Archiwa autora: Sylwia Słojkowska-Affelska

XXV Dni Patrona Pułtuska św. Mateusza

17 września 2022 r. na pułtuskim rynku odbyła się prezentacja pułtuskich zakładów pracy podczas XXV Dni Patrona Pułtuska św. Mateusza. W tym roku Powiat Pułtuski reprezentowali: Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku, Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusku.

Tego samego dnia w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku odbył się Turniej w podnoszeniu ciężarów z okazji Jubileuszu 50-lecia Miejskiego Klubu Sportowego „Narew”. Podczas uroczystości wręczone zostały: Puchar Starosty Pułtuskiego dla najlepszego Juniora Turnieju, który otrzymała Piotr Ćwik oraz Puchar Burmistrza Miasta Pułtusk dla najlepszego zawodnika, który wywalczył Patryk Bęben.

Czytaj więcej

75-lecie Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela

16 września br. w Pułtuskiej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela odbyła się uroczystość związana z Jubileuszem 75-lecia powstania biblioteki. Samorząd Powiatu Pułtuskiego reprezentowała Beata Jóźwiak Wicestarosta Pułtuski, Tadeusz Nalewajk Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku oraz Katarzyna Jankowska Sekretarz Powiatu. Podczas uroczystości wręczone zostały Medale Pamiątkowe PRO MASOVIA dla pułtuskiej biblioteki oraz dla Dyrektor Bożeny Potyraj i Zastępcy Dyrektora Aldony Nalewajk. Wręczenia Medali w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego dokonał Radny Sejmiku Konrad Wojnarowski wspólnie z Wiesławą Krawczyk Radną Sejmiku II, III, IV i V kadencji.

Czytaj więcej

Mogiła nieznanego żołnierza Września 1939 r.

9 września br. Wicestarosta Pułtuski Beata Jóźwiak w imieniu samorządu powiatu pułtuskiego złożyła kwiaty na odnowionej mogile nieznanego żołnierza września 1939 r. w Jeżewie. Ks. Bartosz Rogowicz, wikariusz parafii pw. św. Józefa w Pułtusku poświęcił mogiłę a zgromadzone delegacje oddały cześć bezimiennym bohaterom. 

Oprawę uroczystości zapewniła Pułtuska Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. 13 pp. oraz I Liceum Ogólnokształcące CNB im. 13 Pułku Piechoty w Pułtusku.

Czytaj więcej

Podpisano umowy na przebudowę dróg powiatowych

7 września br. w Starostwie Powiatowym w Pułtusku podpisane zostały dwie umowy na zadania związane z przebudową dróg powiatowych oraz budową mostu.

Pierwsza inwestycja – przebudowa drogi powiatowej Nr 2422W na odcinku Strzegocin – Begno – Szyszki będzie polegała na wykonaniu nowej konstrukcji jezdni, wraz z poszerzeniami na łukach, odtworzeniu istniejących rowów drogowych ziemnych do odwodnienia drogi, wykonaniu poboczy gruntowych z mieszanki kruszyw, przystanków autobusowych  wyznaczonych na jezdni wyposażonych w perony utwardzone z betonowej kostki brukowej, wykonaniu chodnika z kostki betonowej przy jezdni, budowę zjazdów utwardzonych betonem asfaltowym lub kruszywem w  granicach pasa drogowego na całym odcinku drogi objętej przebudową, przebudowę zjazdów w drogi wewnętrzne, wykonanie stałej organizacji ruchu w tym oznakowania pionowego i poziomego oraz wykonanie systemu odwodnienia drogi.
Koszt robót budowalnych w ramach zadania: 12 299 999,99 zł 
Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład
– Program Inwestycji Strategicznych: 9 500 000,00 zł 

Druga inwestycja – budowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo – Obryte – Pniewo – Zatory w miejscowości Mystkówiec Kalinówka.
Docelowe parametry drogi: szerokości jezdni 6 m, obustronne pobocza o szerokości 1 m. Na moście zostaną wykonane obustronne chodniki.
Koszt robót budowalnych w ramach zadania: 2 828 282,82 zł 
Zadanie dofinansowane z Ministerstwa Infrastruktury
z rezerwy subwencji ogólnej: 905 000,00 zł

 

Aplikacja Kolei Mazowieckich

Od 23 sierpnia br. można już korzystać z nowoczesnej i intuicyjnej aplikacji mobilnej Kolei Mazowieckich. To jedyna aplikacja umożliwiająca zakup biletów okresowych. Posiada również funkcję automatycznego odnowienia biletu, odroczonej płatności oraz proponuje najkorzystniejszą ofertę cenową. Dzięki aplikacji mamy nieograniczony dostęp do kasy biletowej i punktu informacji, a to wszystko komfortowo i bez kolejki.

Korzystając z aplikacji, można kupić bilet nie tylko dla siebie, ale także innych osób. Nie trzeba również martwić się o brak zasięgu przy kontroli biletu – aplikacja daje dostęp do biletów offline. Ponadto, w przypadku zgubienia telefonu, bilet okresowy można łatwo odzyskać, korzystając z aplikacji na innym urządzeniu.

Czytaj więcej

83. rocznica wybuchu II wojny światowej

1 września br. odbyły się powiatowo-gminne obchody 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uczestnicy uroczystości – kombatanci, przedstawiciele samorządów Powiatu Pułtuskiego i Gminy Pułtusk, powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych, uczniowie szkół z terenu powiatu pułtuskiego oraz reprezentanci służb mundurowych – oddali hołd bohaterom – uczestnikom największego konfliktu zbrojnego w historii  oraz złożyli kwiaty pod Pomnikiem upamiętniającym mieszkańców ziemi pułtuskiej pomordowanych i poległych w okresie II wojny światowej. Samorząd Powiatu Pułtuskiego reprezentowali: Jan Zalewski Starosta Pułtuski, Tadeusz Nalewajk Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku oraz Beata Józwiak Wicestarosta. Uczestnicy uroczystości wysłuchali krótkiego rysu historycznego na temat działań wojennych 1939 roku, również na terenie Pułtuska, który zaprezentowała Anna Kmiołek-Gizara Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku

Oprawę uroczystości zapewniło I Liceum Ogólnokształcące CNB im. 13 Pułku Piechoty wystawiając wartę honorową pod dowództwem Karola Bystrka.

Czytaj więcej