Archiwa autora: p.dabkowska

Nabór osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie ”Nowa jakość w szkołach zawodowych – międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli”

Flagi

POWIAT PUŁTUSKI
realizuje projekt: ”Nowa jakość w szkołach zawodowych – międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli”

Finansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Dofinansowanie projektu z UE: 581 392,28 PLN

Okres realizacji projektu: od 1.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

Głównym celem projektu jest:
• Podniesienie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli podczas staży i szkoleń typu job shadowing w przedsiębiorstwach portugalskich;
• Uzyskanie europejskiego certyfikatu Europass-Mobilność;
• Poprawa efektów kształcenia zawodowego w szkołach;
• Poprawa zidentyfikowanych potrzeb uczniów i nauczycieli dot. kształcenia zawodowego;
• Zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli;
• Wymiana dobrych praktyk;
• Nauczanie i uczenie się języków obcych;
• Motywowanie do dalszego doskonalenia się.
Projekt skierowany jest do:
• Uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku na kierunkach kształcenia klas III: technik informatyk, technik logistyk, technik ekonomista;
• Uczniów Zespołu Szkół im. B.Prusa w Pułtusku na kierunkach kształcenia: technik organizacji reklamy -klasa III, technik usług gastronomicznych – klasa III, technik fryzjer – klasa II;
• Nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół im. B.Prusa w Pułtusku i Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku. Czytaj więcej

Zaproszenie do udziału w projekcie „AKTYWNY ABSOLWENT”

Jeżeli jesteś studentem ostatniego roku lub absolwentem, który ukończył studia maksymalnie pięć lat temu, i szukasz pracy, ten projekt jest właśnie dla Ciebie!

Oferujemy między innymi doradztwo zawodowe, coaching, szkolenia zawodowe dopasowywane indywidualnie do potrzeb i zainteresowań uczestnika, naukę języków obcych, płatne staże.

Zapewniamy indywidualne podejście.

Jeżeli zależy Ci na rozwijaniu własnych kompetencji
i umiejętności oraz chcesz być konkurencyjny na rynku pracy, zgłoś się do nas już teraz!

Skontaktuj się z nami telefonicznie: 22 831 22 71 wew. 255
lub mailowo: aktywnyabsolwent@pzn.org.pl

Projekt skierowany jest do osób z orzeczoną niepełnosprawnością wzrokową w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

„Tworzenie wielkich rzeczy to kochanie tego co się robi…” – Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

W piątek, 11 października 2019 r. w Specjalnym Ośrodku Szklono-Wychowawczym im. Anny Karłowicz
w Pułtusku odbyły się powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. Jak co roku uroczystość była doskonałą okazją do złożenia serdecznych życzeń skierowanych do pracowników oświaty oraz wręczenia nagród.

Nagrodę Starosty Pułtuskiego otrzymali:

1. Anna Krystoszyk – Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku
2. Adam Byszewski – Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku
3. Ilona Dynak – Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku
4. Eliza Kędzierska – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku Czytaj więcej

Jest umowa na rozbudowę drogi powiatowej – ulica Białowiejska w Pułtusku

9 października 2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim, a firmą „DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk” z Kacic, wyłonioną w drodze przetargu, na rozbudowę drogi powiatowej nr 3431W na odcinku od km 1+088,32 do km 2+659,35 w miejscowości Pułtusk ulica Białowiejska.
W ramach zadania zostanie wykonana budowa nowej nawierzchni jezdni, budowa poboczy z kruszyw i renowacja rowów odwadniających na odcinku od granicy miasta do początku obszaru zabudowanego, budowa chodnika na obszarze zabudowanym miasta do ulicy Zielona Dróżka, budowa nowych zjazdów, przebudowa przepustu pod drogą.
Wartość prac to 2.320.000,00 zł brutto.  Zadanie współfinansowane jest z dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa w wysokości do 2.012.000,00 zł.
Planowany termin zakończenia prac – do końca II kwartału 2020r.

Czytaj więcej

Nowe ubrania specjalne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku

Infrormacja

W poniedziałek, 30 września 2019 r. Starosta Pułtuski Jan Zalewski i Wicestarosta Beata Jóźwiak oraz Henryk Kowalczyk Minister Środowiska podpisali umowę na dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup 9 kompletów : „Fabrycznie nowych ubrań specjalnych typu NOMEX dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku”. Całkowita wartość zadania wynosi 33 000,00 zł., 29 700,00 zł – dofinansowanie z WFOŚiGW, 3 300,00 zł – wkład własny Powiatu Pułtuskiego. Czytaj więcej