Archiwa autora: Sylwia Słojkowska-Affelska

Trwa remont w budynku ZS im. B. Prusa w Pułtusku

Prace remontowe realizowane są w ramach zadania pn. Budynek seminarium duchownego w Pułtusku 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji, na które Powiat Pułtuski otrzymał dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 1.488.000,00 zł. Wykonawcą robót budowlanych jest P.H.U. BUDOMUR Sp. z o.o. z siedzibą w Pułtusku.

Obecnie remontowana jest północna części elewacji zewnętrznej budynku (od strony boiska szkolnego). Planowany termin zakończenia robót budowlanych przewidziano na sierpień br.

Czytaj więcej

Droga relacji Lipniki Stare – Gromin oddana do użytkowania

Osoby przecinające wstęgę 9 kwietnia br. odbyło się uroczyste otwarcie nowo pobudowanej drogi relacji Lipniki Stare – Gromin, łączącej dwa sołectwa i znajdującej się na terenie dwóch gmin – Gminy Pułtusk oraz Gminy Gzy. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele: władz centralnych i samorządowych, jednostek powiatu pułtuskiego, służb leśnych oraz społeczności lokalnej.

Wszystkich zebranych gości powitał Starosta Jan Zalewski, który podkreślił wagę inwestycji oraz jej znaczenie dla mieszkańców powiatu pułtuskiego. Starosta zauważył, iż budowa tej drogi, to drugie tego typu zadanie zrealizowane przez Powiat Pułtuski wspólnie z Lasami Państwowymi. Szczególne podziękowania skierował na ręce Wicepremiera Henryka Kowalczyka za pomoc i życzliwość okazaną w realizacji przedsięwzięcia oraz Józefa Kubicy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych za wsparcie zadania. Wicepremier Henryk Kowalczyk w swoim przemówieniu podkreślił znaczenie inwestycji dla tej części powiatu oraz rolę, jaką odgrywa nowa droga w poprawie bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców. Oddawana do użytku droga to przykład udanej współpracy Lasów Państwowych z samorządami lokalnymi, co z kolei zaznaczył Dyrektor Józef Kubica. Następnie ks. kan. dr Roman Mosakowski Proboszcz Parafii pw. św. Rocha w Przewodowie odmówił modlitwę i poświęcił drogę. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Wicepremier Henryk Kowalczyk, Jan Zalewski Starosta Pułtuski, Józef Kubica Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Marek Roman Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, Mateusz Miłoszewski Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk, Robert Wielkowski Nadleśniczy Nadleśnictwa Pułtusk, Cezary Wojciechowski Wójt Gminy Gzy, Sylwia Tomczak Sołtys Gromina, Jan Bochenek Sołtys Lipnik Starych oraz Agnieszka Chmielewska Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o.

Czytaj więcej

Przebudowy drogi powiatowej Domosław-Pokrzywnica

5 maja br. w Starostwie Powiatowym w Pułtusku została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a Janem Kaczmarczykiem – Drogi i Mosty na realizację zadania pn.: „Przebudowy drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław-Pokrzywnica”

Zadanie obejmuje przebudowę jezdni w obrębie istniejącego pasa drogowego, wykonanie zjazdów do posesji, profilowanie poboczy, wyczyszczenie rowów przydrożnych, wykonanie oznakowania pionowego.

Wartość inwestycji: 3 011 930,98
Wartość robót budowlanych: 2 999 999,98 zł
Nadzór inwestorski: 11 931,00 zł

Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 1 307 750,79 zł
Wkład własny Powiatu Pułtuskiego: 1 704 180,19 zł (w ramach wkładu własnego Gmina Pokrzywnica zadeklarowała dofinansowanie inwestycji w wysokości 150 000,00 zł)

Pułtuskie obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja

Uroczystym wciągnięciem Flagi Państwowej na maszt oraz wspólnym odśpiewaniem Hymnu Polski rozpoczęły się obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Po raz kolejny, pułtuski rynek zgromadził mieszkańców oraz gości, którzy wspólnie uczcili Święto Narodowe Trzeciego Maja. Wśród zebranych byli: kombatanci, przedstawiciele samorządów Powiatu Pułtuskiego i Gminy Pułtusk, powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych, służb mundurowych, pułtuskich instytucji, szkół oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i partii politycznych. Samorząd Powiatu Pułtuskiego reprezentowali: Jan Zalewski Starosta Pułtuski, Tadeusz Nalewajk Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku oraz Beata Józwiak Wicestarosta. W wydarzenia tamtych dni wprowadziła wszystkich zebranych Dorota Orłowska Dyrektor Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku, przywołując w swoim przemówieniu nie tylko fakty historyczne, ale również atmosferę i panujące ówcześnie w kraju nastroje polityczne. W dalszej części programu odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Pułtusku. Na zakończenie uroczystości Starosta Pułtuski Jan Zalewski oraz Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk złożyli wszystkim zebranym życzenia okolicznościowe, podkreślając wagę i doniosłość uchwalonej 231 lat temu Konstytucji. Podczas uroczystości na pułtuskim rynku asystę honorową pełniła Grupa Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty pod dowództwem Artura Samsela.
Po części oficjalnej uczestnicy oraz poczty sztandarowe szkół powiatu pułtuskiego, instytucji państwowych, organizacji i partii politycznych przeszły z rynku do Bazyliki pułtuskiej, gdzie pod przewodnictwem ks. Infułata Wiesława Koska odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny. Uroczyste nabożeństwo poprzedził montaż słowno-muzyczny pt. „Pamiętajcie na  Ojczyznę …” w wykonaniu uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego w Pułtusku. Na zaproszenie Stowarzyszenia – Pamięć i Tożsamość – im. Wincentego Witosa, przedstawiciele władz samorządowych złożyli kwiaty pod pomnikiem Wincentego Witosa.

Czytaj więcej