Archiwa kategorii: Archiwum

Trening systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego w dniu 1 sierpnia 2019 r. o godzinie 17:00

W związku ze zbliżającą się 75 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego oraz na podstawie zarządzenia nr 162 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa mazowieckiego – w dniu 1 sierpnia 2019 r. o godzinie 17:00 na terenie powiatu pułtuskiego (gmin Pułtusk, Obryte, Pokrzywnica) odbędzie się trening systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego. Trening polegał będzie na wyemitowaniu akustycznego sygnału alarmowego, trwającego 1 minutę.

Dyżurny Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku

Święto Policji

24 lipca 2019 r. w jubileusz 100. rocznicy powstania Policji Państwowej, w Sali Koncertowej Domu Polonii w Pułtusku odbyła się uroczystość z okazji Święta Policji poprzedzona mszą św. w Bazylice Pułtuskiej. Podczas uroczystości, Komendant Powiatowy Policji w Pułtusku mł.insp. Jarosław Olszewski wraz z I Zastępcą nadkom. Pawłem Antośkiewiczem wręczyli 33 funkcjonariuszom akty mianowania na wyższe stopnie oraz wyróżnili funkcjonariuszy i pracowników pułtuskiej Komendy.
Wicestarosta Beata Jóźwiak wyraziła szacunek i podziękowanie za rzetelną służbę oraz złożyła życzenia wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom policji. Wyróżnionym Policjantom wręczyła fundowane przez Zarząd Powiatu w Pułtusku nagrody. Nagrodami wyróżniono: sierż. Sylwię Rębała, asp. sztab. Arkadiusza Gosiewskiego, asp. sztab. Mariusza Gajkowskiego, Czytaj więcej

Powiat Pułtuski przystąpił do ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „CIĄŻA BEZ ALKOHOLU”

Powiat Pułtuski przystąpił do ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „CIĄŻA BEZ ALKOHOLU”, której celem jest upowszechnianie wiedzy na temat szkód w rozwoju płodu wynikających
z picia alkoholu przez kobiety w czasie ciąży.

Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi materiałami edukacyjnymi dotyczącymi zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu przez kobiety w czasie ciąży.

Plakat [PDF 2469 KB]

Ulotka 1 [PDF 1864 KB]

Ulotka 2 [PDF 2262 KB]

Oficjalne przekazanie aktów powierzenia stanowisk dyrektorskich

17 lipca 2019 r. Zarząd Powiatu w Pułtusku podjął uchwały o powierzeniu stanowisk dyrektora w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi, Zespole Szkół im. Bolesława Prusa oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku.
Stanowiska zostały powierzone kandydatom wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego na okres 5 lat tj. od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia2024 r.:
– w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi – Pani Annie Majewskiej
– w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa – Pani Dorocie Orłowskiej
– w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Anny Karłowicz – Pani Aldonie Iniarskiej.
Wszystkim Paniom gratulujemy i życzymy wielu sukcesów. Czytaj więcej

Umowa na przebudowę drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk-Strzegocin-Szyszki-Gołymin Ośrodek na odcinku w m. Szyszki Włościańskie podpisana.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, w dniu dzisiejszym została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim, a firmą „DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk” z Kacic, na realizację przebudowy drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk-Strzegocin-Szyszki-Gołymin Ośrodek na odcinku w m. Szyszki Włościańskie.
W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna na jezdni, powstaną pobocza
z kruszyw, zostaną odnowione rowy przydrożne oraz wybudowane nowe zjazdy.
Wartość prac wynosi 686.868,68 zł.
Zadanie współfinansowane jest z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 290.000 zł.
Planowany termin realizacji prac – III kwartał 2019r. Czytaj więcej

827,7 tys. zł z budżetu Mazowsza dla Powiatu Pułtuskiego

„Mazowieckie programy wsparcia rozstrzygnięte. Budowa boiska do piłki nożnej z nawierzchni z trawy naturalnej w miejscowości Pokrzywnica, poprawa jakości środowiska miejskiego w Pułtusku, remont bramy garażowej strażnicy OSP Zambski Kościelne czy urządzenie placu i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gostkowie – to tylko niektóre inwestycje w powiecie pułtuskim ze wsparciem samorządu Mazowsza. Dziś umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz beneficjenci. W spotkaniu wzięli udział radni województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski i Paweł Obermeyer.”

Czytaj więcej

10 lat Środowiskowego Domu Samopomocy – ponad 290 tyś. od Zarządu Powiatu w Pułtusku na zakup autobusu

4 lipca 2019 r. odbyła się uroczystość 10-lecia Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku. W uroczystości zorganizowanej na terenie placówki uczestniczyli rodzice oraz podopieczni ŚDS, przedstawiciele władz powiatu pułtuskiego i gmin, a także reprezentanci innych placówek opiekuńczych. Z okazji jubileuszu Wicestarosta Beata Jóźwiak oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku Tadeusz Nalewajk przekazali na ręce Dyrektora Domu Łukasza Ruszkowskiego prezent – czek na kwotę ponad 290 tyś. zł na zakup autobusu. Czytaj więcej