Archiwa autora: p.zembrzycka

Zaproszenie do udziału w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”

W związku z trwającą w Polsce kampanią wdrażania Strategii Wizji Zero w rolnictwie, Kasa  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Fundacją Polskiej Grupy Energetycznej organizuje II edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika” pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Czytaj więcej

Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej (nr 3437W ulica Tysiąclecia wraz z rondem w drodze powiatowej nr 3403W w ulicy Mickiewicza w Pułtusku)

10 lipca 2020r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a firmą Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid „Czystość” Spółka Jawna z Wołomina, na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3437W ulicy Tysiąclecia wraz z rondem w drodze powiatowej nr 3403W w ulicy Mickiewicza w Pułtusku”.

W ramach inwestycji wykonana zostanie warstwa ścieralna na długości 701 mb wraz z wykonaniem studni ściekowych, wymianą włazów kanałowych, regulacją studzienek,  lokalną wymianą krawężników i kostki brukowej, a także wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Wartość prac to 632.523,44 zł brutto. Zadanie finansowane jest ze środków własnych Powiatu.

Termin realizacji: do 31.08.2020r. Czytaj więcej

Podpisanie umowy na przebudowę budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku

10 lipca 2020r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim, a firmą WALD – GLOB Jan Radecki Spółka Jawna z Pułtuska, na realizację inwestycji pn. „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku”.

Zadanie będzie polegało na przebudowie istniejącego budynku, w którym mieści się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku. W ramach prac planowane jest poszerzenie wewnętrznej pochylni dla osób korzystających z wózków inwalidzkich. Zaprojektowano nowy układ drogowy w obrębie działki. Planowane jest stworzenie 10 miejsc parkingowych, w tym 1 miejsce dla niepełnosprawnych, przejazd dla karetki i wozu bojowego straży pożarnej. Zaprojektowano częściową modernizację elewacji, jak również dostosowanie budynku do wymogów w zakresie zabezpieczenia ochrony przeciwpożarowej, w tym przebudowę instalacji sanitarnej, elektrycznej. Uwzględniono rozprowadzenie sieci internetowej i TV. Przewidziano modernizację wszystkich pomieszczeń administracyjnych, dydaktyczno-terapeutycznych i sal dla wychowanków. W ramach realizacji zadania konieczna jest również modernizacja łazienek dla osób niepełnosprawnych. Strefy holów Ośrodka zostaną oddzielone przeszklonymi drzwiami. Zaprojektowano szyb i windę wewnętrzną w celu poprawy komunikacji pionowej. W całym obiekcie zaplanowano wymianę podłóg na nowe – tarkett. W trakcie modernizacji: zostaną poszerzone otwory drzwiowe; wymieniona zostanie stolarka drzwiowa; wykonane będą niezbędne przemurowania ścianek działowych; skute będą stare i naniesione nowe tynki; wykonane zostaną prace malarskie; zamurowane będą istniejące otwory doświetlające. Czytaj więcej

Podpisanie umów na dofinansowanie trzech ważnych inwestycji

9 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Pułtusku odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie trzech ważnych inwestycji:

 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku
  Obryte – Gródek Nowy – dofinansowanie w kwocie 3 560 466 zł, planowany koszt
  inwestycji ok. 5 934 112 zł.
 2. Budowa windy w budynku wielokondygnacyjnym w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach
  – dofinansowanie w kwocie 46 876 zł, planowany kosz inwestycji 93 752 zł.
 3. Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz
  w Pułtusku – dofinansowanie w kwocie 1 721 385 zł, planowany koszt
  inwestycji  ok. 3  442 770 zł.

W imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego umowy podpisał Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, ze strony Powiatu Pułtuskiego Jan Zalewski Starosta Pułtuski,  Beata Jóźwiak Wicestarosta Pułtuski. Czytaj więcej