Archiwa autora: p.dabkowska

Uroczyste obchody 30. rocznicy częściowo wolnych wyborów w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku

4 czerwca 2019 roku w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku uroczyście obchodzono 30. rocznicę częściowo wolnych wyborów w Polsce. Montaż słowno-muzyczny wykonali uczniowie Zespołu Szkół im. B. Prusa i Szkoły Podstawowej im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie z udziałem Grupy Rekonstrukcyjnej 13. Pułku Piechoty w Pułtusku pod dowództwem st. chor. szt. Leszka Topólskiego . Honorowy Patronat nad uroczystością objął Starosta Pułtuski Jan Zalewski.
Dziękujemy wszystkim przybyłym na uroczystość gościom. Szczególne podziękowania składamy Pani Monice Mazur-Rafał – prezes Fundacji Humanity in Action Polska i Pani Jolancie Siejbik – Przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty Ziemi Pułtuskiej, za żywe słowo skierowane do młodzieży i gości, świadczące o tym, że prawda jako zadanie wpisuje się w WOLNOŚĆ.

Informacja od: ZS im. B. Prusa

Czytaj więcej

Powiat Pułtuski zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Przeprowadzenie spotkań i rozmów indywidualnych nt. cyberprzestrzeni z uczniami i nauczycielami LO im. P. Skargi w Pułtusku”

Spotkania realizowane są w ramach projektu pn.: „Podniesienie kompetencji
kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi”,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” działania 10.1
„Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” poddziałania 10.1.1 „Edukacja
ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Załącznik 1 – Formularz ofertowy II (48,9 KB) Z

ałącznik 4 – Oswiadczenie o spełnieniu warunków udziału

Zapytanie ofertowe II (PDF 2 913KB)

Zawiadomienie o VII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019r. poz. 511) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018, poz. 13088) zwołuję VII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 5 czerwca 2019r. (środa) o godz. 15.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Czytaj więcej

STRZELECKI OBÓZ WOJSKOWO-OBRONNY W PUŁTUSKU

STRZELECKI OBÓZ WOJSKOWO-OBRONNY W PUŁTUSKUW dniu 24 maja 2019 r. na polanie Nadleśnictwa Pułtusk pod patronatem Starosty Pułtuskiego zorganizowany został – V Strzelecki Obóz Wojskowo-Obronny dla uczniów z klas mundurowych oraz strzelców z JS 1313. Obóz zorganizował Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa we współpracy
z Zespołem Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku, Jednostką Strzelecką 1313, Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Wyszkowie, 2 Mazowieckim Pułkiem Saperów w Kazuniu,
22 Wojskowym Ośrodkiem Kartograficznym w Komorowie, Komendą Powiatową Policji w Pułtusku, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, WOPR, Nadleśnictwem w Pułtusku. Udział jednostki wojskowej
w zabezpieczeniu procesu szkolenia był zgodny z zatwierdzonym przez MON Planem Współpracy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i Podległych Jednostek Wojskowych z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Partnerami Społecznymi w 2019 r. Czytaj więcej