Archiwa kategorii: Archiwum

Świadomy pacjent – skuteczna terapia!

Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął kampanię edukacyjną pod hasłem „Świadomy pacjent – skuteczna terapia”, mającą na celu ograniczenie zjawiska polipragmazji wśród Polaków. „Nie igraj z lekami. W grę wchodzi Twoje zdrowie” to hasło przewodnie kampanii. Polipragmazja, nazywana też wielolekowością, to przyjmowanie co najmniej pięciu leków jednocześnie. W okresie pandemii koronawirusa ryzyko polipragmazji wzrasta.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie:

Polipragmazja

Czytaj więcej

Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu informuje

Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu informuje, że 10.11.2020 r. na stronie internetowej:

http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl/KWR/zamowienie-publiczne/zamowienia-ogloszone/z

ogłoszone zostało postępowanie o wybór wykonawcy dot. realizacji zadania remontowego pn.: „Wymiana pokryć dachowych w jednostkach PP Młodzieszyn, KPP Białobrzegi, KPP Pułtusk, KPP Szydłowiec – realizacja zaleceń pokontrolnych” z terminem składania ofert do 13.11.2020 r. do godz. 15.30.

Postępowanie przetargowe na budowę nowej siedziby KPP w Pułtusku

Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu informuje, że na stronie internetowej: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl/KWR/zamowienie-publiczne/zamowienia-ogloszone zostało ogłoszone postępowanie przetargowe, którego przedmiotem zamówienia jest:
„KPP Pułtusk – budowa nowej siedziby przy ul. Curie Skłodowskiej 3”
Termin składania ofert: 23.11.2020 r. do godz. 10:00.

Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

 Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.   o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu  w Pułtusku z dnia  19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r., poz. 13088, ze zm.) zwołuję XXI Sesję Rady Powiatu w  Pułtusku, która odbędzie się w dniu  10 listopada 2020r. (wtorek) o godz. 15.00 w Sali Rady (Nr 1.38)Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11.

Czytaj więcej

Do 8 listopada zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

Zdalne zajęcia

Więcej: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia- Czytaj więcej