AWANSE NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W POWIATOWYCH JEDNOSTKACH EDUKACYJNYCH

Podczas rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku (4 bm.) odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego czterem nauczycielkom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski:

  • Pani Ewelinie Chrzanowskiej –  nauczycielce Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku,
  • Paniom Annie Świerczewskiej i Angelice Kindze Chrzanowskiej – nauczycielkom Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku,
  • Pani Justynie Rachubie – Mućce – nauczycielce Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku.

Wręczenie aktów zostało poprzedzone złożeniem przez nauczycielki ślubowania.

Nauczycielki zdały  egzamin podczas ferii letnich, 22 sierpnia 2017r., przed komisjami egzaminacyjnymi powołanymi  przez Zarządu Powiatu w Pułtusku.