Awans zawodowy nauczycieli

W dniach 26-28 lipca br. komisje egzaminacyjne powołane przez Zarządu Powiatu w Pułtusku uchwałą Nr 258/2016 z 6 lipca 2016r. przeprowadziły postępowania egzaminacyjne dla 10 nauczycieli  ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski.

         Przewodniczącą Komisji Egzaminacyjnych została Pani Katarzyna Jankowska Dyrektor Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Pułtusku, będąca przedstawicielem organu prowadzącego. W skład Komisji Egzaminacyjnych weszli również: Pani Dorota Cieślińska przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Panie Barbara Meredyk, Dorota Budziszewska, Dorota Orłowska, Aldona Iniarska i Agnieszka Kowalska oraz Pan Jarosław Druchniak – Dyrektorzy poszczególnych szkół i placówek, eksperci z listy Ministra Edukacji Narodowej: Pan Dariusz Dominik Urbański, Pani Ewa Szmytkowska, Pani Dorota Kamińska, Pani Hanna Golnik, Pani Grażyna Elżbieta Hulewska, Pani Renata Małgorzata Florczak i Pan Piotr Tadeusz Uliczny oraz przedstawiciele związków zawodowych: Pani Katarzyna Piotrowska z NSZZ „Solidarność” i Pani Anna Krystoszyk ze ZNP.

         Wszyscy nauczyciele zdali egzamin przed komisją, a fakt ten potwierdzono wręczając im zaświadczenia. Do egzaminu o nadanie kolejnego stopnia awansu zawodowego przystąpili:

  1. Pani Katarzyna Anna Mierzejewska – nauczyciel Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku,
  2. Pani Marta Maria Tetwejer, Pan Dariusz Ruszczyński, Pani Katarzyna Barkała, Pan Krzysztof Kurpiewski i Pani Monika Kołodziejczyk – nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku,
  3. Pani Paulina Anna Ambroziak i Pani Marzena Borzym – nauczyciele Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusku,
  4. Pani Ewa Mazurkiewicz – nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku,
  5. Pani Anna Chmielewska – nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku.

 Całokształt powyższej procedury tj. awansu zawodowego nauczycieli regulują: art. 9a – 9h ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r.,  poz. 191 ze zm.) i rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393).

DSC_0003 — kopia