Badanie statystyczne „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych”

Urząd Statystyczny w Warszawie informuje, że w dniach 3.04-11.05.2018 r. w wylosowanych gospodarstwach domowych na terenie całego kraju przeprowadzone będzie badanie „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych”.

Na terenie województwa mazowieckiego próba obejmie 2500 gospodarstw. Celem badania jest zebranie danych o wyposażeniu i wykorzystaniu przez gospodarstwa domowe komputerów i internetu. Z zakresem zbieranych danych można zapoznać się na stronie internetowej: https;//cs.stat.gov.pl/SSI-10/  .