BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) oraz Starostwo Powiatowe w Pułtusku zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie „Jak poprawnie zrealizować projekt i złożyć sprawozdanie. Rozliczanie dotacji publicznej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odbędzie się  21.02.2018 r. (środa) w godz. 12.00-16.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, w Sali konferencyjnej.

Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia: realizacja zadania zgodnie z harmonogramem,  przesunięcia między pozycjami kosztorysu i aneksy do umowy, obowiązki informacyjne organizacji korzystającej z dotacji, ponoszenie wydatków zgodnie z okresem realizacji zadania (ważne zmiany), rozliczenie środków: dokumentowanie wkładu własnego osobowego – przykłady dokumentów, niewykorzystanie dotacji i wkładu własnego – zapisy umowy a rozliczenie środków, prowadzenie dokumentacji księgowo-finansowej – dokumentowanie poniesionych wydatków, rozliczenie odsetek, zasady opisu faktur, w jakich przypadkach należy rozwiązać umowę – konsekwencje dla organizacji realizującej zadanie, poprawne wypełnienie druku sprawozdania z realizacji zadania.

Szkolenie odbędzie się w ramach projektu pt. „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby zgłaszające się na szkolenie zostaną poproszone o wypełnienie wymaganych projektem formularzy rejestracyjnych przed rozpoczęciem szkolenia.

Liczba miejsc jest ograniczona. Bardzo prosimy o zgłoszenie udziału w szkoleniu do poniedziałku, 19 lutego 2018 mailowo: lwachowski@cofund.org.pl lub pod nr tel. 607 168 295

Zaproszenie i program szkolenia –  pobierz