Archiwa autora: Sylwia Słojkowska-Affelska

Stypendia Starosty Pułtuskiego

W dniu 12 października 2021 r. wręczone zostały stypendia naukowe i sportowe Starosty Pułtuskiego przyznane w oparciu o Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów oraz na podstawie regulaminu w sprawie przyznawania Stypendiów Sportowych. Stypendia otrzymało łącznie 104 uczniów szkół średnich prowadzonych przez Powiat Pułtuski w tym 93 osoby naukowe a 11 osób sportowe. Stypendia naukowe trafiły do uczniów, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce (wymagana średni to minimum 5,0) a stypendia sportowe do uczniów, którzy mogą się pochwalić wyjątkowymi osiągnięciami w dziedzinie sportu. Wręczenia stypendiów dokonała Beata Jóźwiak Wicestarosta Pułtuski oraz Katarzyna Jankowska Sekretarz Powiatu w towarzystwie dyrektorów szkół średnich: Doroty Orłowskiej Dyrektor Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku, Anny Majewskiej Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Pułtusku oraz Anny Kmiołek-Gizary Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku.

Czytaj więcej

Ze wspomnień niebieskiego mundurka

Rzeźby przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w PułtuskuPrzed bramą Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku przy zbiegu alei Wiktora Gomulickiego i ulicy Benedyktyńskiej stanęły trzy rzeźby – woźnego i dwóch uczniów – nawiązujące do scenki z powieści „Wspomnienia niebieskiego mundurka”. Wiktor Gomulicki, autor powieści swoje szkolne lata spędził w pułtuskim gimnazjum męskim (obecnie Liceum Ogólnokształcące). Dzięki niemu poznajemy XIX-wieczną szkołę, uczniów i nauczycieli, ich radości  i problemy. A wszystko to rozgrywa się na tle Pułtuska z końca wieku. Powiat Pułtuski wspólnie z Gminą Pułtusk podjął się realizacji zadania pn.: „Miejsca pamięci piewcy Pułtuska – Wiktora Gomulickiego – wpływ na walory estetyczne miasta i rozwój turystyki” aby uczcić pamięć pisarza, który na stałe wpisał się w historię miasta i regionu. Projektantem rzeźb jest artysta Michał Selerowski z Zambrowa, a wykonawcą odlewów z brązu firma Garstkastudio s.c. Piotr Garstka, Andrzej Garstka. Uroczystość oficjalnego odsłonięcie rzeźb nastąpi w dniu 22 października 2021 r. o godz. 10.00

Czytaj więcej

Zabytkowa kapliczka w Nowym Niestępowie wyremontowana.

Wyremontowana kapliczka z figurą Matki boskiej SkępskiejZ końcem września br. zakończyły się roboty budowlane oraz prace konserwatorskie przy zabytkowej przydrożnej kapliczce w Nowym Niestępowie (gm. Pokrzywnica). Dziewiętnastowieczna budowla odzyskała swój dawny wygląd. W galeryjce, w górnej kondygnacji kapliczki, na nowo podziwiać można wyjątkową figurę Matki Boskiej Skępskiej.

Prace zrealizowane zostały w ramach zadania pn.  Nowe Niestępowo, Roboty budowlane oraz prace konserwatorskie i restauratorskie związane z remontem Zabytku, Kapliczka Przydrożna w miejscowości Nowe Niestępowo, Gm. Pokrzywnica, Powiat Pułtuski, na które Powiat Pułtuski pozyskał 50.000,00 zł dofinansowania od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wykonawcą robót była firma ZBIG-BUD Zbigniew Charzyński z siedzibą w m. Sokołówek k. Ciechanowa.

Zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku wymagało wykonania szeregu prac. Konieczne było zbicie odstających tynków, zeskrobanie farby, wykucie zniszczonych cegieł i wmurowanie całych, naprawienie i uzupełnienie tynków wapienno-piaskowych, zagruntowanie wszystkich elementów i pomalowanie kapliczki farbami renowacyjnymi zewnętrznymi. Ponadto zostały wstawione nowe okna, naprawione i wymienione obróbki blacharskie, pomalowane elementy stalowe farbą antykorozyjną, wyremontowane cokół i ogrodzenie wokół kapliczki. Prace zrealizowano w okresie sierpień-wrzesień br.

Czytaj więcej

KOSA 2021

XVIII Kabaretowe Obryckie Spotkania Artystyczne Domów Pomocy Społecznej W dniu 23 września br. w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem odbyły się XVIII Kabaretowe Obryckie Spotkania Artystyczne Domów Pomocy Społecznej „KOSA 2021 przeciwko COVID-19”. W tym roku wydarzenie uświetnił występ kabaretu RAK oraz zespołu DRiMS. Podczas spotkania uczestnicy wzięli udział w warsztatach terapeutycznych oraz obejrzeli film dotyczący zasad profilaktyki zdrowotnej przeciw COVID-19 i samodzielnej rehabilitacji w przypadku przejścia choroby.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego. Realizatorem projektu było Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pod jednym dachem”.

Fot: Archiwum DPS w Obrytem

Czytaj więcej

Przekazanie bluz Klubowi Honorowych Dawców Krwi

Przekazanie bluz Klubowi HDK PCK "Kropla Życia" w Pułtusku28 września 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Pułtusku nastąpiło przekazanie bluz Klubowi Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Kropla Życia” w Pułtusku. Przekazania, w imieniu Zarządu Powiatu w Pułtusku, dokonał Jan Zalewski Starosta Pułtuski.  Historia pułtuskiego Klubu sięga swoimi początkami aż do czasów powojennych. W latach 60-tych ubiegłego wieku zaczęto tworzyć przy kołach PCK banki krwi, a następnie kluby HDK PCK. Pułtuski Klub od momentu swojego powstania działa nieprzerwanie, szerząc ideę ratowania życia ludzkiego. Dla członków Klubu dar krwi stanowi dar serca, a oddając krew – często darują ludziom nowe życie.

