Archiwa autora: Paulina Dąbkowska

Informacja o systemie do komunikacji z mieszkańcami

Powiat Pułtuski zaprasza do korzystania z platformy informacyjnej do komunikacji z mieszkańcami.
Logowanie na platformie jest możliwe po kliknięciu w ikonę Mieszk@niec dostępnej na stronie internatowej Powiatu Pułtuskiego.

Poniżej animacja informacyjna dotycząca systemu:

 

ARiMR – trwa nabór wniosków o wsparcie dla rolników poszkodowanych przez COVID-19 i ubiegłoroczną suszę

Od 13 sierpnia producenci rolni, których gospodarstwa zagrożone są utratą płynności finansowej
w związku z ograniczeniami spowodowanymi przez epidemię COVID-19 oraz ci, którzy nie otrzymali tzw. pomocy suszowej za 2019 r. mogą ubiegać się o wparcie finansowe.

Wnioski o wsparcie można składać w biurach powiatowych ARiMR. Ostateczny termin ich składania nie został określony, jednak Agencja może przyznać pomoc tylko do 31 grudnia 2020 r. i w tym terminie musi ją również wypłacić. Szybkie złożenie dokumentów gwarantuje więc szybszą wypłatę środków.
Wnioski można przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać przesyłką rejestrowaną. Dokumenty można także złożyć osobiście, o ile w danej jednostce istnieje taka możliwość. Można je również dostarczyć do specjalnych wrzutni, ustawionych w placówkach terenowych Agencji. W tym wypadku, jeżeli wnioskodawca chce otrzymać potwierdzenie złożenia, powinien dołączyć do wniosku dane kontaktowe – adres e- mail bądź nr telefonu komórkowego – ze wskazaniem, że za tym pośrednictwem Agencja ma poinformować o przyjęciu wniosku poprzez wrzutnię.
O pomoc mogą ubiegać się właściciele gospodarstw rolnych, którym zagraża utrata płynności finansowej wywołana koronakryzysem i nie otrzymali oni pomocy na szkody spowodowane
w 2019 roku przez suszę i inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Jednym z warunków przyznania pomocy jest złożenie oświadczenia o wycofaniu wniosku złożonego w 2019 roku dotyczącego pomocy na szkody spowodowane suszą i innymi niekorzystnymi zjawiskami.
Pomoc będzie miała charakter pomocy publicznej.
Wszelkie pytania dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy można kierować do biur powiatowych Agencji lub na adres mailowy info@arimr.gov.pl Czytaj więcej

W stulecie Bitwy Warszawskiej

Dokładnie sto lat temu podczas słynnej Bitwy Warszawskiej, zwyczajowo nazywanej „Cudem nad Wisłą” Polacy zatrzymali marsz bolszewików na nasz kraj i Europę Zachodnią, kładąc tamę komunizmowi i jego ekspansji na inne państwa.
15 sierpnia br., odbyły się uroczystości związane z upamiętnieniem tej znamiennej w dziejach naszego kraju Bitwy. Obchody rozpoczęły się na I cmentarzu w Pułtusku przy mogile żołnierzy poległych w 1920 r. – przedstawiciele samorządów powiatowego i gminnego, środowisk kombatanckich, szkół, stowarzyszeń, organizacji, zakładów pracy, instytucji oraz ugrupowań politycznych złożyli wiązanki kwiatów.
Po uroczystości na I cmentarzu, nastąpiło złożenie kwiatów pod Pomnikiem Wincentego Witosa, a o godz. 12.00 w Bazylice Pułtuskiej została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny. Tuż po jej zakończeniu, uczestnicy udali się pod pomnik Józefa Piłsudskiego – ul. Warszawska, następnie złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą Ignacego Jana Paderewskiego w parku Domu Polonii w Pułtusku.

Oprawę obchodów uświetniły: Pułtuska Grupa Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty poczty sztandarowe, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Pułtusku, słowo do zebranych wygłosiła Elżbieta Suwińska nauczyciel historii w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Pułtusku.

