Archiwa autora: p.dabkowska

U W A G A – ważny komunikat

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu pułtuskiego, rekomendujemy ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie Starostwa oraz innych instytucjach publicznych do niezbędnego minimum.
W miarę możliwości prosimy o kontakt telefoniczny, pocztą elektroniczną, bądź załatwianie spraw przez ePUAP.

Z poważaniem 
Starosta Pułtuski
Jan Zalewski

Informacja - Koronawirus

Odprawa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcona zagrożeniu koronawirusem

W dniu 4 marca 2020 r. pod kierownictwem Wicestarosty Pułtuskiego Beaty Jóźwiak odbyła się odprawa Grupy Operacyjnej Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcona analizie zagrożenia koronawirusem w Polsce i stanu przygotowania służb. Spotkanie prowadził
Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa. W odprawie udział wzięli: Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtusku, Dyrektor Generalny Szpitala Powiatowego Gajda-Med Sp. z o.o., Komendant Powiatowy Policji w Pułtusku, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku, Sekretarz Powiatu Pułtuskiego, przedstawiciel Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pułtusku oraz inni pracownicy ww. instytucji.

 

 

Komunikat Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku dot. koronawirusa (SARS-CoV-2)

Informujemy, że w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu pułtuskiego wszystkie osoby przybywające z terenu Chin, Hongkongu oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Singapuru i Tajwanu i wskazujące, co najmniej jeden z objawów grypopochodnych, tj. gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem, bole mięśni i stawów, prosimy o kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Pułtusku drogą telefoniczną pod numerami telefonów: 23 692 50 71, 509 352 119 lub za pośrednictwem poczty internetowej na adres: pultusk@psse.waw.pl

Każdy powracający z ww. terenów proszony jest o prowadzenie czternastodniowej samoobserwacji stanu zdrowia. W sytuacji wystąpienia ww. objawów prosimy o telefoniczne powiadomienie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pułtusku.

W przypadku wystąpienia ostrych objawów ze strony układu oddechowego, wysokiej gorączki należy bezzwłocznie skontaktować się z oddziałem zakaźnym wskazanym dla pacjentów potencjalnie zainfekowanych koronawirusem w województwie mazowieckim, dostępnych pod linkiem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie
lub najbliżej położonym Oddziałem Obserwacyjno-Zakaźnym Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie po numerem telefonu: 23 673 03 39.

Pod numerem 800 190 590 – infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia
działającym całodobowo, siedem dni w tygodniu można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Szczegółowe informacje dot. zasad postępowania w związku z koronawirusem,
oraz powrotu z ww. krajów można uzyskać z następujących stron:
• Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pułtusku – http://pultusk.psse.waw.pl/
• Główny Inspektor Sanitarny –

Strona główna

• Ministerstwo Zdrowia – https://www.gov.pl/web/zdrowie