Czytaj więcej

Mural Jana Lityńskiego na warszawskiej Woli

Uroczystość pn. Wolność kocham i rozumiem: Jan Lityński i Komitet Obrony Robotników

Fot. A. Kwiatkowski

W niedzielę 26 września 2021 r. na warszawskiej Woli został odsłonięty mural Jana Lityńskiego – tragicznie zmarłego w nurtach Narwi pod Pułtuskiem. Jan Lityński był politykiem, publicystą, opozycjonistą w czasach PRL, działaczem społecznym, uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu, posłem na Sejm RP, doradcą prezydenta RP w latach 2010-2015. Mural na skrzyżowaniu al. Solidarności i ul. Towarowej powstał z inicjatywy Burmistrza Woli Krzysztofa Strzałkowskiego oraz Wolskiego Centrum Kultury. W uroczystościach pn. „Wolność kocham i rozumiem: Jan Lityński i Komitet Obrony Robotników” wzięli udział przedstawiciele samorządów Powiatu Pułtuskiego i Gminy Pułtusk.

Czytaj więcej

27 września – Dzień Podziemnego Państwa Polskiego

W dniu dzisiejszym na I cmentarzu w Pułtusku przed mogiłą Żołnierzy AK uczczono bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego, którzy w niezwykle trudnych warunkach walczyli o niepodległość swojej Ojczyzny. Oprawę uroczystości zapewnili uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego CN-B im. 13 Pułku Piechoty w Pułtusku przy wsparciu Pułtuskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty. Historię tajnych struktur państwa polskiego z okresu II wojny światowej przedstawiła Elżbieta Suwińska – nauczycielka historii w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku. Hołd walczącym oddali Kombatanci, przedstawiciele Rządu RP, reprezentanci samorządów Powiatu Pułtuskiego i Gminy Pułtusk, powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych, uczniowie szkół z terenu Powiatu Pułtuskiego oraz przedstawiciele służb mundurowych, organizacji pozarządowych i partii politycznych. Samorząd Powiatu Pułtuskiego reprezentowali: Jan Zalewski Starosta Pułtuski, Beata Jóźwiak Wicestarosta oraz Tadeusz Nalewajk Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku.

Czytaj więcej

Rocznica deportacji ludności żydowskiej z Pułtuska

26 września obchodzimy rocznicę deportacji ludności żydowskiej z Pułtuska. Każdego roku dla uczczenia pamięci dawnych mieszkańców Pułtuska wyznania mojżeszowego, przedstawiciele Samorządu Powiatu Pułtuskiego, Samorządu Gminy Pułtusk, mieszkańcy Pułtuska oraz dzieci i młodzież składają kwiaty i zapalają symboliczne znicze przy pomniku poświęconym pamięci Żydów z Pułtuska. Podczas spotkania o historii ludności żydowskiej z Pułtuska opowiedziała Aneta Szymańska Prezes stowarzyszenia Dialogu MOSTY, a Gil Stein, w imieniu potomków Pułtuskich Żydów, podziękował za pamięć o ofiarach deportacji.

Czytaj więcej

Mazowieckie Syreny+

Powiat Pułtuski podpisał porozumienie z Wojewodą Mazowieckim w sprawie współpracy przy realizacji Projektu pn. „Mazowieckie Syreny+ – rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności” na terenie Powiatu Pułtuskiego.

W PCZK i Gminach z naszego powiatu zostaną zamontowane radiostacje cyfrowe umożliwiające stały kontakt jednostek samorządu terytorialnego z administracją rządową.

Czytaj więcej

Zakończono przebudowę drogi powiatowej w Zatorach

W poniedziałek, 20 września 2021 r. dokonano odbioru prac związanych z przebudową drogi powiatowej nr 3421W w Zatorach o łącznej długości 1817 m.b. Zakres robót budowlanych obejmował: wykonanie stabilizacji gruntu cementem, podbudowy z kruszywa łamanego oraz nawierzchni z betonu asfaltowego o szer. 5,50 m wraz z poszerzeniami na łukach 6 m, wykonanie zjazdów publicznych i indywidualnych, wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa naturalnego o szer. 1 m, odtworzenie rowów przydrożnych, wykonanie przepustów oraz ustawienie oznakowania.

W odbiorze uczestniczyli: Jan Zalewski Starosta Pułtuski, Włodzimierz Kaczmarczyk Radny Rady Powiatu w Pułtusku, Jacek Jackiewicz Zastępca Wójta Gminy Zatory, Grzegorz Pik Dyrektor ZDP w Pułtusku, Robert Rosiński Inspektor Nadzoru, Marcin Kaczmarczyk przedstawiciel firmy Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk oraz Sławomir Wiśniewski Kierownik robót.

Nazwa zadania
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W w Zatorach”

Zadanie sfinansowano z:
– budżetu Gminy Zatory – 250 000,00 zł;
– budżetu Powiatu Pułtuskiego – 779 980,4 1zł;
– dofinansowanie z Budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 250 000,00 zł;
Całkowita wartość inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim to: 1 279 980,41 zł.