Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego

logotyp Powiat Pułtuski oraz Gminy: Obryte, Pokrzywnica, Pułtusk realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego”.

Celem projektu jest zapewnienie przekazywania sygnałów dźwiękowych oraz komunikatów głosowych dla ludności w razie wystąpienia zagrożeń na obszarze powiatu pułtuskiego zarówno w czasie pokoju – ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach związanych z zagrożeniami terrorystycznymi, katastrofami naturalnymi, katastrofami technicznymi, zjawiskami pogody, jak również w czasie wojny – ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach z powietrza, wystąpieniu skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych.

Planowane efekty: zapewnienie sprawnego przekazywania informacji pomiędzy organami administracji publicznej a mieszkańcami za pomocą systemu składającego się z 21 punktów alarmowych oraz urządzeń sterowania i kontroli, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w szczególności w rejonach zagrożenia powodziowego.

Całkowita wartość projektu: 604 500,00 PLN

Dofinansowanie: 72,67% kosztów kwalifikowanych – 439 295,74 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działania 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu.