Archiwa autora: Paulina Dąbkowska

Uroczystość odsłonięcia odnowionej mogiły śp. Bolesława Melecha – harcerza Drużyny Pińskiej

W 101. rocznicę Bitwy Warszawskiej odbyło się uroczyste odsłonięcie mogiły śp. Bolesława Melecha – harcerza Drużyny Pińskiej, ochotnika 205. Pułku Piechoty.
Pomysł na odnowienie mogiły zrodził się w 2019 roku wśród lokalnej społeczności. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców powiatu pułtuskiego, „Stowarzyszenie – Pamięć i Tożsamość – im. Wincentego Witosa” rozpoczęło renowację pomnika, która zakończyła się w roku 2020. Wsparcie finansowe wpłynęło od przedsiębiorców, osób fizycznych i organizacji społecznych, dzięki przychylności których, mogiła „Cichego Bohatera” – Bolesława Melecha została odnowiona przez Firmę WALD-GLOB Jan Radecki sp.j.
15 sierpnia br. odbyła się uroczystość odsłonięcia odrestaurowanej mogiły, której organizatorem było „Stowarzyszenie – Pamięć i Tożsamość – im. Wincentego Witosa”, współorganizatorami: Samorząd Powiatu Pułtuskiego, Parafia pw. św. Rocha w Przewodowie oraz Samorząd Gminy Gzy. Czytaj więcej

Obchody 101. rocznicy Bitwy Warszawskiej w Pułtusku

W niedzielę, 15 sierpnia br. w Pułtusku odbyły się obchody 101. rocznicy Bitwy Warszawskiej.
Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów przez przedstawicieli Samorządu Powiatu Pułtuskiego i Gminy Pułtusk oraz delegacji organizacji społecznych i politycznych pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, przy tablicy upamiętniającej Ignacego Jana Paderewskiego oraz pod pomnikiem Wincentego Witosa.
Uroczyste złożenie kwiatów odbyło się również przy mogile żołnierzy poległych w 1920 roku na I Cmentarzu, tu z udziałem pocztów sztandarowych, oprawą w wykonaniu Pułtuskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty oraz Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Pułtusku. Wiązanki kwiatów złożyli przedstawiciele samorządów lokalnych, reprezentanci środowisk kombatanckich, szkół, stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych Powiatu Pułtuskiego i Miasta Pułtusk, zakładów pracy i instytucji. Słowo do zebranych wygłosiła Katarzyna Apalińska nauczyciel historii w Publicznej Szkole Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w Pułtusku. Następnie odprawiona została Masza św. W intencji Ojczyzny w pułtuskiej Bazylice.
Wśród wydarzeń towarzyszących pułtuskim obchodom 101. rocznicy Bitwy Warszawskiej znalazły się: XIII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Young Football Cup 2021 z okazji 100-lecia MLKS Nadnarwianka Pułtusk oraz koncert w amfiteatrze zamkowym. Podczas koncertu mieszkańcy mieli możliwość skorzystania z mobilnego punktu szczepień oraz stoiska Narodowego Spisu Powszechnego.
Czytaj więcej

Umowa na budowę mostu oraz przebudowę drogi powiatowej podpisana

W środę 11 sierpnia br.  podpisano umowę pomiędzy Powiatem Pułtuskim, a Przedsiębiorstwem Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o. z Ostrowi Mazowieckiej, wyłonionym w drodze przetargu na  „Budowę mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Borza Strumiany wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka – Borza Strumiany- Ostaszewo na odcinku Gzy- Borza Strumiany”. W ramach inwestycji zostanie wybudowany most w m. Borza Strumiany. Zadanie obejmuje również przebudowę drogi dojazdowej do mostu oraz realizację niezbędnych prac zapewniających właściwe odwodnienie korpusu drogowego, wymianę warstw konstrukcyjnych oraz nową nawierzchnię jezdni wraz z jej poszerzeniem do 6 m, a także wykonanie chodnika, zjazdów, poboczy i kanału technologicznego. Czytaj więcej

Będzie modernizacja zaplecza sportowego przy hali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku

Podpisanie umowy na dofinansowanie modernizacji zaplecza sportowego6 sierpnia 2021r. w Szkole Podstawowej nr 7 w Ciechanowie, Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, Jan Zalewski Starosta Pułtuski oraz Beata Jóźwiak Wicestarosta Pułtuski podpisali umowę o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja zaplecza sportowego przy hali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”.

Wartość otrzymanego dofinansowania: 200 000,00 zł.

Prace budowlane w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

LogaPrace budowlane w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-WychowawczegoTrwają prace budowlane w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku. Celem realizowanych działań jest poprawa warunków rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w szczególności w zakresie edukacyjnym i społecznym, zmierzająca do osiągnięcia przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania, jakości życia oraz integracji społecznej i zawodowej, w tym pokonanie barier architektonicznych i w komunikowaniu się.
Zadanie pn.: „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku” jest dofinansowane w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych do dyspozycji Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Kwota dofinansowania to 1 041 666,49 zł.
Całkowita wartość inwestycji 2 157 133,00 zł. Czytaj więcej