Archiwa autora: p.dabkowska

W 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej

W niedzielę 1 września 2019 r. pod pułtuskim pomnikiem „BOHATEROM WRZEŚNIA 1939 r.”
odbyło się uroczyste złożenie wiązanek kwiatów w związku z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej.

Organizatorami wydarzenia byli: Starosta Pułtuski i Burmistrz Miasta Pułtusk. Uroczystą oprawę zapewnili: Pułtuski Pododdział Jednostki Strzeleckiej 1313 oraz Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Pułtusk. W imieniu samorządu powiatu pułtuskiego wiązanki kwiatów pod pomnikiem złożyli przedstawiciele władz powiatu – Starosta Pułtuski Jan Zalewski i Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku Tadeusz Nalewajk oraz reprezentacje jednostek organizacyjnych. Czytaj więcej

Kolejna droga powiatowa odebrana

29 sierpnia 2019 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk-Strzegocin-Szyszki-Gołymin Ośrodek na odcinku w m. Szyszki Włościańskie”. W ramach zadania wykonano 999 metrów bieżących nawierzchni o szerokości 5,5 metra, obustronne pobocza, odtworzono rowy oraz wybudowano zjazdy do przyległych posesji. Przebudowę powyższej drogi wykonała firma Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk. Wartość robót budowlanych wyniosła 686.868,68 zł. Na realizację inwestycji Powiat Pułtuski otrzymał dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach dotacji związanej z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 290.000,00 zł.
W odbiorze wzięli udział: Starosta Pułtuski Jan Zalewski, Wicestarosta Beata Jóźwiak, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Mariusz Kowalewski, Inspektor Nadzoru Kazimierz Strzyżewski oraz przedstawiciel wykonawcy Sławomir Wiśniewski.

Podpisanie umów z beneficjentami

W środę 28 sierpnia 2019 r., Starosta Jan Zalewski i Wicestarosta Beata Jóźwiak podpisali umowy z beneficjentami projektu o dofinansowanie z PFRON:
– Gmina Świercze – na zakup schodołazu dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Strzegocinie
– Gmina Obryte – na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem
– Stowarzyszenie Wsparcia społecznego JAN-POL – na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych. Czytaj więcej

Odbiór końcowy prac związanych z przebudową drogi powiatowej na odc. Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare

W piątek, 23 sierpnia 2019 r. dokonano odbioru końcowego prac związanych z przebudową drogi powiatowej na odc. Pułtusk ul. Mickiewicza –Lipniki Stare. Zakres robót budowlanych obejmował odc. od miejscowości Lipniki Stare – granica miasta Pułtusk – do skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Tysiąclecia i ul. Jana Pawła II. Wartość robót budowlanych wyniosła 8.888.888,88 zł brutto.

W odbiorze uczestniczyli m.in.: Jan Zalewski – Starosta Pułtuski, Beata Jóźwiak – Wicestarosta, Tadeusz Nalewajk – Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku, Mariusz Kowalewski – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych; Kazimierz Strzyżewski – inspektor nadzoru, Jan Kaczmarczyk i Sławomir Wiśniewski – przedstawiciele Wykonawcy inwestycji – firmy DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk z Kacic.
Zadanie zostało sfinansowane z budżetu powiatu pułtuskiego oraz z dotacji celowych udzielonych z budżetu województwa mazowieckiego i budżetu Gminy Pułtusk.

Czytaj więcej

Obchody 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej w Pułtusku

Oficjalne obchody 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej rozpoczęły się 15 sierpnia 2019 r.
na I cmentarzu w Pułtusku przy mogile żołnierzy poległych w 1920 r., gdzie przedstawiciele środowisk kombatanckich, samorządów lokalnych, szkół, stowarzyszeń, zakładów pracy, instytucji oraz mieszkańcy powiatu pułtuskiego złożyli kwiaty. W trakcie uroczystości na mogile została rozsypana ziemia przywieziona przez Pułtuską Grupę Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty z pola Bitwy pod Monte Casino. Czytaj więcej

Nowy mundur i wyposażenie dla Grupy Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty od Starosty Pułtuskiego

12 sierpnia 2019 r. w sali Rady Powiatu odbyło się spotkanie Starosty Pułtuskiego Jana Zalewskiego z Pułtuską Grupą Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty, podczas którego zostało wręczone nowe umundurowanie oraz niezbędne dla przedstawicieli GRH wyposażenie.
Starosta Pułtuski przyjął należącą do grupy młodzież na czele z dowodzącym st. chor. sztab. Leszkiem Topólskim, kapłanem GRH ks. Dariusz Multon, proboszczem parafii św. Wojciecha w Zambskach Kościelnych oraz Andrzejem Doleckim byłym starostą powiatu pułtuskiego – członkiem grupy.
Starosta Pułtuski bardzo ceni udział GRH w uroczystościach patriotycznych, a przekazane umundurowanie i sprzęt są wyrazem wdzięczności za wspieranie tego rodzaju uroczystości. Czytaj więcej