Archiwa kategorii: Archiwum

Rekompensaty za klęski żywiołowe lub ASF

Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, od czwartku 11 marca 2021 r. mogą składać w ARiMR wnioski o wsparcie finansowe z PROW 2014-2020.

O pomoc w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli szkody spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF. Czytaj więcej

Zaproszenie na szkolenie online: „Racjonalne gospodarowanie wodą na terenach rolniczych w dobie zmian klimatycznych. Wizja funkcjonowania Lokalnego Partnerstwa ds. Wody w powiecie pułtuskim”

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego serdecznie zaprasza do udziału  w szkoleniu pt. Racjonalne gospodarowanie wodą na terenach rolniczych w dobie zmian klimatycznych. Wizja funkcjonowania Lokalnego Partnerstwa ds. Wody w powiecie pułtuskim., która odbędzie się w formie on-line 09.03.2021 r o godzinie 900.

Szkolenie ma za zadanie zwrócić uwagę lokalnych społeczności związanych z sektorem rolniczym na aktualne problemy z gospodarowaniem wodą i efektywne wykorzystywanie jej zasobów na obszarach wiejskich. Wysoki poziom merytoryczny konferencji zapewnią specjaliści z instytutów badawczych i pracownicy naukowi uczelni wyższych. Czytaj więcej

XXII edycja Konkursu Geologiczno-Środowiskowego „Nasza Ziemia”

Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do udziału w XXII edycja Konkursu Geologiczno-Środowiskowego „Nasza Ziemia” – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro. Hasło tegorocznej edycji brzmi: „Tajemniczy świat jaskiń!”. Konkurs obejmuje obszar całej Polski podzielonej na regiony konkursowe.

Odbywa się w dwóch kategoriach i dla trzech grup wiekowych:

 • konkurs plastyczny – dla uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych
 • konkurs wiedzy geologicznej:
  • dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych,
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – laureaci za zajęcie I,II, III miejsca w finale ogólnopolskim otrzymają INDEKSY Uniwersytetu Jagiellońskiego kierunek Geologia oraz Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W imieniu Organizatora do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu Powiatu Pułtuskiego. Szczegółowe informacje na stronie internetowej: http://www.pgi.gov.pl/konkurs-geologiczny-2021

Zachęcamy do udziału w badaniu ankietowym

Drodzy Mieszkańcy!

Badanie ankietowe mieszkańcówOd 2 marca do 15 marca 2021 r. jest prowadzone badanie ankietowe mieszkańców Partnerstwa o nazwie „Partnerstwo jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatów makowskiego, przasnyskiego i pułtuskiego”, którego częścią jest Powiat Pułtuski.
Partnerstwo działa w ramach projektu pilotażowego „Centrum Wsparcia Doradczego”, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Istotą projektu jest rozwój współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi – gminami, miastami i powiatami poprzez opracowanie wspólnych dokumentów rozwojowych .
Badanie ankietowe to jeden z pierwszych kroków na drodze do opracowania Strategii Terytorialnej Partnerstwa – dokumentu, który stanowić będzie podstawę rozwoju usług publicznych i pozwoli samorządom na sięganie po fundusze europejskie w nowej perspektywie finansowej. Czytaj więcej

Apel Zarządu Powiatu w Pułtusku

 

Nie tak dawno, bo zaledwie w  czerwcu 2019r. odbyło się uroczyste otwarcie poczekalni autobusowej przy ul. Nowy Rynek 5 A. Miała ona  służyć wszystkim mieszkańcom powiatu pułtuskiego, podróżującym oraz zwiększać bezpieczeństwo i komfort młodzieży dojeżdżających do szkół.  Wartość całej inwestycji wyniosła ponad 1 mln zł z budżetu powiatu.  Niestety,  nie wszyscy docenili i  zrozumieli przeznaczenie nowo wybudowanego obiektu. Już  kilkakrotnie na terenie poczekalni dochodziło do dewastacji. W ostatni weekend szkód było tak wiele, że postanowiliśmy się zwrócić do Państwa z apelem.

Szanowni Państwo,
Dewastacji dokonuje głównie młodzież, która w chłodne dni urządziła sobie na poczekalni miejsce spotkań.  Chcielibyśmy prosić przede wszystkim rodziców i opiekunów o właściwe sprawowanie opieki nad swoimi dziećmi oraz o przeprowadzenie rozmów i wyjaśnienie, czemu  i komu ten budynek ma służyć.
Przypominamy, że obiekt jest monitorowany a obraz jest utrwalany za pośrednictwem kamer. Chcielibyśmy uniknąć zgłaszania przypadków chuligaństwa do organów ścigania. Aczkolwiek jeżeli będą się one powtarzały – trzeba będzie w ten sposób rozwiązywać tym podobne problemy.

Zarząd Powiatu w Pułtusku

Czytaj więcej

Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia  19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r.,  poz. 13088, ze zm.) zwołuję XXIV Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się  w dniu 24 lutego 2021r. (środa) o godz. 15.00  w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku Sesji.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020r.
 4. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2020r.
 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pułtuski.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego    na  rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia  30 grudnia 2020r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu  na rok 2021.
 9. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu w Pułtusku  za 2020 rok.
 10. Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
 11. Wnioski i oświadczenia radnych.
 12. Zamknięcie Sesji.
                                                                                      Przewodniczący Rady

                                                                                          Tadeusz Nalewajk

Uwaga: Nastąpiła zmiana lokalizacji transmisji Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. Bezpośrednia transmisja   z obrad Rady Powiatu dostępna jest pod adresem: https://transmisja.esesja.pl/pultuskpowiat