Awanse w szkołach prowadzonych przez Powiat Pułtuski

Awanse w szkołach prowadzonych przez Powiat PułtuskiNie dla wszystkich nauczycieli okres wakacji to tylko czas wypoczynku. Wielu z nich w tym okresie zdaje egzaminy lub uczestniczy w rozmowach kwalifikacyjnych, których pozytywny wynik skutkuje uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego.
18 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym w Pułtusku odbyły się postępowania egzaminacyjne dla nauczycieli, szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Pułtuski, ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
O awans ubiegali się:
Janusz Kurowski – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz
Joanna Czarnecka – Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. A.Karłowicz
Maryna Prewęcka – Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego
Renata Prus- Nalewajk – Zespół Szkół im. B. Prusa
Elżbieta Błaszczyk – Zespół Szkół im. B. Prusa.
W skład komisji egzaminacyjnej wchodzili: przedstawiciel organu prowadzącego jako przewodniczący, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony oraz dwóch ekspertów wpisanych na listę Ministra Edukacji   i Nauki.
Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego   odbyło się 1 września br. w siedzibie Starostwa.
Awansowanym nauczycielom serdecznie gratulujemy i  życzymy wielu sukcesów w dalszej pracy zawodowej.