Archiwa autora: Sylwia Słojkowska-Affelska

W przeddzień rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

Znicze i róże na płycie nagrobnej 22 stycznia obchodzona jest rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. W związku z tym wydarzeniem przedstawiciele samorządów powiatowego i gminnego oddali hołd poległym – Tadeuszowi Tyszce, Janowi Ladowskiemu, Ksaweremu Czerskiemu i Ludwikowi Żmijewskiemu – pochowanym na cmentarzu Świętego Krzyża w Pułtusku.  W imieniu Powiatu Pułtuskiego symboliczne róże na grobach powstańców złożyła Beata Jóźwiak Wicestarosta Pułtuski. W imieniu Miasta i Gminy Pułtusk cześć powstańcom oddali Ireneusz Purgacz Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku oraz Mateusz Miłoszewski Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk.

Czytaj więcej

Odbiór drogi Nr 4407W na odcinku Obryte – Gródek Nowy

Uczestnicy odbioru drogi powiatowej na odcinku Obryte-Gródek Nowy 17 stycznia br. dokonano odbioru prac związanych z przebudową drogi powiatowej nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Obryte – Gródek Nowy. Zakres robót budowlanych obejmował: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, karczowanie drzew, roboty ziemne, wykonanie chodników, podbudowy, nawierzchni, wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych (przepusty rurowe pod dojazdami) oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, roboty wykończeniowe (uzupełnienie poboczy, oczyszczenie rowów, plantowanie i humusowanie skarp i pasów zieleni, drenaż).
Długość przebudowanego odcinka to 4,071 km.
W odbiorze uczestniczyli m.in.: Sebastian Mroczkowski Wójt Gminy Obryte, Emilia Gąsecka Radna Rady Powiatu w Pułtusku, Marek Kamiński Dyrektor ZDP w Pułtusku, Jan Kaczmarczyk i Marcin Kaczmarczyk przedstawiciele firmy Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk wykonawcy robót budowlanych, Dariusz Zieliński Inspektor nadzoru oraz Sławomir Wiśniewski kierownik budowy.

Całkowita wartość zdania: 4 918 675,55 zł 
Zadanie sfinansowane zostało z następujących środków:
dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego: 2 951 204,53 zł
budżet gminy Obryte 150 000,00 zł
budżet Powiatu Pułtuskiego 1 817 471,02 zł

Czytaj więcej

Zaplecze sportowe przy hali gimnastycznej ZSZ im. J. Ruszkowskiego

Tort 5 stycznia br. w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego odbyło się spotkanie podsumowujące realizację zadania pn. ”Modernizacja zaplecza sportowego przy hali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku”. W uroczystości udział wzięli:  Wicestarosta Beata Jóźwiak, Sekretarz Powiatu Katarzyna Jankowska oraz Dyrektor ZSZ im. J. Ruszkowskiego Anna Kmiołek-Gizara, wraz z kadrą pedagogiczną placówki. Pani Dyrektor podziękowała wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia, niezwykle potrzebnego zarówno dla młodzieży, jak i całej społeczności szkolnej. Modernizacja zaplecza sportowego w ZSZ im. Jana Ruszkowskiego była pierwszym tak dużym zadaniem remontowym, w tej części budynku od momentu jego powstania, czyli blisko od 60 lat. Mamy nadzieję, że treningi w wyremontowanych pomieszczeniach będą sprzyjać kontynuacji tradycji sportowych SKS/UKS Klubu ZRYW.

Całość inwestycji wyniosła: 627.000,00 zł.
Wkład własny Powiatu Pułtuskiego wyniósł: 427.000,00 zł.
Na realizację inwestycji Powiat Pułtuski pozyskał środki z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2021 w kwocie 200.000,00 zł. 

Czytaj więcej

Nowe numery telefonów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku

Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku informuje o uruchomieniu nowych numerów telefonów, pod którymi można skontaktować się z pracownikami PUP.
Rejestracja osób bezrobotnych: 503 993 949
Pośrednictwo pracy Klienta Indywidualnego: 503 993 902
Doradztwo zawodowe: 503 993 745
Obsługa wniosków w/s zatrudniania cudzoziemców: 503 993 733

Informacja

Projekty dla osób bezrobotnych z terenu powiatu pułtuskiego w 2022 roku.

Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku zaprasza osoby bezrobotne z terenu powiatu pułtuskiego do udziału w projektach, które będą realizowane w 2022 r.

Plakat z informacją o projekcie Plakat z informacją o projekcie

Plakat „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiacie pułtuskim (IV)” (PDF)
Plakat „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (IV)” (PDF)

Rozstrzygnięcie Konkursu „Świąteczna Kartka Bożonarodzeniowa”

Kartka świąteczna, która zdobyła I miejsce w konkursie W poniedziałek 6 grudnia 2021r. obyło się rozstrzygnięcie konkursu na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową zorganizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku. W konkursie wzięło udział 14 dzieci i młodzieży będących w pieczy zastępczej z terenu powiatu pułtuskiego. Komisja miała nie lada problem z wyborem najciekawszej kartki. Wszystkie kartki były bardzo oryginalne i staranne, a niektóre z nich zaskakiwały pięknym i kreatywnym wnętrzem a także serdecznymi życzeniami. Ostatecznie wyłoniono 3 laureatów oraz przyznano 11 wyróżnień.

I miejsce: Zuzanna lat 6
II miejsce: Julia lat 8
III miejsce: Łukasz, l. 12
Wyróżnienia otrzymali: Nadia, Adam,  Mateusz, Gabriela, Bartosz, Paweł, Aleksander, Eryk, Tomasz, Krzysztof, Julka

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy zwycięzcom!

Uroczystość zakończenia realizacji zadania pn.: „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku”

Program artystyczny w SOS-W w PułtuskuW dniu 17 grudnia 2021 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku o godz. 14.00 odbyło się spotkanie podsumowujące realizację zadania pn. „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego.
W spotkaniu udział wzięli: Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, Jan Zalewski Starosta Pułtuski, Beata Jóźwiak Wicestarosta Pułtuski, Tadeusz Nalewajk Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku  wraz z radnymi oraz zaproszeni goście. Uroczystość otworzyła Pani Aldona Iniarska Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i zaprosiła do obejrzenia  świątecznego programu artystycznego pt „Maleńka przyszła miłość” z udziałem dzieci i młodzieży pułtuskiej placówki. Podczas spotkania wręczone zostały podziękowania i świąteczne podarunki przygotowane przez wychowanków SOS-W.  

Czytaj więcej