Archiwa kategorii: Archiwum

Odbiór inwestycji pn. Budowa mostu przez rzekę Niestępówkę w m. Koziegłowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3401W Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo-Krzyczki Pieniążki-Krzyczki Szumne na odcinku Kacice-Nowe Niestępowo

Odbiór inwestycji pn. Budowa mostu przez rzekę Niestępówkę w m. Koziegłowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3401W Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo-Krzyczki Pieniążki-Krzyczki Szumne na odcinku Kacice-Nowe NiestępowoWe wtorek, 10 grudnia 2019 r. dokonano odbioru prac związanych z inwestycją pn. „Budowa mostu przez rzekę Niestępówkę w m. Koziegłowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3401W Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo-Krzyczki Pieniążki-Krzyczki Szumne na odcinku Kacice-Nowe Niestępowo”. Zakres robót obejmował budowę nowego obiektu mostowego w m. Koziegłowy, jezdni na odcinku 1km, chodnika wraz z zatokami autobusowymi, pobocza, rowów oraz zjazdów do przyległych posesji. Czytaj więcej

Nowy Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Marta Moroza - Nowy dyrektor PCPRInformujemy, że z dniem 1 grudnia 2019 r. funkcję dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie objęła Pani Marta Moroza, psycholog i wieloletni pracownik jednostki. Marta Moroza posiada wykształcenie wyższe w zakresie psychologii społecznej, ukończone studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego nauczycieli oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Do tej pory w PCPR realizowała zadania starszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Jubileusz 50-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku

W poniedziałek 25 listopada 2019 r., w Sali Koncertowej Domu Polonii, odbył się jubileusz 50-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku. Uroczystość rozpoczęła się od powitania przez Agnieszkę Kowalską – Dyrektor PPP przybyłych gości, następnie pedagog Jadwiga Woś zaprezentowała rys historyczny poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w Polsce. Jubileusz był doskonałą okazją do wręczenia nagród, pamiątkowych dyplomów i podziękowań. W imieniu Zarządu Powiatu w Pułtusku, Wicestarosta Beata Jóźwiak i Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Nalewajk złożyli serdeczne gratulacje, podziękowania oraz wręczyli Dyrektorowi placówki – pamiątkowy dyplom i nagrodę Starosty Pułtuskiego. Uroczystość zakończył występ artystyczny uczniów Szkoły Muzycznej YAMAHA.

Czytaj więcej

Z A W I A D O M I E N I E o XII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019r. poz. 511, ze zm.), na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku, zwołuję XII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się 27 listopada 2019r. (środa) o godz. 15.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.                
Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku Sesji.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowych w 2019r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/44/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie powierzenia Gminie Pułtusk prowadzenia i finansowania zadania publicznego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
7. Wnioski i oświadczenia radnych.
8. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Nalewajk

X Konkurs Pieśni Patriotycznej „Pieśń ujdzie cało…”

14.11.2019 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku odbył się X Jubileuszowy Konkurs Pieśni Patriotycznej „Pieśń ujdzie cało”. Organizatorami konkursu było Liceum oraz Związek Piłsudczyków RP oddział w Pułtusku. Honorowy Patronat objął Starosta Pułtuski, Burmistrz Miasta Pułtusk oraz Mazowiecki Kurator Oświaty. Konkurs tradycyjnie podzielony był na kategorie wiekowe: szkoły podstawowe i średnie oraz pieśń kresową.
Dyrektor Szkoły Anna Majewska, przypomniała ideę konkursu, podkreślając, iż pieśń to świadectwo historii i tradycji, niezniszczalna wartość i najtrwalszy skarb kultury. Stanowi skarbnicę narodowych pamiątek i jest „arką przymierza między dawnymi i młodszymi laty”. Czytaj więcej

Wigilia dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa

I N F O R M A C J A

Zgodnie z zarządzeniem nr 56/2019 Starosty Pułtuskiego
z dnia 14 listopada 2019r.,
dzień 24 grudnia 2019r. (wtorek)
dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku
jest dniem wolnym od pracy.
Jednocześnie informuję, że dzień 7 grudnia 2019r. (sobota)
jest dniem pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego
w Pułtusku w godzinach 8.00-16.00.

Starosta
/-/ Jan Zalewski

101 rocznica Niepodległej Polski

W Pułtusku obchody 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości rozpoczęły się uroczystością na I Cmentarzu przy Mogile Żołnierzy Poległych 1920 r., gdzie przedstawiciele samorządów powiatowego i gminnego, kombatantów, stowarzyszeń, organizacji, partii politycznych, instytucji, szkół i zakładów pracy złożyli wiązanki kwiatów. Słowo do obecnych wygłosiła mgr Dorota Orłowska Dyrektor Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku. Po uroczystości zebrani udali się pod pomnik Wincentego Witosa, a następnie na Mszę Świętą w intencji Ojczyzny do Bazyliki Pułtuskiej, poprzedzoną programem artystycznym pn. „Wolność trzeba ciągle zdobywać, ciągle o nią walczyć…” w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku. Kolejnymi punktami programu obchodów były: uroczystości pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz pod tablicą upamiętniającą Ignacego Jana Paderewskiego. Czytaj więcej