Betlejemskie Światełko Pokoju – „Światło Nadziei”

ZHP przekazuje Betlejemskie Światełko Pokoju 16 grudnia 2021r. do Starostwa Powiatowego w Pułtusku dotarło – Betlejemskie Światełko Pokoju. Harcerze z 25. Drużyny Harcerskiej „Zawieja” w Pniewie przekazali światełko Staroście Pułtuskiemu Janowi Zalewskiemu oraz Wicestaroście Beacie Jóźwiak.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 roku. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.
Betlejemskie Światełko Pokoju zanoszone jest przez członków ZHP przedstawicielom władz państwowych i samorządowych. Trafia do szkół i kościołów, szpitali i domów pomocy społecznej, do ludzi samotnych i odrzuconych, aby zapłonęło na wszystkich polskich stołach w trakcie wieczerzy wigilijnej, a jej tegoroczne hasło brzmi: „Światło Nadziei”.