Archiwa autora: Sylwia Słojkowska-Affelska

Pilotażowy program stypendialny

16 sierpnia opublikowana została przez Ministerstwo Obrony Narodowej decyzja w sprawie uruchomienia w 2022 roku pilotażowego programu stypendiów dla studentów – kandydatów na żołnierzy.

Pilotażowy program stypendialny skierowany jest do studentów – kandydatów na żołnierzy zawodowych, którzy rozpoczną w roku akademickim 2022/2023 naukę w ramach jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia oraz bezpośrednio po ich ukończeniu będą kontynuować kształcenie na tym kierunku w ramach studiów drugiego stopnia i po ich ukończeniu w czasie zgodnym z programem realizowanych studiów uzyskają tytuł magistra (równorzędny).

Czytaj więcej

Nabór wniosków – Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu

30 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Pułtusku odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu z udziałem dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski.

Głównym tematem spotkania było przedstawienie informacji dotyczącej przygotowania szkół i placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023. Dyrektorzy poinformowali Radnych o wykonanych w czasie wakacji i minionego roku szkolnego pracach remontowych, wynikach matur, wynikach rekrutacji, planowanych inwestycjach oraz o bieżących potrzebach kierowanych przez nich jednostek. Czytaj więcej

Wręczenie aktu nadania awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

19 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Pułtusku odbyło się postępowanie egzaminacyjne dla ks. Piotra Pieczewskiego – nauczyciela Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku, ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

W skład Komisji Egzaminacyjnej weszli: Pani Katarzyna Jankowska – przedstawiciel organu prowadzącego jako jej przewodniczący, Pani Joanna Kozioł – przedstawiciel Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Pani Dorota Orłowska – dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony oraz dwóch ekspertów z listy Ministra Edukacji i Nauki – Pan Andrzej Kuśmierski oraz Pan Łukasz Kania.

30 sierpnia br. w siedzibie Starostwa ks. Piotr Pieczewski złożył ślubowanie zgodnie z treścią roty zawartej w ustawie Karta Nauczyciela i otrzymał akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Ks. Piotrowi serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w dalszej pracy zawodowej.

Czytaj więcej

Przebudowa drogi powiatowej Winnica – Błędostowo

Powiat Pułtuski zakończył realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica- Błędostowo. Zakres robót budowlanych obejmował przebudowę drogi jednopasmowej, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, obustronnych poboczy z kruszywa łamanego, budowę zjazdów indywidualnych i publicznych. Przebudowa drogi objęła również odbudowę w istniejących lokalizacjach rowów drogowych (odmulenie), wymianę istniejących przepustów pod zjazdami i drogami gminnymi.

Długość przebudowanego odcinka to około – 2000,00 mb

Czytaj więcej

Droga powiatowa Domosław – Pokrzywnica przebudowana

Logotypy -flaga i godło29 sierpnia 2022 r. oddana do użytku została inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław – Pokrzywnica”. Inwestycja obejmowała przebudowę jezdni w obrębie istniejącego pasa drogowego. W ramach zadania wykonano zjazdy do posesji, profilowanie poboczy obustronnych, czyszczenie rowów przydrożnych oraz montaż oznakowania pionowego. Długość przebudowanego odcinka – 2557,86 mb.

Źródła finansowania zadania:

  • współfinansowanie ze środków państwowego funduszu celowego Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 1 307 750,79 zł
  • budżet Gminy Pokrzywnica – 150 000,00 zł
  • budżet Powiatu Pułtuskiego – 1 554 180,19 zł

Całkowita wartość inwestycji: 3 011 930,98 zł.

Czytaj więcej

Powiatowy Festiwal Sportu w Świerczach

W dniach 13- 15 sierpnia w Świerczach odbył się Powiatowy Festiwal Sportu oraz 102. rocznica Bitwy Warszawskiej. Wydarzenie zorganizowane pod patronatem Starosty Pułtuskiego oraz Wójta Gminy Świercze, miało na celu promowanie sportu, budowanie postaw patriotycznych oraz edukację w zakresie lokalnej historii. Powiatowy Festiwal Sportu zorganizowany został przez  Grupa „Prusinowice – promotorzy historii i sportu w Gminie Świercze” w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Świerczach.

Czytaj więcej

102. rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 roku

W dniach 14-15 sierpnia br. obchodziliśmy uroczystości związane ze Świętem Wojska Polskiego ustanowionym 30 lipca 1992 r. na pamiątkę zwycięstwa Polski w Bitwie Warszawskiej w 1920 r., stoczonej w ramach wojny polsko-bolszewickiej. Ten dzień w Kościele Katolickim jest również wyjątkowym świętem upamiętniającym Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – według polskiej tradycji Święto Matki Boskiej Zielnej.

Czytaj więcej

Blok „B” pułtuskiego szpitala

10 sierpnia br. w Szpitalu Powiatowym Gajda-Med. Sp. z o.o. w Pułtusku odbyła się uroczystość związana z oddaniem do użytkowania nowej części szpitala – inwestycji pn. blok „B” – z 144 łóżkami na 4 oddziałach oraz działem rehabilitacji. W uroczystości wzięli udział Starosta Pułtuski Jan Zalewski, Wicestarosta Beata Jóźwiak oraz Radni Rady Powiatu w Pułtusku z Wiceprzewodniczącym Wiesławem Cienkowskim na czele. Wśród uczestników uroczystości obecni byli przedstawiciele władz centralnych i samorządowych z terenu powiatu pułtuskiego oraz sąsiednich powiatów, reprezentanci instytucji państwowych, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich, księża, przedsiębiorcy oraz osoby związane z pułtuskim szpitalem.

Czytaj więcej