Archiwa kategorii: Archiwum

Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.   o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019r. poz. 511, ze zm.), na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku, zwołuję  XVII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się  w dniu  25 maja 2020r. (poniedziałek) o godz. 10.00  w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku,  ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie  zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych lub uzyskujących bardzo dobre wyniki w nauce uczniów szkół prowadzonych przez powiat.”
  5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego   na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia   30 grudnia 2019r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
  8. Zamknięcie Sesji.

                                                                                  Przewodniczący Rady
                                                                                    Tadeusz Nalewajk

INFORMACJA DOTYCZĄCA NOWEGO PROGRAMU PFRON, SKIEROWANA DO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE POWIATU PUŁTUSKIEGO W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID-19

Powiat pułtuski planuje przystąpienie do nowego programu PFRON pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w ramach Modułu III.

Adresatami tego programu są:

  1. osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  2. dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16. roku życia.

Czytaj więcej

DZIEŃ SAPERA

16 kwietnia obchodzimy Dzień Sapera – Święto Wojsk Inżynieryjnych, które zostało ustanowione w 1946 r., w rocznicę forsowania linii Odry i Nysy Łużyckiej.

Z uwagi na sytuację panującą w kraju, odwołano planowane obchody tego święta – upamiętniamy je na stronach Powiatu Pułtuskiego życząc Wszystkim Żołnierzom Wojsk Inżynieryjnych bezpiecznej służby oraz by nigdy nie musieli wykonywać w warunkach bojowych zadań podobnych do tych, które stały się podstawą tradycji Dnia Sapera.

Na zdjęciu miejsce upamiętniające poległych saperów podczas powojennej operacji rozminowania kraju.

Informacja o akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców” – materiały dla rodziców do wspólnej nauki z dziećmi

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i naukę; przygotowaliśmy serię pakietów materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci.
W ramach akcji „Dzieci uczą rodziców w domu” w środy i piątki na stronie internetowej

Strona główna

będą ukazywać się materiały do pobrania całkowicie za darmo. Zamieszczane lekcje obejmują tematykę zdrowego bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, promocji sportu, ekologii czy historii. Liczba lekcji będzie zależna od rozwoju sytuacji i ewentualnej decyzji co do wydłużenia okresu zamknięcia placówek.

Czytaj więcej

DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ

W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 r .” 13 kwietnia ustanowiono Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.
W tym roku obchodzimy 80. rocznicę zbrodni katyńskiej, zbrodni ludobójstwa dokonanej na polskich jeńcach wojennych i więźniach. Z uwagi na sytuację panującą w kraju,  odwołano planowane obchody tego święta, ale upamiętniamy je na stronach Powiatu Pułtuskiego oraz Gminy Pułtusk.