Archiwa autora: p.dabkowska

Informacja

Ze względu na utrzymujące się upały i prognozy pogody, które wskazują na wzrost temperatury powietrza, Starosta Pułtuski Zarządzeniem nr 33/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. ustalił dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku skrócony czas pracy. W dniach od 10.06.2019 r. do  14.06.2019r.. pracownicy starostwa będą pracować do godz. 15.00. Jednocześnie informujemy, że w celu zapewnienia bieżącej obsługi interesantów utrzymane zostaną w każdym wydziale dyżury w pozostałych godzinach urzędowania.

Podsumowano realizację stypendiów zawodowych w Prusie

W roku szkolnym 2018/2019 sześcioro najzdolniejszych uczniów Zespołu Szkół im. B. Prusa otrzymało stypendium w ramach projektu Samorządu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”. Są to uczniowie Technikum Nr 2: Justyna Świderska, Karolina Chodyna, Aneta Kuczyńska, Justyna Ciszkowska, Weronika Łuniewska i Bohdan Lesko.
6 czerwca 2019 r., w obecności pani Elżbiety Nygi – pracownika MSCDN, konsultanta przedmiotów zawodowych i przedsiębiorczości, pani Agnieszki Matusiak – technologa Stacji Uzdatniania Wody w Pułtusku, swoich opiekunów stypendialnych: Barbary Grąbczewskiej, Marty Kuleszy, Jolanty Jadaś oraz nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół – zaprezentowali wyniki rocznej pracy. Poza prezentacjami multimedialnymi można było obejrzeć spot reklamowy i wystawę zdjęć, poczytać broszury: „Najciekawsze receptury potraw z kasz w kuchni staropolskiej i współczesnej” oraz „Słodkie dzieła sztuki”, a także spróbować smakowitych wyrobów z kaszy i słodkich wypieków oraz kawy, herbaty i wodą przygotowanej na kilka sposobów. Czytaj więcej

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2019 Dzień Rodzicielstwa Zastępczego wpisał się na stałe w kalendarz uroczystości organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pełniące funkcję Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej. W piątek 31 maja 2019 r odbył się XI piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Gospodarstwie Agroturystycznym „Chata za Wsią” w Nowym Skaszewie.
W uroczystości wzięły udział rodziny oraz zaproszeni goście – Wicestarosta Beata Jóźwiak, Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk Tomasz Sobiecki oraz Wójtowie Gmin, kierownicy i pracownicy OPS z terenu powiatu pułtuskiego, przedstawiciele mediów Tygodnika Pułtuskiego, Pułtuskiej Gazety Powiatowej. Wszystkich przybyłych powitała Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Anna Frejlich. W tym roku za całokształt pracy wyróżnienie otrzymali: rodzinny dom dziecka, rodzina zastępcza niezawodowa i dwie rodziny zastępcze spokrewnione. Wyróżnienia wręczyła Wicestarosta Beata Jóźwiak, dziękując za trud i pracę jaką rodzice zastępczy włożyli w opiekę i wychowanie dzieci, życząc dalszych sukcesów, sił i wytrwałości w pełnieniu powierzonej roli. Czytaj więcej

Środki na inwestycję pn.: budowa mostu przez Niestępówkę w m. Koziegłowy z przebudową DP nr 3401W Kacice – Pokrzywnica – Smogorzewo –Krzyczki Pieniążki – Krzyczki Szumne na odc. Kacice – Nowe Niestępowo PRZYZNANE.

Powiat Pułtuski otrzymał dofinasowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 1 244 521,00 zł na realizację inwestycji drogowej pn.: budowa mostu przez Niestępówkę w m. Koziegłowy z przebudową DP nr 3401W Kacice – Pokrzywnica – Smogorzewo –Krzyczki Pieniążki – Krzyczki Szumne na odc. Kacice – Nowe Niestępowo. Całkowita wartość zadania 2 500000,00 zł.

Uroczyste obchody 30. rocznicy częściowo wolnych wyborów w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku

4 czerwca 2019 roku w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku uroczyście obchodzono 30. rocznicę częściowo wolnych wyborów w Polsce. Montaż słowno-muzyczny wykonali uczniowie Zespołu Szkół im. B. Prusa i Szkoły Podstawowej im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie z udziałem Grupy Rekonstrukcyjnej 13. Pułku Piechoty w Pułtusku pod dowództwem st. chor. szt. Leszka Topólskiego . Honorowy Patronat nad uroczystością objął Starosta Pułtuski Jan Zalewski.
Dziękujemy wszystkim przybyłym na uroczystość gościom. Szczególne podziękowania składamy Pani Monice Mazur-Rafał – prezes Fundacji Humanity in Action Polska i Pani Jolancie Siejbik – Przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty Ziemi Pułtuskiej, za żywe słowo skierowane do młodzieży i gości, świadczące o tym, że prawda jako zadanie wpisuje się w WOLNOŚĆ.

Informacja od: ZS im. B. Prusa

Czytaj więcej