„Betlejemskie Światło Pokoju” dotarło do Starostwa Powiatowego w Pułtusku

Betlejemskie Światełko Pokoju 201918 grudnia 2019 r. Wicestarosta Beata Jóźwiak przyjęła od harcerzy z 25. Drużyny Harcerskiej „Zawieja” w Pniewie „Betlejemskie Światło Pokoju”. Akcję „Betlejemskie Światło Pokoju” w Polsce zapoczątkowano w 1991 roku. Celem akcji jest zaniesienie tego Światła do władz państwowych    i samorządowych, do urzędów i instytucji państwowych, do szkół i kościołów, szpitali i domów pomocy społecznej, do ludzi samotnych i odrzuconych, aby zapłonęło na wszystkich polskich stołach w trakcie wieczerzy wigilijnej.