Archiwa autora: Paulina Dąbkowska

79. rocznica utworzenia Armii Krajowej

W związku z 79. rocznicą utworzenia Armii Krajowej przedstawiciele Samorządów Powiatu Pułtuskiego i Gminy Pułtusk, złożyli kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym mieszkańców Ziemi Pułtuskiej pomordowanych i poległych w okresie II wojny światowej.

Oprawę zapewniła Pułtuska Grupa Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty ze starszym chorążym sztabowym Leszkiem Topólskim na czele oraz przedstawicielami Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku i Liceum Ogólnokształcącego Centrum Naukowo-Biznesowego „FENIKS” w Pułtusku. Czytaj więcej

Informacja dla osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

W związku z występującymi pytaniami o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności w czasie trwania stanu epidemii, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku, przekazuje Państwu informację o możliwości przedłużenia orzeczenia z mocy prawa, w tym możliwości korzystania z ulg i uprawień na podstawie przedłużonego orzeczenia.

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 568). poprzez uregulowania prawne wprowadza zasadę ciągłości ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o czy mówi Art 15h.1. ustawy.  Czytaj więcej

Certyfikat „Szkoły z Klasą” dla ZSZ im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku

W roku szkolnym 2019/2020 społeczność Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku przystąpiła do realizacji programu ,,SZKOŁA Z KLASĄ”, który został zakończony w listopadzie 2020 r.
Dzięki wspólnym działaniom szkoła nie tylko uzyskała CERTFIKAT SZKOŁY Z KLASĄ, lecz także unowocześniła przestrzeń oraz zacieśniła relacje, dzięki współtworzeniu wprowadzanej zmiany przez: uczniów, nauczycieli i dyrekcję.
W ramach realizacji programu utworzono strefę relaksu dla uczniów, doposażono szkołę w ławki na korytarzach, automat z przekąskami oraz otworzono sklepik szkolny. Podjęte działania przyczyniły się do integracji społeczności szkolnej oraz ulepszenia przestrzeni Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku.

KRUS zaprasza dzieci do udziału w 11. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

Plakat - Konkurs KRUSKRUS zaprasza dzieci do udziału w 11. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci, który w 2021 roku przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Czytaj więcej

Podpisanie umowy na przebudowę ul. Stare Miasto w Pułtusku

2 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Pułtusku została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim, a firmą Przedsiębiorstwo Budowy Utrzymania Dróg Sp. z o.o. z Ostrowi Mazowieckiej, na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3441W Pułtusk ul. Stare Miasto” na odc. 0,458km. W ramach zadania zostaną przebudowane chodniki wraz z zjazdami, sieć sanitarna – kanalizacja deszczowa, wybudowane zatoki postojowe, jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego ze spadkiem jednostronnym oraz wykonane oznakowanie poziome i pionowe.
Planowana wartość robót budowlanych to: 1 818 181,81 zł brutto
Termin realizacji do 30.09.2021r.

Informacja o terminach ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2021 roku

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Delegatura w Ciechanowie informuje o ustaleniu terminów ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2021 roku (harmonogram konkursów).

Harmonogram konkursów został przedstawiony Mazowieckiej Radzie działalności Pożytku Publicznego na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2021 r. oraz opublikowany na stronie: http://www.dialog.mazovia.pl podstrona: http://www.dialog.mazovia.pl/wspolpraca/konkursy-ofert.

Harmonogram Konkursów – 2021 rok [PDF 438 KB]