Archiwa kategorii: Archiwum

Umowa na przebudowę drogi powiatowej Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Obryte – Gródek Nowy podpisana

8 września br. w Starostwie Powiatowym w Pułtusku  została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim, a firmą Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk z Kacic, na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Obryte – Gródek Nowy” – odc. 3,911km. W ramach zadania zostanie wykonany chodnik w miejscowościach Gródek i Obryte, odtworzone rowy i zjazdy, przebudowana i poszerzona jezdnia o nawierzchni z mieszanki mineralno- asfaltowej, oraz wykonane oznakowanie poziome i pionowe.
Wartość prac to: 4 567 890,00zł.
Zadanie jest współfinansowane z budżetu województwa mazowieckiego zgodnie z umową podpisaną 9 lipca 2020 r. na kwotę 3 560 466,00 zł.
Termin realizacji do 31.12.2021r.

 

UROCZYSTE OBCHODY 100. ROCZNICY BITWY WARSZAWSKIEJ

*Organizatorzy proszą o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Łagodzenie skutków epidemii COVID-19 w sektorze przetwórstwa rybnego – 31 lipca rusza nabór wniosków

Zakłady przetwórstwa rybnego to kolejny adresat, po armatorach statków rybackich, do którego trafi pomoc rekompensująca straty gospodarcze wynikające z epidemii COVID-19, wypłacana ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła pierwszy z trzech planowanych naborów wniosków o wsparcie dla tej branży. Odbędzie się on w terminie
31 lipca – 6 sierpnia 2020 r.

O pomoc, która jest realizowana w ramach działania „Przetwarzanie produktów rybołówstwa
i akwakultury”, mogą ubiegać się zakłady przetwórstwa rybnego, działające jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, które roczny przychód netto będą dokumentowały na podstawie potwierdzonego przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy oświadczenia o rocznym przychodzie netto z tytułu sprzedaży produktów rybołówstwa lub akwakultury,
w ramach działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie kodu PKD 10.20.Z – Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków, ustalonego na podstawie dokumentów potwierdzających wypełnienie obowiązku statystycznego (RRW-20).
Pomoc finansową przyznaje się w formie wypłaty premii – określonej w umowie
o dofinansowanie, na realizację operacji w zakresie wsparcia kapitału obrotowego –
w wysokości 5 proc. rocznego przychodu netto.
Kolejne nabory wniosków w ramach tego działania odbędą się we wrześniu i pod koniec bieżącego roku.
Wnioski o dofinansowanie przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Czytaj więcej

Uruchomienie syren alarmowych systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego w dniu 1 sierpnia 2020 r. o godzinie 17:00

Uprzejmie informuję, że w związku ze zbliżającą się 76 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego – w dniu 1 sierpnia 2020 r. o godzinie 17:00 na terenie powiatu pułtuskiego (gmin Pułtusk, Obryte, Pokrzywnica) uruchomione zostaną syreny alarmowe systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego. Wyemitowany będzie ciągły sygnał dźwiękowy trwający 1 minutę.

W ten sposób wspólnie oddamy cześć bohaterom Powstania Warszawskiego, którzy walczyli o wyzwolenie stolicy i przywrócenie niepodległego państwa.

Dyżurny PCZK w Pułtusku