Budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego coraz bliżej

Plakat - Centra Opiekuńczo-MieszkalneW czwartek, 8 lipca 2021 r. Starosta Pułtuski Jan Zalewski, Wicestarosta Beata Jóźwiak oraz wykonawca Grzegorz Kowalski prowadzący firmę pn. Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane REMBUD Grzegorz Kowalski podpisali umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtusku z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych”. Nowoczesna placówka zapewni możliwość dziennego pobytu dla 18 osób oraz całodobowego dla 3. Wielkość powierzchni całkowitej centrum to ok. 669 m². Wartość robót budowlanych zgodnie z umową wyniesie 3 045 480,00 zł brutto. Realizacja całego zadania jest współfinansowana ze środków budżetu państwa z Funduszu Solidarnościowego w kwocie 2 394 825,00 zł.