Archiwa kategorii: Archiwum

W minioną niedzielę odbyły się Dożynki Gminno-Powiatowe w Obrytem

W minioną niedzielę w Obrytem odbyły się DOŻYNKI GMINNO-POWIATOWE, święto rolników, wieńczące, ciężką pracę, będące podziękowaniem za zakończone żniwa.
Organizatorami uroczystości byli: Zarząd Powiatu w Pułtusku i Wójt Gminy Obryte. współorganizatorem Samorząd Województwa Mazowieckiego, a uczestniczyli w niej m.in.: Henryk Kowalczyk Minister Środowiska, Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego Konrad Wojnarowski i Mirosław Augustyniak oraz Robert Kochański kierownik ciechanowskiej delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przedstawiciele samorządów – powiatowego i gminnych, lokalnych firm, instytucji, stowarzyszeń oraz licznie przybyli mieszkańcy powiatu i goście. Czytaj więcej

Przekazanie aktów powierzenia stanowisk dyrektorskich

W związku z nierozstrzygniętymi konkursami na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku oraz Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego, Zarząd Powiatu po zasięgnięciu opinii Rad Pedagogicznych w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny (Mazowiecki Kurator Oświaty) powierzył te stanowiska wyznaczonym kandydatom:
– stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku, na lata 2019-2024, Agnieszce Kowalskiej,
– stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku, na lata 2019-2024, Annie Kmiołek-Gizarze.

Czytaj więcej

Trening systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego w dniu 1 sierpnia 2019 r. o godzinie 17:00

W związku ze zbliżającą się 75 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego oraz na podstawie zarządzenia nr 162 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa mazowieckiego – w dniu 1 sierpnia 2019 r. o godzinie 17:00 na terenie powiatu pułtuskiego (gmin Pułtusk, Obryte, Pokrzywnica) odbędzie się trening systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego. Trening polegał będzie na wyemitowaniu akustycznego sygnału alarmowego, trwającego 1 minutę.

Dyżurny Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku

Święto Policji

24 lipca 2019 r. w jubileusz 100. rocznicy powstania Policji Państwowej, w Sali Koncertowej Domu Polonii w Pułtusku odbyła się uroczystość z okazji Święta Policji poprzedzona mszą św. w Bazylice Pułtuskiej. Podczas uroczystości, Komendant Powiatowy Policji w Pułtusku mł.insp. Jarosław Olszewski wraz z I Zastępcą nadkom. Pawłem Antośkiewiczem wręczyli 33 funkcjonariuszom akty mianowania na wyższe stopnie oraz wyróżnili funkcjonariuszy i pracowników pułtuskiej Komendy.
Wicestarosta Beata Jóźwiak wyraziła szacunek i podziękowanie za rzetelną służbę oraz złożyła życzenia wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom policji. Wyróżnionym Policjantom wręczyła fundowane przez Zarząd Powiatu w Pułtusku nagrody. Nagrodami wyróżniono: sierż. Sylwię Rębała, asp. sztab. Arkadiusza Gosiewskiego, asp. sztab. Mariusza Gajkowskiego, Czytaj więcej

Powiat Pułtuski przystąpił do ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „CIĄŻA BEZ ALKOHOLU”

Powiat Pułtuski przystąpił do ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „CIĄŻA BEZ ALKOHOLU”, której celem jest upowszechnianie wiedzy na temat szkód w rozwoju płodu wynikających
z picia alkoholu przez kobiety w czasie ciąży.

Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi materiałami edukacyjnymi dotyczącymi zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu przez kobiety w czasie ciąży.

Plakat [PDF 2469 KB]

Ulotka 1 [PDF 1864 KB]

Ulotka 2 [PDF 2262 KB]