Budowa mostu przez rzekę Prut wraz z rozbudową drogi powiatowej w m. Zatory

W piątek, 16 listopada 2018 r. dokonano odbioru prac związanych z realizacją zadania pn.: ”Budowa mostu przez rzekę Prut w m. Zatory wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3432W na odc. w m. Zatory”. Wykonawcą prac była firma  „DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk” z  Kacic.

W ramach zadania zostały wybudowane:  obiekt mostowy na rzece Prut,  nowa nawierzchnia drogi na odcinku o długości  1,2 km, pobocza z kruszyw oraz wykonano renowację istniejących rowów przydrożnych i ustawiono nowe oznakowanie pionowe.

Na realizację zadania powiat pułtuski pozyskał środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości 1 272 126zł.

Wartość całego zadania to ponad 2,5 mln zł.