Budżet Obywatelski Mazowsza

Budżet Obywatelski MazowszaZapraszamy do zapoznania się z informacją o Budżecie Obywatelskim Mazowsza.
Jakie projekty mogą być dofinansowane?
Kiedy rusza nabór?
Jak i gdzie zgłosić projekt?
Na te i inne pytania uzyskają Państwo odpowiedź podczas spotkania informacyjnego – 5 lutego, o godz. 17.00 w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 33.

Budżet Obywatelski jest demokratycznym procesem konsultacji społecznych, w ramach których mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w województwie w perspektywie kolejnego roku budżetowego. W skrócie  oznacza to, że:
– mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji;
– propozycje projektów, które pomyślnie przeszły etap oceny, poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;
– wybrane przez mieszkańców w drodze głosowania projekty są wpisywane do budżetu województwa i następnie realizowane.

Więcej na: http://mazovia.budzet-obywatelski.eu/

oraz: http://www.mazovia.pl/dla-mediow/informacje-prasowe/art,4684,juz-w-marcu-nabor-projektow-do-budzetu-obywatelskiego-mazowsza_ciechanow.html