Archiwa kategorii: Archiwum

Tymczasowa IZBA PRZYJĘĆ

W dniu 22 kwietnia br zgodnie z decyzją Starosty Pułtuskiego na potrzeby tymczasowej IZBY PRZYJĘĆ Szpitala Powiatowego Gajda Med. Sp z .o.o w Pułtusku z zasobów Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa został przekazany namiot pneumatyczny NP 2 wraz z wyposażeniem o wartości 36 917 zł. Namiot został rozstawiony przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku. Obsługę tymczasowej izby przyjęć szpitala zapewniają żołnierze z 52 Batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej w Komorowie. Przekazany przez Starostwo sprzęt przyczyni się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa sanitarnego personelu i pacjentów szpitala w czasie epidemii koronawirusa SARS CoV 2.

Tymczasowa IZBA PRZYJĘĆ

Tymczasowa IZBA PRZYJĘĆ

Laptopy do nauki zdalnej dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski

Dziś Wicestarosta Beata Jóźwiak przekazała dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski laptopy do nauki zdalnej, które zostały zakupione w ramach:

Grafika - program ZDALNA SZKOŁA

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”
działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”
dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Dotacja dla Powiatu Pułtuskiego wyniosła 80.000 złotych. Zakupione 30 sztuk laptopów
przekazano do:
– Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku – 9 sztuk
– Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku – 10 sztuk
– Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku – 9 sztuk
– Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku – 2 sztuki
Sprzęt zostanie przekazany w formie umowy użyczenia uczniom i nauczycielom w celu prowadzenia nauki zdalnej podczas trwania epidemii COVID-19. Po zakończeniu nauki zdalnej sprzęt będzie stanowił wyposażenie pracowni przedmiotowych.

INFORMACJA DOTYCZĄCA NOWEGO PROGRAMU PFRON, SKIEROWANA DO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE POWIATU PUŁTUSKIEGO W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID-19

Powiat pułtuski planuje przystąpienie do nowego programu PFRON pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w ramach Modułu III.

Adresatami tego programu są:

  1. osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  2. dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16. roku życia.

Czytaj więcej

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE W PCPR W PUŁTUSKU

Ze względu na wyjątkową sytuację związaną z zagrożeniem COVID-19 oraz zalecanym ograniczeniem bliskich kontaktów z innymi osobami tut. Centrum informuje o możliwości skorzystania z pomocy w ramach poradnictwa specjalistycznego: psychologa, pedagoga, prawnika oraz poradnictwa rodzinnego.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia, rozmowy, porady bądź doświadczasz przemocy domowej ZADZWOŃ pod numer telefonu 23 692 54 83 lub NAPISZ e-mail: sekretariat@pcprpultusk.pl

 

Źródło informacji: pcprpultusk.pl

DZIEŃ SAPERA

16 kwietnia obchodzimy Dzień Sapera – Święto Wojsk Inżynieryjnych, które zostało ustanowione w 1946 r., w rocznicę forsowania linii Odry i Nysy Łużyckiej.

Z uwagi na sytuację panującą w kraju, odwołano planowane obchody tego święta – upamiętniamy je na stronach Powiatu Pułtuskiego życząc Wszystkim Żołnierzom Wojsk Inżynieryjnych bezpiecznej służby oraz by nigdy nie musieli wykonywać w warunkach bojowych zadań podobnych do tych, które stały się podstawą tradycji Dnia Sapera.

Na zdjęciu miejsce upamiętniające poległych saperów podczas powojennej operacji rozminowania kraju.

Informacja o akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców” – materiały dla rodziców do wspólnej nauki z dziećmi

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i naukę; przygotowaliśmy serię pakietów materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci.
W ramach akcji „Dzieci uczą rodziców w domu” w środy i piątki na stronie internetowej

Strona główna

będą ukazywać się materiały do pobrania całkowicie za darmo. Zamieszczane lekcje obejmują tematykę zdrowego bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, promocji sportu, ekologii czy historii. Liczba lekcji będzie zależna od rozwoju sytuacji i ewentualnej decyzji co do wydłużenia okresu zamknięcia placówek.

Czytaj więcej

DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ

W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 r .” 13 kwietnia ustanowiono Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.
W tym roku obchodzimy 80. rocznicę zbrodni katyńskiej, zbrodni ludobójstwa dokonanej na polskich jeńcach wojennych i więźniach. Z uwagi na sytuację panującą w kraju,  odwołano planowane obchody tego święta, ale upamiętniamy je na stronach Powiatu Pułtuskiego oraz Gminy Pułtusk.

10 ROCZNICA KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

Mija dziesięć lat od katastrofy polskiego samolotu wojskowego, w której zginęło 96 osób. Wśród nich Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński z małżonką Marią Kaczyńską, przedstawiciele władz państwowych, zwierzchnicy sił zbrojnych, duchowieństwo, kombatanci, załoga samolotu – zginęli w drodze na uroczystość upamiętnienia 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

Z uwagi na sytuację panującą w kraju, odwołano planowane uroczyste obchody tej rocznicy, upamiętniamy ją jednak na oficjalnych stronach Powiatu Pułtuskiego oraz Gminy Pułtusk