Archiwa autora: p.dabkowska

Nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Świeszewie

W czwartek 31 października 2019 r. Starosta Pułtuski Jan Zalewski i Wicestarosta Beata Jóźwiak dokonali symbolicznego przekazania samochodu dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Świeszewie. Nowy pojazd to przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych mikrobus wyposażony w windę. Całkowity koszt zakupu auta wyniósł 152 889,00 zł , z czego 80 000,00 zł zostało sfinansowane ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”.

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Świeszewie to placówka pobytu dziennego, przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, realizująca zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. Czytaj więcej

Wręczono STYPENDIA STAROSTY oraz nagrody w konkursie PRZYJAZNY KONSUMENTOWI

Wczorajsza XI Sesja Rady Powiatu w Pułtusku rozpoczęła się wręczeniem symbolicznych statuetek zwycięzcom konkursu „PRZYJAZNY KONSUMENTOWI” oraz stypendiów Starosty Pułtuskiego dla najzdolniejszych uczniów powiatowych szkół.
Informacja o laureatach konkursu „PRZYJAZNY KONSUMENTOWI” znajduje się:

Rozstrzygnięcie konkursu „Przyjazny Konsumentowi”

Pamiątkowe statuetki oraz nagrody zwycięzcy odebrali z rąk Starosty Pułtuskiego Jana Zalewskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku Tadeusza Nalewajka oraz Powiatowego Rzecznika Konsumentów Longiny Liszewskiej.

Na podstawie Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów oraz regulaminu w sprawie przyznawania stypendiów sportowych przyznane zostały stypendia Starosty Pułtuskiego. Otrzymali je uczniowie, którzy w II semestrze roku szkolnego 2018/2019 osiągnęli średnią ocen co najmniej 5,0 oraz uczniowie, którzy mogą się pochwalić osiągnięciami w dziedzinie sportu. Czytaj więcej

4 LISTOPADA ODDAJ KREW DLA 12-LETNIEGO KRYSTIANA

4 LISTOPADA ODDAJ KREW DLA 12-LETNIEGO KRYSTIANA

Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Kropla życia” w Pułtusku apeluje o oddanie krwi dla 12-letniego Krystiana mieszkańca powiatu pułtuskiego chorego na białaczkę.
Pobór krwi odbędzie się w poniedziałek, 4 listopada w godz. 9:00-13:00 w ambulansie ustawionym na pułtuskim rynku – okolice dzwonnicy.
Nie liczy się grupa krwi, liczy się chęć pomocy i gest solidarności z osobą, która jest w potrzebie.
Przyjdź, pokaż Krystianowi, że wspierasz go w walce z chorobą.

Europejskie Dni Pracodawców 2019

Europejskie Dni Pracodawców 2019 W dniu 24 października 2019 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku, odbyło się spotkanie z okazji Europejskich Dni Pracodawców – ogólnoeuropejskiej inicjatywy Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia, w którą corocznie włącza się Starosta Pułtuski i Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku, we współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości. Na zaproszenie organizatorów odpowiedziało 60 pracodawców z sektora prywatnego i publicznego, a także członkowie Rady Rynku Pracy. Spotkanie było okazją do wręczenia podziękowań za dotychczasową współpracę na rzecz lokalnego rynku pracy oraz rozwoju gospodarczego powiatu pułtuskiego. Uczestnicy wysłuchali ciekawych prezentacji: „Pracodawca mentorem dla młodzieży w drodze do kwalifikacji i rozwijania własnej działalności gospodarczej” – przedstawionej przez Pana Janusza Borzyńskiego, Dyrektora Biura Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości oraz „Powiatowe Urzędy Pracy w strukturach Publicznych Służb Zatrudnienia – rola i zadania”- wygłoszonej przez Panią Agatę Łojek, Zastępcę |Dyrektora PUP w Pułtusku.
Składamy ogromne podziękowania Panu Sławomirowi Białczak, który – jak co roku – uświetnił uroczystość wyrobami ze swojej Piekarni. Czytaj więcej

Informacja o XVI KWEŚCIE NA RENOWACJĘ ZABYTKOWYCH NAGROBKÓW

Starosta Pułtuski Jan Zalewski i Wicestarosta Beata Józwiak zapraszają do włączenia się w XVI kwestę na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków, która odbędzie się 1 listopada 2019 r. na cmentarzu Świętego Krzyża w Pułtusku. Pieniądze zbierane będą przy bramie głównej i bramach bocznych.
Po raz pierwszy odbędzie się również kwesta na I cmentarzu, gdzie członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty będą zbierać datki na odnowienie niszczejących grobów żołnierskich.

 

Narada przewodniczących powiatowych/miejskich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności na Mazowszu

W dniach 14-15 października 2019r. w Pułtusku odbyła się Narada przewodniczących powiatowych/miejskich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności na Mazowszu

W naradzie wzięło udział 31 osób z 29 powiatowych/miejskich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności na Mazowszu. Gośćmi honorowymi były Panie Dyrektor Anna Olszewska i Dyrektor Kinga Jura z Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
Program narady obejmował:
– procedury orzecznicze związane z prowadzonymi postępowaniami w sprawie wydania orzeczeń.
– uzasadnienie orzeczeń jako element prawidłowego sporządzania decyzji administracyjnej – omówienie nieprawidłowości odnotowanych w trybie kontroli i podczas analizy akt spraw w trybie odwoławczym.
– nowe rozwiązania w SI EKSMOON – szczegółowe omówienie poszczególnych funkcjonalności, z wykorzystaniem wersji testowej systemu (moduł powiatowy).
– jakość materiału dowodowego w postępowaniu o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności i wskazaniach do ulg i uprawnień. Czytaj więcej