Archiwa kategorii: Archiwum

Nowy mundur i wyposażenie dla Grupy Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty od Starosty Pułtuskiego

12 sierpnia 2019 r. w sali Rady Powiatu odbyło się spotkanie Starosty Pułtuskiego Jana Zalewskiego z Pułtuską Grupą Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty, podczas którego zostało wręczone nowe umundurowanie oraz niezbędne dla przedstawicieli GRH wyposażenie.
Starosta Pułtuski przyjął należącą do grupy młodzież na czele z dowodzącym st. chor. sztab. Leszkiem Topólskim, kapłanem GRH ks. Dariusz Multon, proboszczem parafii św. Wojciecha w Zambskach Kościelnych oraz Andrzejem Doleckim byłym starostą powiatu pułtuskiego – członkiem grupy.
Starosta Pułtuski bardzo ceni udział GRH w uroczystościach patriotycznych, a przekazane umundurowanie i sprzęt są wyrazem wdzięczności za wspieranie tego rodzaju uroczystości. Czytaj więcej

Informacja

Ze względu na utrzymujące się upały i prognozy pogody, które wskazują na wzrost temperatury powietrza, Starosta Pułtuski Zarządzeniem nr 35/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. ustalił dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku skrócony czas pracy. W dniach od 25 czerwca 2019 r. do 27 czerwca 2019r. pracownicy starostwa będą pracować do godz. 15.00. Jednocześnie informujemy, że w celu zapewnienia bieżącej obsługi interesantów utrzymane zostaną w każdym wydziale dyżury w pozostałych godzinach urzędowania.

Zawiadomienie o IX Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019r. poz. 511) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r., poz. 13088) zwołuję IX Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019r. (piątek) o godz. 15.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11. Czytaj więcej

Uroczyste zakończenie roku Szkolnego 2018/2019

Zakończenie roku Szkolnego w SOSW W środę, 19 czerwca 2019 r. przedstawiciele Samorządu Powiatu Pułtuskiego wzięli udział w uroczystościach związanych z zakończeniem roku szkolnego w szkołach prowadzonych przez Powiat Pułtuski:
• Wicestarosta Beata Jóźwiak – w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa,
• Członek Zarządu Powiatu w Pułtusku Emilia Gąsecka – w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym,
• Sekretarz Powiatu Katarzyna Jankowska – w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi.

Uczniom, którzy w poszczególnych szkołach osiągnęli najlepsze wyniki w nauce wręczono nagrody książkowe ufundowane przez Zarząd Powiatu w Pułtusku. Najwyższą średnią ocen uzyskali: Czytaj więcej

Dzień Rodziny w Środowiskowym Domu Samopomocy

Dień rodziny w ŚDSWprawdzie Międzynarodowy Dzień Rodziny jest obchodzony 15 maja jednak na spotkania w gronie najbliższych nigdy nie jest za późno. Tak też było 6 czerwca 2019 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pułtusku. W zorganizowanym przez ŚDS pikniku wzięło udział ok. 140 osób.

Po oficjalnym powitaniu uczestników przez Dyrektora ŚDŚ Łukasza Ruszkowskiego odbyła się krótka część artystyczna oraz pokaz układu taneczno-ruchowego przygotowanego pod okiem Marioli Sobolewskiej i instruktorów terapii ruchowej. Następnie podopieczni wraz z rodzinami mogli skorzystać z licznych atrakcji tj. gier i zabaw na świeżym powietrzu oraz poczęstunku. Czytaj więcej

Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019r. poz. 511), na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku, zwołuję VIII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się 17 czerwca 2019r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku Sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
5. Wnioski i oświadczenia radnych.
6. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Nalewajk