Archiwa kategorii: Archiwum

Umowa na dofinansowanie wyposażenia pracowni informatycznej w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku podpisana

https://powiatpultuski.pl/umowa-na-dofinansowanie-wyposazenia-pracowni-informatycznej-w-zespole-szkol-zawodowych-im-jana-ruszkowskiego-w-pultusku-podpisana/

W piątek 3 lipca 2020 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Wicemarszałek Wiesław Raboszuk i przedstawiciele Samorządu Powiatu Pułtuskiego – Starosta Pułtuski Jan Zalewski, Wicestarosta Beata Jóźwiak, podpisali umowę o dofinansowanie w ramach projektu pn.: „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w kwocie ok. 100 000 zł.

Otrzymane wsparcie finansowe pozwoli na wyposażenie w sprzęt nowoczesnej pracowni informatycznej w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku.

Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia  19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r.,  poz. 13088, ze zm.) zwołuję XVIII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się  w dniu 30 czerwca 2020r. (wtorek) o godz. 10.00  w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Czytaj więcej