Archiwa kategorii: Archiwum

Odbiór końcowy prac związanych z przebudową drogi powiatowej na odc. Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare

W piątek, 23 sierpnia 2019 r. dokonano odbioru końcowego prac związanych z przebudową drogi powiatowej na odc. Pułtusk ul. Mickiewicza –Lipniki Stare. Zakres robót budowlanych obejmował odc. od miejscowości Lipniki Stare – granica miasta Pułtusk – do skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Tysiąclecia i ul. Jana Pawła II. Wartość robót budowlanych wyniosła 8.888.888,88 zł brutto.

W odbiorze uczestniczyli m.in.: Jan Zalewski – Starosta Pułtuski, Beata Jóźwiak – Wicestarosta, Tadeusz Nalewajk – Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku, Mariusz Kowalewski – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych; Kazimierz Strzyżewski – inspektor nadzoru, Jan Kaczmarczyk i Sławomir Wiśniewski – przedstawiciele Wykonawcy inwestycji – firmy DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk z Kacic.
Zadanie zostało sfinansowane z budżetu powiatu pułtuskiego oraz z dotacji celowych udzielonych z budżetu województwa mazowieckiego i budżetu Gminy Pułtusk.

Czytaj więcej

Nowy mundur i wyposażenie dla Grupy Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty od Starosty Pułtuskiego

12 sierpnia 2019 r. w sali Rady Powiatu odbyło się spotkanie Starosty Pułtuskiego Jana Zalewskiego z Pułtuską Grupą Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty, podczas którego zostało wręczone nowe umundurowanie oraz niezbędne dla przedstawicieli GRH wyposażenie.
Starosta Pułtuski przyjął należącą do grupy młodzież na czele z dowodzącym st. chor. sztab. Leszkiem Topólskim, kapłanem GRH ks. Dariusz Multon, proboszczem parafii św. Wojciecha w Zambskach Kościelnych oraz Andrzejem Doleckim byłym starostą powiatu pułtuskiego – członkiem grupy.
Starosta Pułtuski bardzo ceni udział GRH w uroczystościach patriotycznych, a przekazane umundurowanie i sprzęt są wyrazem wdzięczności za wspieranie tego rodzaju uroczystości. Czytaj więcej

W minioną niedzielę odbyły się Dożynki Gminno-Powiatowe w Obrytem

W minioną niedzielę w Obrytem odbyły się DOŻYNKI GMINNO-POWIATOWE, święto rolników, wieńczące, ciężką pracę, będące podziękowaniem za zakończone żniwa.
Organizatorami uroczystości byli: Zarząd Powiatu w Pułtusku i Wójt Gminy Obryte. współorganizatorem Samorząd Województwa Mazowieckiego, a uczestniczyli w niej m.in.: Henryk Kowalczyk Minister Środowiska, Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego Konrad Wojnarowski i Mirosław Augustyniak oraz Robert Kochański kierownik ciechanowskiej delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przedstawiciele samorządów – powiatowego i gminnych, lokalnych firm, instytucji, stowarzyszeń oraz licznie przybyli mieszkańcy powiatu i goście. Czytaj więcej

Przekazanie aktów powierzenia stanowisk dyrektorskich

W związku z nierozstrzygniętymi konkursami na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku oraz Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego, Zarząd Powiatu po zasięgnięciu opinii Rad Pedagogicznych w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny (Mazowiecki Kurator Oświaty) powierzył te stanowiska wyznaczonym kandydatom:
– stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku, na lata 2019-2024, Agnieszce Kowalskiej,
– stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku, na lata 2019-2024, Annie Kmiołek-Gizarze.

Czytaj więcej