Archiwa autora: p.dabkowska

Powiat Pułtuski przystąpił do ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „CIĄŻA BEZ ALKOHOLU”

Powiat Pułtuski przystąpił do ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „CIĄŻA BEZ ALKOHOLU”, której celem jest upowszechnianie wiedzy na temat szkód w rozwoju płodu wynikających
z picia alkoholu przez kobiety w czasie ciąży.

Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi materiałami edukacyjnymi dotyczącymi zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu przez kobiety w czasie ciąży.

Plakat [PDF 2469 KB]

Ulotka 1 [PDF 1864 KB]

Ulotka 2 [PDF 2262 KB]

Oficjalne przekazanie aktów powierzenia stanowisk dyrektorskich

17 lipca 2019 r. Zarząd Powiatu w Pułtusku podjął uchwały o powierzeniu stanowisk dyrektora w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi, Zespole Szkół im. Bolesława Prusa oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku.
Stanowiska zostały powierzone kandydatom wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego na okres 5 lat tj. od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia2024 r.:
– w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi – Pani Annie Majewskiej
– w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa – Pani Dorocie Orłowskiej
– w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Anny Karłowicz – Pani Aldonie Iniarskiej.
Wszystkim Paniom gratulujemy i życzymy wielu sukcesów. Czytaj więcej

Umowa na przebudowę drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk-Strzegocin-Szyszki-Gołymin Ośrodek na odcinku w m. Szyszki Włościańskie podpisana.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, w dniu dzisiejszym została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim, a firmą „DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk” z Kacic, na realizację przebudowy drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk-Strzegocin-Szyszki-Gołymin Ośrodek na odcinku w m. Szyszki Włościańskie.
W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna na jezdni, powstaną pobocza
z kruszyw, zostaną odnowione rowy przydrożne oraz wybudowane nowe zjazdy.
Wartość prac wynosi 686.868,68 zł.
Zadanie współfinansowane jest z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 290.000 zł.
Planowany termin realizacji prac – III kwartał 2019r. Czytaj więcej

827,7 tys. zł z budżetu Mazowsza dla Powiatu Pułtuskiego

„Mazowieckie programy wsparcia rozstrzygnięte. Budowa boiska do piłki nożnej z nawierzchni z trawy naturalnej w miejscowości Pokrzywnica, poprawa jakości środowiska miejskiego w Pułtusku, remont bramy garażowej strażnicy OSP Zambski Kościelne czy urządzenie placu i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gostkowie – to tylko niektóre inwestycje w powiecie pułtuskim ze wsparciem samorządu Mazowsza. Dziś umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz beneficjenci. W spotkaniu wzięli udział radni województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski i Paweł Obermeyer.”

Czytaj więcej

10 lat Środowiskowego Domu Samopomocy – ponad 290 tyś. od Zarządu Powiatu w Pułtusku na zakup autobusu

4 lipca 2019 r. odbyła się uroczystość 10-lecia Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku. W uroczystości zorganizowanej na terenie placówki uczestniczyli rodzice oraz podopieczni ŚDS, przedstawiciele władz powiatu pułtuskiego i gmin, a także reprezentanci innych placówek opiekuńczych. Z okazji jubileuszu Wicestarosta Beata Jóźwiak oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku Tadeusz Nalewajk przekazali na ręce Dyrektora Domu Łukasza Ruszkowskiego prezent – czek na kwotę ponad 290 tyś. zł na zakup autobusu. Czytaj więcej

Informacja

Ze względu na utrzymujące się upały i prognozy pogody, które wskazują na wzrost temperatury powietrza, Starosta Pułtuski Zarządzeniem nr 35/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. ustalił dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku skrócony czas pracy. W dniach od 25 czerwca 2019 r. do 27 czerwca 2019r. pracownicy starostwa będą pracować do godz. 15.00. Jednocześnie informujemy, że w celu zapewnienia bieżącej obsługi interesantów utrzymane zostaną w każdym wydziale dyżury w pozostałych godzinach urzędowania.