Archiwa autora: p.dabkowska

Zawiadomienie o IX Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019r. poz. 511) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r., poz. 13088) zwołuję IX Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019r. (piątek) o godz. 15.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11. Czytaj więcej

Uroczyste zakończenie roku Szkolnego 2018/2019

Zakończenie roku Szkolnego w SOSW W środę, 19 czerwca 2019 r. przedstawiciele Samorządu Powiatu Pułtuskiego wzięli udział w uroczystościach związanych z zakończeniem roku szkolnego w szkołach prowadzonych przez Powiat Pułtuski:
• Wicestarosta Beata Jóźwiak – w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa,
• Członek Zarządu Powiatu w Pułtusku Emilia Gąsecka – w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym,
• Sekretarz Powiatu Katarzyna Jankowska – w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi.

Uczniom, którzy w poszczególnych szkołach osiągnęli najlepsze wyniki w nauce wręczono nagrody książkowe ufundowane przez Zarząd Powiatu w Pułtusku. Najwyższą średnią ocen uzyskali: Czytaj więcej

Poczekalnia Autobusowa już otwarta

W dniu dzisiejszym odbyło się uroczyste otwarcie poczekalni autobusowej przy ul. Nowy Rynek 5 A. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Starosta Pułtuski Jan Zalewski, Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku Tadeusz Nalewajk, Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk Tomasz Sobiecki oraz wykonawca budynku Tomasz Węgłowski. Nowo wybudowana poczekalnia jest nowoczesnym obiektem spełniającym wszystkie standardy bezpieczeństwa. Obiekt jest również w pełni przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne oraz posiada odpowiednie zaplecze socjalno-sanitarne. Wewnątrz znajdują się rozkłady jazdy linii autobusowych kursujących na terenie powiatu pułtuskiego.
Całkowity koszt budowy i wyposażenia tej inwestycji wyniósł: 1 076 341,30 zł. Czytaj więcej

Dzień Rodziny w Środowiskowym Domu Samopomocy

Dień rodziny w ŚDSWprawdzie Międzynarodowy Dzień Rodziny jest obchodzony 15 maja jednak na spotkania w gronie najbliższych nigdy nie jest za późno. Tak też było 6 czerwca 2019 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pułtusku. W zorganizowanym przez ŚDS pikniku wzięło udział ok. 140 osób.

Po oficjalnym powitaniu uczestników przez Dyrektora ŚDŚ Łukasza Ruszkowskiego odbyła się krótka część artystyczna oraz pokaz układu taneczno-ruchowego przygotowanego pod okiem Marioli Sobolewskiej i instruktorów terapii ruchowej. Następnie podopieczni wraz z rodzinami mogli skorzystać z licznych atrakcji tj. gier i zabaw na świeżym powietrzu oraz poczęstunku. Czytaj więcej

Dofinansowanie na przebudowę drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo – Świerkowo

W piątek 11 czerwca 2019 r. Wicestarosta Beata Jóźwiak w imieniu Starosty Pułtuskiego Jana Zalewskiego odebrała symboliczny czek na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wręczony przez Wojewodę Mazowieckiego Zdzisława Sipierę oraz Poseł na Sejm RP Anna Cicholską. Dofinansowanie dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo – Świerkowo. Czytaj więcej