Archiwa kategorii: Archiwum

Odbiór końcowy prac związanych z przebudową drogi powiatowej na odc. Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare

W piątek, 23 sierpnia 2019 r. dokonano odbioru końcowego prac związanych z przebudową drogi powiatowej na odc. Pułtusk ul. Mickiewicza –Lipniki Stare. Zakres robót budowlanych obejmował odc. od miejscowości Lipniki Stare – granica miasta Pułtusk – do skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Tysiąclecia i ul. Jana Pawła II. Wartość robót budowlanych wyniosła 8.888.888,88 zł brutto.

W odbiorze uczestniczyli m.in.: Jan Zalewski – Starosta Pułtuski, Beata Jóźwiak – Wicestarosta, Tadeusz Nalewajk – Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku, Mariusz Kowalewski – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych; Kazimierz Strzyżewski – inspektor nadzoru, Jan Kaczmarczyk i Sławomir Wiśniewski – przedstawiciele Wykonawcy inwestycji – firmy DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk z Kacic.
Zadanie zostało sfinansowane z budżetu powiatu pułtuskiego oraz z dotacji celowych udzielonych z budżetu województwa mazowieckiego i budżetu Gminy Pułtusk.

Czytaj więcej

Obchody 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej w Pułtusku

Oficjalne obchody 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej rozpoczęły się 15 sierpnia 2019 r.
na I cmentarzu w Pułtusku przy mogile żołnierzy poległych w 1920 r., gdzie przedstawiciele środowisk kombatanckich, samorządów lokalnych, szkół, stowarzyszeń, zakładów pracy, instytucji oraz mieszkańcy powiatu pułtuskiego złożyli kwiaty. W trakcie uroczystości na mogile została rozsypana ziemia przywieziona przez Pułtuską Grupę Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty z pola Bitwy pod Monte Casino. Czytaj więcej

Nowy mundur i wyposażenie dla Grupy Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty od Starosty Pułtuskiego

12 sierpnia 2019 r. w sali Rady Powiatu odbyło się spotkanie Starosty Pułtuskiego Jana Zalewskiego z Pułtuską Grupą Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty, podczas którego zostało wręczone nowe umundurowanie oraz niezbędne dla przedstawicieli GRH wyposażenie.
Starosta Pułtuski przyjął należącą do grupy młodzież na czele z dowodzącym st. chor. sztab. Leszkiem Topólskim, kapłanem GRH ks. Dariusz Multon, proboszczem parafii św. Wojciecha w Zambskach Kościelnych oraz Andrzejem Doleckim byłym starostą powiatu pułtuskiego – członkiem grupy.
Starosta Pułtuski bardzo ceni udział GRH w uroczystościach patriotycznych, a przekazane umundurowanie i sprzęt są wyrazem wdzięczności za wspieranie tego rodzaju uroczystości. Czytaj więcej

12 sierpnia 2019 r. podpisano umowę na budowę mostu przez rzekę Niestępówkę wraz z przebudową drogi powiatowej na odcinku Kacice – Nowe Niestępowo

12 sierpnia 2019 r. podpisano umowę na budowę mostu przez rzekę Niestępówkę wraz z przebudową drogi powiatowej na odcinku Kacice Nowe Niestępowo12 sierpnia 2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim, a Przedsiębiorstwem Budowy
i Utrzymania Dróg Sp. z o.o. z Ostrowi Mazowieckiej, wyłonionym w drodze przetargu na budowę mostu przez rzekę Niestępówkę w m. Koziegłowy wraz z przebudową drogi powiatowej  nr 3401W Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo-Krzyczki Pieniążki-Krzyczki Szumne
na odcinku Kacice-Nowe Niestępowo. W ramach zadania zostanie wykonana budowa obiektu mostowego
w m. Koziegłowy (w miejscu likwidowanego przepustu pod drogą), budowa nowej jezdni z poszerzeniem do 5,5m na odcinku 1km, w tym budowa jednostronnego chodnika wraz z zatokami autobusowymi, budowa nowych poboczy i renowacja istniejących rowów odwadniających.
Wartość prac to 2.337.706,71 zł brutto. Zadanie dofinansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej
i budżetu państwa w wysokości 1.244.521,00 zł.
Planowany termin realizacji prac – III-IV kwartał 2019r.

Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Pułtuskiego

8 sierpnia 2019 r. Starosta Pułtuski Jan Zalewski i Wicestarosta Beata Jóźwiak podpisali umowy na dofinansowanie z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych dotyczące realizacji niżej wymienionych projektów w ramach: „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar B i D:
1. Projekt pn. Likwidacja barier transportowych (zakup dziewięciomiejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich” dla SOSW im. A. Karłowicz w Pułtusku – szacunkowy łączny koszt zakupu ok. 200 000,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 80 000,00 zł; Czytaj więcej