otworzyła Pani Aldona Iniarska Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i zaprosiła do obejrzenia  świątecznego programu artystycznego pt „Maleńka przyszła miłość” z udziałem dzieci i młodzieży pułtuskiej placówki. Podczas spotkania wręczone zostały podziękowania i świąteczne podarunki przygotowane przez wychowanków SOS-W.  

Czytaj więcej

Wizyta Marszałka Województwa Mazowieckiego w pułtuskim szpitalu

Uczestnicy uroczystości w Szpitalu Powiatowym Gajda-Med17 grudnia 2021 r. w Szpitalu Powiatowym Gajda-Med Sp. z o.o. w Pułtusku odbyło się spotkanie z udziałem Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego związane z oficjalnym przekazaniem sprzętu: rezonansu magnetycznego, tomografu komputerowego,
aparatów USG, karetki – ambulansu typu B i innego, który został zakupiony w ramach realizacji
projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”. W uroczystości udział wzięli: Zbigniew Terek Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Tomasz Sławatyniec Dyrektor Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Starosta Pułtuski Jan Zalewski, Wicestarosta Pułtuski Beata Jóźwiak, Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku Tadeusz Nalewajk, Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk,  medyczny i administracyjny personel szpitala oraz zaproszeni goście. Projekt w ramach, którego pułtuski szpital uzyskał wsparcie finansowe na zakup niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej  (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury), realizowany jest przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI „Jakość życia” Działanie 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”. Podczas spotkania uczestnicy mogli obejrzeć zakupiony sprzęt oraz zmodernizowane pomieszczenia szpitalne. Uroczystość była również okazją aby złożyć gratulacje i życzenia dalszych sukcesów naukowych Dyrektorowi szpitala Robertowi Gajdzie, który uzyskał tytuł Profesora nadzwyczajnego.

Czytaj więcej

Inauguracja obchodów 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

prelegenci 6 grudnia 2021 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku odbyła się uroczystość inaugurująca pułtuskie obchody 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego zorganizowane przez Samorząd Powiatu Pułtuskiego i Gminy Pułtusk. Wydarzenie poprowadziła Anna Majewska Dyrektor LO im. Piotra Skargi w Pułtusku – szkoły, która zajęła się skoordynowaniem wszystkich działań związanych z organizacją dzisiejszej uroczystości.
Głównym punktem programu było spotkanie poświęcone pamięci Jana Lityńskiego – polityka, publicysty, opozycjonisty w czasach PRL, działacza społecznego, posła na Sejm RP, doradcy prezydenta RP w latach 2010-2015. W spotkaniu udział wzięli Prezydent Bronisław Komorowski, Władysław Kosiniak – Kamysz, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Jan Dworak i Kamil Sipowicz. Wydarzenie „Jan Lityński we wspomnieniach przyjaciół” udało się zorganizować dzięki wsparciu i zaangażowaniu żony nieżyjącego opozycjonisty z czasów PRL – Elżbiety Boguckiej. Spotkanie poprowadzili: Rafał Zakrzewski – dziennikarz i publicysta – oraz Jakub Sieńkowski – uczeń klasy maturalnej LO im. Piotra Skargi w Pułtusku.
W dalszej części programu wręczone zostały nagrody laureatom konkursów zorganizowanych w ramach obchodów 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego: konkursu plastycznego ogłoszonego przez Gminę Pułtusk pn. „Logo obchodów 40.rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce”; konkursu literackiego ogłoszonego przez Pułtuską Bibliotekę Publiczną im. Joachima Lelewela pn. „Dawno, dawno temu – czyli opowieści moich dziadków” oraz konkursu historycznego ogłoszonego przez LO im. Piotra Skargi w Pułtusku pn. „Nadzieja nie da się uwięzić”.
Na zakończenie uroczystości odbył się koncert „Piosenki stanu wojennego” w wykonaniu zespołu PAMIĘTAJMY, przygotowany przez Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku.

Zapraszamy do udziału w kolejnych wydarzeniach organizowanych w ramach trwających obchodów 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

Czytaj więcej

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia [PDF 404KB]

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.) Zarząd Powiatu w Pułtusku  podaje  do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia  w trybie bezprzetargowym (uchwała  Nr XXXIV/215/2021 z dnia 24.11.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę mienia Powiatu Pułtuskiego): Czytaj więcej

XI Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej „Pieśń ujdzie cało…”

Uczestnicy spotkania 26 listopada br. w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku odbył się XI Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej „Pieśń ujdzie cało…” zorganizowany wspólnie ze Związkiem Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, Oddział w Pułtusku. Patronat Honorowy nad wydarzeniem sprawował Starosta Pułtuski i Burmistrza Miasta Pułtusk. W imieniu Samorządu Powiatu Pułtuskiego udział w wydarzeniu wzięła Wicestarosta Beata Jóźwiak oraz Sekretarz Powiatu Katarzyna Jankowska.

Czytaj więcej

Wręczenie nagród dla laureatów konkursu „Przyjazny Konsumentowi”

Podczas XXXIV Sesji Rady Powiatu w Pułtusku Starosta Pułtuski Jan Zalewski oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku Tadeusz Nalewajk wręczyli symboliczne statuetki zwycięzcom konkursu „PRZYJAZNY KONSUMENTOWI”. Organizatorami jego XIII już edycji są Zarząd Powiatu w Pułtusku, Powiatowy Rzecznik Konsumentów i Pułtuska Gazeta Powiatowa.
Laureaci, którzy uzyskali najwyższą punktację w czterech kategoriach konkursowych otrzymują tytuł Firmy „Przyjaznej Konsumentowi”. Czytaj więcej