Czytaj więcej

Powiat Pułtuski nadal na wysokim miejscu w rankingu „Wydatki inwestycyjne samorządów”

Powiat Pułtuski zajął X miejsce w kategorii POWIATY w rankingu „Wydatki Inwestycyjne Samorządów”. Ponowne uplasowanie na wysokim miejscu było możliwe dzięki zrealizowanym w 2019 roku inwestycjom, a wśród nich wykonanie zadań drogowych – przebudowa ok. 12 km dróg powiatowych o łącznej wartości 17.217.296,84 zł (w tym dokumentacja projektowa) z czego pozyskanie ze źródeł zewnętrznych 8.130.779,23 zł .
Do największych inwestycji drogowych można zaliczyć:
– przebudowę drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare – przebudowa ul. Mickiewicza w Pułtusku, okres realizacji to 2018 – 2019 rok, łączna długość przebudowanego odcinka – 6,850km, łączne nakłady 8.938.889 zł, w 2019 roku to 4.469.413,44 zł. w tym 2.064.752,38 zł dotacji z Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Mazowieckiego;
– przebudowę drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo-Świerkowo, długość odcinka 5,089 km, łączne nakłady 5.686.516,15zł w tym 2.842.489,00zł dotacji Wojewody Mazowieckiego i 300.000,00 zł dotacji z Gminy Świercze,
– budowę mostu przez rzekę Niestępówkę w m. Koziegłowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3401W Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo-Krzyczki Pieniążki-Krzyczki Szumne na odcinku Kacice-Nowe Niestępowo, długość odcinka 1 km, łączne nakłady 2.372.146,71 zł w tym 1.186.073,00zł dotacji z Ministerstwa Infrastruktury.
Oprócz infrastruktury drogowej, Powiat Pułtuski w 2019 roku oddał do użytku nowoczesny budynek Poczekalni Autobusowej, poprawiający warunki mieszkańców oczekujących na komunikację publiczną, nakłady poniesione na realizację tej inwestycji wyniosły 1.078.911,40 zł.
Ważnym aspektem działań inwestycyjnych Powiatu Pułtuskiego jest również wspieranie jednostek organizacyjnych. W 2019 roku zakupiono autobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku oraz samochód typu mikrobus dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  im. A. Karłowicz w Pułtusku, poniesione nakłady to 353.809,50 zł w tym pozyskane dofinansowanie z PFRON  224.648,00 zł, wybudowano budynek garażowo-gospodarczy w Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku, wykonano remont podłóg i kuchni wraz z wymianą windy w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem oraz remonty i zakup wyposażenia w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski.

Więcej informacji na temat zrealizowanych przez Powiat Pułtuski w 2019 roku inwestycji w RAPORCIE O STANIE POWIATU PUŁTUSKIEGO ZA ROK 2019 dostępnym pod linkiem:

Raport o stanie powiatu pułtuskiego za rok 2019

Droga powiatowa nr 3433W w miejscowości Obryte będzie przebudowana

5 sierpnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku podpisano umowę  na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Obryte”. Zakres robót obejmuje wykonanie drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z poboczami z kruszywa łamanego, obustronne odtworzenie rowów i przepustów oraz wybudowanie zjazdów. Wartość prac to: 444.444,44 zł. Zadanie współfinansowane w ramach środków pozyskanych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz budżetu Gminy Obryte.
W podpisaniu umowy uczestniczyli: Starosta Pułtuski Jan Zalewski, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Grzegorz Pik oraz wykonawca – właściciel firmy DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk.
Podpisanie umowy na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Obryte”.

Umowa na budowę mostu przez rzekę kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku w m. Gostkowo – Obryte podpisana

UmowaDziś w Starostwie Powiatowym w Pułtusku została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim, a firmą DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk z Kacic wyłonioną w drodze przetargu na budowę mostu przez rzekę kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku w m. Gostkowo – Obryte. W ramach zadania zostanie wykonana budowa obiektu mostowego, przebudowane rowy i przepusty, przebudowana i poszerzona do 5,5 m jezdnia, wykonane oznakowanie poziome i pionowe oraz wybudowane chodniki i zjazdy.
Wartość prac to: 1 985 062,81 zł.
Zadanie jest współfinansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 1 007 417,00 zł oraz budżetu Gminy Obryte 250 000,00 zł.

UROCZYSTE OBCHODY 100. ROCZNICY BITWY WARSZAWSKIEJ

*Organizatorzy proszą o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa związanych z przeciwdziałaniem COVID-19