Archiwa autora: Sylwia Słojkowska-Affelska

Otwarcie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtusku

3 października br. odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtusku. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele: władz centralnych i samorządowych, służb mundurowych, jednostek powiatu pułtuskiego, reprezentanci instytucji pomocy społecznej z terenu powiatu oraz uczestnicy Centrum.

Wszystkich zebranych gości powitała Alicja Patalan Dyrektor Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtusku i podziękowała za obecność w tym ważnym dla nowej placówki dniu. Oficjalną część uroczystości rozpoczęto od tradycyjnego przecięcia wstęgi, którego dokonali: Sylwester Dąbrowski Wicewojewoda Mazowiecki, Jan Zalewski Starosta Pułtuski, Tadeusz Nalewajk Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku, Beata Jóźwiak Wicestarosta Pułtuski, Alicja Patalan Dyrektor COM oraz Jan Slesik uczestnik Centrum. Następnie ks. Infułat  Wiesław Kosek Dziekan Dekanatu Pułtuskiego odmówił modlitwę i poświęcił budynek. W przemówieniach okolicznościowych gratulowano podjęcia inicjatywy związanej z realizacją zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtusku na Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych”. Starosta Pułtuski Jan Zalewski w swoim wystąpieniu podkreślił wagę inwestycji oraz jej znaczenie dla mieszkańców powiatu: „Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne to nowopowstała placówka powiatu pułtuskiego stworzona z myślą o dorosłych osobach niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym. Pułtuskie Centrum jest jednym z piętnastu w województwie mazowieckim, jakie powstały w ramach finansowanego przez rząd programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. Koszt jego utworzenia wyniósł: 3 511 187,99 mln zł, z czego 2 394 800,57 mln zł to środki z Funduszu Solidarnościowego, a 1 116 387,42 zł – środki własne Powiatu Pułtuskiego”.

Czytaj więcej

Stypendia Starosty Pułtuskiego

28 września 2022 r. podczas XLV Sesji Rady Powiatu w Pułtusku odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Starosty Pułtuskiego za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia wysokich wyników sportowych. Stypendia wręczyli: Starosta Pułtuski Jan Zalewski oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku Tadeusz Nalewajk w towarzystwie dyrektorów szkół: Anny Majewskiej Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Pułtusku, Doroty Orłowskiej Dyrektora Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku oraz Anny Kmiołek-Gizary Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku.

Czytaj więcej

Dzień Podziemnego Państwa Polskiego

27 września br. na I cmentarzu w Pułtusku przed mogiłą Żołnierzy AK oddano hołd bohaterom Polskiego Państwa Podziemnego. Symboliczne kwiaty na mogile złożyli – kombatanci, przedstawiciele władz samorządowych, gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych, reprezentanci szkół oraz przedstawiciele służb mundurowych.

Powiat Pułtuski reprezentował Starosta Pułtuski Jan Zalewski, Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku Tadeusz Nalewajk oraz Wicestarosta Beata Jóźwiak.
Oprawę uroczystości zapewnili uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego CN-B im. 13 Pułku Piechoty w Pułtusku. Historię tajnych struktur państwa polskiego z okresu II wojny światowej przedstawiła Justyna Wyrzykowska nauczycielka historii w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku.

Czytaj więcej

Rocznica deportacji ludności żydowskiej z Pułtuska

26 września br. przedstawiciele samorządów: Powiatu Pułtuskiego i Gminy Pułtusk oraz mieszkańcy Pułtuska, w tym młodzież i dzieci spotkali się pod pomnikiem poświęconym pamięci Żydów z Pułtuska. Jak co roku – dla uczczenia pamięci dawnych mieszkańców wyznania mojżeszowego – obchodzona jest rocznica deportacji ludności żydowskiej z Pułtuska. Uczestnicy dzisiejszego spotkania wysłuchali krótkiego rysu historycznego przygotowanego przez Anetę Szymańską Prezes Stowarzyszenia Dialogu MOSTY oraz zapalili symboliczne znicze. 

Czytaj więcej

Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Pułtusku

Pod koniec sierpnia 2022 r. zakończyły się prace związane ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtusku z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych.
Centrum rozpoczęło swoje funkcjonowanie od 1 września br. Nowoczesna placówka zapewnia możliwość dziennego pobytu dla 18 osób oraz całodobowego dla 3 uczestników posiadających umiarkowany bądź znaczny stopień niepełnosprawności. W COM dorosłe osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z opieki, zajęć terapeutycznych oraz usług dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb.

Natomiast już 29 czerwca 2022 r. Zarząd Powiatu w Pułtusku uchwałą Nr 657/2022 ogłosił nabór na stanowisko Dyrektora nowo powstałej placówki. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła jedna oferta. W dniu 21 lipca 2022 r., w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Dyrektora wybrana została Alicja Patalan, która spełniła wymagania wskazane w naborze. Wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami, wysokim poziomem znajomości przepisów prawa wymaganych na zajmowanym stanowisku. Dyrektor Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Pułtusku jest absolwentką pedagogiki na WSH w Pułtusku, ukończyła specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy oraz posiada dwudziestoletnie doświadczenie w pracy socjalnej, zdobyte w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pułtusku.

Czytaj więcej

Remont dachu i elewacji w budynku ZS im. B. Prusa w Pułtusk dobiegł końca

W sierpniu br. zakończyły się roboty budowlane w zabytkowym budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku, realizowane w ramach zadania pn. Budynek seminarium duchownego w Pułtusku 1594r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji, współfinansowanego ze środków Województwa Mazowieckiego. Na zabytkowym budynku wyremontowano dach oraz odnowiono elewację zewnętrzną. Remont objął również stolarkę okienną i nieużytkowe poddasze. Koszt realizacji wyniósł 2 480 319,98 zł, z czego dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego 1 488 000,00 zł.

Zadanie pn. Budynek seminarium duchownego w Pułtusku 1594r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji współfinansowano ze środków Województwa Mazowieckiego.

Czytaj więcej