Archiwa kategorii: Archiwum

Życzenia z okazji Dnia Konsumenta

Z okazji przypadającego 15-go marca Światowego Dnia Konsumenta wszystkim konsumentom życzę pogody ducha, dużo satysfakcji,
zadowolenia z zakupów i usług, ludzkiej życzliwości
oraz tego, aby prawa konsumentów były szanowane

i respektowane przez przedsiębiorców.


Longina Liszewska

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pułtusku

Spotkanie z przedstawicielami Mazowieckiego Centum Polityki Społecznej

Sptkanie z przedstawicielami MCPSW dniu 8 marca 2019 r. (piątek), w Starostwie Powiatowym w Pułtusku, odbyło się spotkanie
z przedstawicielami Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej: Elżbietą Bogucką – Zastępcą Dyrektora, Robertem Gajewskim – Kierownikiem Wydziału
ds. ekonomii społecznej i projektów zewnętrznych
oraz Tomaszem Osadnikiem – Kierownikiem Wydziału ds. profilaktyki uzależnień. Podczas spotkania zostały zaprezentowane zadania MCPS, realizowane programy polityki społecznej oraz odbyła się dyskusja na temat aktywizacji środowisk działających w obszarze pomocy społecznej w rozwiązywaniu problemów społecznych Gminy Pułtusk i Powiatu Pułtuskiego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele podmiotów działających
w obszarze polityki społecznej na terenie Gminy Pułtusk i Powiatu Pułtuskiego – jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i fundacji. Czytaj więcej

Likwidujemy bariery – ,,Aktywny Samorząd” w 2019 roku

Uprzejmie informujemy, że podobnie jak w ubiegłych latach Powiat Pułtuski przystępuje do kolejnej edycji pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd” na 2019 rok. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku jako jednostka organizacyjna powiatu realizująca program zaprasza do składania wniosków na: Czytaj więcej

Wręczono stypendia Starosty Pułtuskiego – V Sesja Rady Powiatu w Pułtusku

Wręczenie nagrodyW dniu 6 marca 2019 r., podczas V Sesji Rady Powiatu w Pułtusku Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Nalewajk, Starosta Jan Zalewski, Wicestarosta Beata Jóźwiak w imieniu własnym, Burmistrza Miasta Pułtusk oraz Radnych Rady Powiatu, w sposób szczególny odnieśli się do zaproszonego na sesję Pana Mieczysława Waleśkiewicza. Za aktywność na rzecz rozwoju pszczelarstwa w Polsce, długoletnie
i rzetelne wykonywanie obowiązków Prezesa Związku Pszczelarzy Północnego Mazowsza w Ciechanowie
oraz Prezesa Koła Pszczelarzy w Pułtusku złożono serdeczne życzenia zdrowia, przyjemności płynącej z dzielenia się pasją oraz samych udanych zbiorów.
W trakcie sesji Starosta Pułtuski oraz Przewodniczący Rady Powiatu Pułtuskiego wraz z dyrektorami szkół wręczyli stypendia Starosty przyznane na podstawie „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów” oraz „Regulaminu w sprawie przyznawania stypendiów sportowych” Czytaj więcej

Modyfikacja nr 1 do zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli LO im. Piotra Skargi w Pułtusku”

Powiat Pułtuski informuje, że w związku z koniecznością wprowadzenia zmian do zapytania ofertowego
z 25.02.2019r. termin składania ofert został wydłużony do 11.03.2019 r.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym piśmie.

  1. MODYFIKACJA NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (PDF, 284 KB)

Informacja o rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych

W związku z licznymi pytaniami rodziców informujemy, że postępowanie rekrutacyjne do liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych na rok szkolny 2019/2020 zostanie przeprowadzone odrębnie dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej i gimnazjum. Oznacza to, że uczniowie, którzy ukończą VIII klasę szkoły podstawowej i III klasę gimnazjum nie będą rywalizować o te same miejsca. Będą ubiegać się o miejsca przewidziane tylko dla absolwentów konkretnej szkoły- albo gimnazjum albo szkoły podstawowej.
Terminy egzaminów oraz szczegółowe kryteria rekrutacji przedstawia ulotka MEN dostępna na stronie : http://www.men.gov.pl/REKRUTACJA Czytaj więcej

W Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W dniu 1 marca 2019 r. na I Cmentarzu, przy Symbolicznej Mogile Żołnierzy Polski Podziemnej Obwodu Pułtusk, Starosta Pułtuski, Burmistrza Miasta Pułtusk wraz z przedstawicielami lokalnych społeczności zgromadzili się, aby uczcić pamięć o żołnierzach antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia oraz złożyć wiązanki kwiatów. Uroczystość uświetniła asysta pocztów sztandarowych i warty honorowej wystawionej przez grupę z I Liceum Ogólnokształcącego Centrum Naukowo Biznesowego „FENIKS” w Pułtusku.
Po odegraniu hymnu państwowego i wciągnięciu flagi państwowej na maszt, zgromadzeni wysłuchali krótkiej lekcji historii wygłoszonej przez Jarosława Druchniaka Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Ruszkowskiego
w Pułtusku. Czytaj więcej