Archiwa kategorii: Archiwum

Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019r. poz. 511, ze zm.) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r., poz. 13088, ze zm.) zwołuję XIII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.
Czytaj więcej

„Betlejemskie Światło Pokoju” dotarło do Starostwa Powiatowego w Pułtusku

Betlejemskie Światełko Pokoju 201918 grudnia 2019 r. Wicestarosta Beata Jóźwiak przyjęła od harcerzy z 25. Drużyny Harcerskiej „Zawieja” w Pniewie „Betlejemskie Światło Pokoju”. Akcję „Betlejemskie Światło Pokoju” w Polsce zapoczątkowano w 1991 roku. Celem akcji jest zaniesienie tego Światła do władz państwowych    i samorządowych, do urzędów i instytucji państwowych, do szkół i kościołów, szpitali i domów pomocy społecznej, do ludzi samotnych i odrzuconych, aby zapłonęło na wszystkich polskich stołach w trakcie wieczerzy wigilijnej.

 

Świąteczne życzenia od uczniów Zespołu Szkół im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie

We wtorek, 17 grudnia 2019 r. Starostwo Powiatowe w Pułtusku odwiedzili uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie, którzy złożyli Staroście Pułtuskiemu Janowi Zalewskiemu i Wicestaroście Beacie Jóźwiak życzenia oraz wręczyli świąteczną dekorację. Dziękujemy za odwiedziny i całej społeczności Zespołu Szkół im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie życzymy zdrowych, pogodnych i pełnych nadziei Świąt Bożego Narodzenia.Świąteczne życzenia od uczniów Zespołu Szkół im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie

77. rocznica publicznej egzekucji żołnierzy AK

We wtorek, 17 grudnia 2019 r. pod pomnikiem upamiętniającym mieszkańców Ziemi Pułtuskiej pomordowanych i poległych w okresie II wojny światowej, uczczono pamięć i oddano hołd, publicznie straconym w tym miejscu przez gestapo, czterem żołnierzom Armii Krajowej – ppor. Bronisławowi Dębińskiemu ps. „Dąb” Zastępcy Komendanta Obwodu Pułtusk AK, ppor. Juliuszowi Kubisowi ps. „Skuba” szefowi Oddziału I Obwodu Pułtusk AK, Henrykowi Smoleńskiemu ps. „Zaręba” z Przasnysza i Stefanowi Krzykowskiemu ps. „Chmura” z Jednorożca.
Wiązanki kwiatów złożyli m.in. kombatanci, przedstawiciele samorządów – miejskiego i powiatowego, delegacje organizacji, stowarzyszeń, partii politycznych, miejskich i powiatowych jednostek organizacyjnych, służb i straży.
Słowo do uczestników uroczystości wygłosiła Katarzyna Apalińska nauczyciel historii Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3.

Czytaj więcej

Spotkanie opłatkowe mieszkańców Pułtuska i powiatu pułtuskiego

W niedzielę, 15 grudnia 2019 r. na pułtuskim rynku odbyło się spotkanie opłatkowe mieszkańców Pułtuska i powiatu pułtuskiego – zwieńczenie organizowanego przez Samorząd Gminy Pułtusk Jarmarku Bożonarodzeniowego.

Spotkanie rozpoczęło się odegraniem hejnału Pułtuska, następnie ks. Sebastian Pakulski odczytał Ewangelię o Narodzeniu Jezusa oraz złożył życzenia mieszkańcom Pułtuska i powiatu pułtuskiego. Świąteczne życzenia zgromadzonym złożyli również Poseł na Sejm RP Henryk Kowalczyk, Wicestarosta Beata Jóźwiak, Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk, oraz przedstawiciele Artystycznego Zespołu Estradowego MCKiS w Pułtusku. Obecni mieszkańcy tradycyjnie łamali się opłatkiem przy dźwiękach kolęd i pastorałek. W trakcie spotkania uczestnicy degustowali wigilijne potrawy oraz mieli możliwość zrobienia fotografii z Mikołajem. Dużym zainteresowaniem cieszyły się przejażdżki świąteczną ciuchcią. Podczas spotkania opłatkowego na rynku trwał kiermasz, na którym można było zakupić lokalne produkty spożywcze i wyroby artystyczne. Całość zwieńczył koncert świąteczny w wykonaniu Oliwii Iwanowskiej i Macieja Komorowskiego.

Czytaj więcej