BUDOWA POCZEKALNI AUTOBUSOWEJ CORAZ BLIŻEJ

W odpowiedzi na ogłoszony przez Zarząd Powiatu w Pułtusku przetarg nieograniczony
na budowę budynku poczekalni autobusowej, wpłynęły oferty 3 firm – LINK DO INFORMACJI

Najniższą cenę – 980.000 zł zaoferowała firma TOM-BUD Zakład Budownictwa Ogólnego Usługi Transportowe Tomasz Andrzej Węgłowski z Pułtuska.