Betlejemskie Światło Pokoju w pułtuskim Starostwie

W poniedziałek, 19 grudnia 2016 br. drużynowa sam. Wioletta Glamowska i  HR Alicja Glamowska z 25. Drużyny Harcerskiej ZHP „Zawieja” z Pniewa przekazały  Janowi Zalewskiemu, Staroście Pułtuskiemu i Beacie Jóźwiak, Wicestaroście – Betlejemskie Światło Pokoju.
Ideą Betlejemskiego Światła Pokoju jest dzielenie się radosną nowiną i krzewienie największych uniwersalnych wartości braterstwa i pokoju.