Archiwa autora: Paulina Dąbkowska

Wręczenie nagród dla laureatów konkursu „Przyjazny Konsumentowi”

Podczas XXXIV Sesji Rady Powiatu w Pułtusku Starosta Pułtuski Jan Zalewski oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku Tadeusz Nalewajk wręczyli symboliczne statuetki zwycięzcom konkursu „PRZYJAZNY KONSUMENTOWI”. Organizatorami jego XIII już edycji są Zarząd Powiatu w Pułtusku, Powiatowy Rzecznik Konsumentów i Pułtuska Gazeta Powiatowa.
Laureaci, którzy uzyskali najwyższą punktację w czterech kategoriach konkursowych otrzymują tytuł Firmy „Przyjaznej Konsumentowi”. Czytaj więcej

Podpisanie umowy o partnerstwie na budowę linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”

W poniedziałek 22 listopada 2021 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego podpisano umowę partnerstwa na budowę linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”. Umowa jest wymaganym dokumentem aplikacyjnym w ramach drugiego etapu naboru projektów do programu „Kolej+”. Czytaj więcej

Informacja o wyniku II przetargu na sprzedaż działki nr 128/2

Zarząd Powiatu w Pułtusku podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
22.11.2021 r. o godz. 9:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11, został przeprowadzony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Borza Strumiany, gm. Gzy, oznaczonej numerem ewidencyjnym 128/2 o powierzchni 0,0536 ha, objętej księgą wieczystą KW nr OS1U/00044661/7.
Do przetargu został dopuszczony 1 uczestnik, który w wymaganym terminie, tj. do dnia 17.11.2021 r., dokonał wpłaty wadium w wysokości 800 zł. Osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu nie było.
Zgodnie z ogłoszeniem z dnia 27.09.2021 r. cena wywoławcza wynosiła 8 000,00 zł.
W toku licytacji, po trzecim wywołaniu uczestnik przetargu nie zaoferował ceny ponad cenę wywoławczą. W związku z tym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Podpisanie umowy partnerstwa na budowę linii kolejowej Zegrze-Przasnysz

Podpisanie umowy partnerstwa na budowę linii kolejowej Zegrze-PrzasnyszLink do transmisji online z wydarzenia: https://www.facebook.com/events/223261083223276/?ref=newsfeed

W poniedziałek 19 samorządów z północnego Mazowsza, w tym samorząd województwa podpiszą umowę partnerstwa dotyczącą projektu „Budowy linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”. To niezbędny dokument aplikacyjny w ramach drugiego etapu naboru projektów do programu Kolej+. Liderem przedsięwzięcia jest miasto i gmina Serock. Czytaj więcej

Awanse w szkołach prowadzonych przez Powiat Pułtuski

Awanse w szkołach prowadzonych przez Powiat PułtuskiNie dla wszystkich nauczycieli okres wakacji to tylko czas wypoczynku. Wielu z nich w tym okresie zdaje egzaminy lub uczestniczy w rozmowach kwalifikacyjnych, których pozytywny wynik skutkuje uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego.
18 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym w Pułtusku odbyły się postępowania egzaminacyjne dla nauczycieli, szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Pułtuski, ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
O awans ubiegali się:
Janusz Kurowski – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz
Joanna Czarnecka – Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. A.Karłowicz
Maryna Prewęcka – Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego
Renata Prus- Nalewajk – Zespół Szkół im. B. Prusa
Elżbieta Błaszczyk – Zespół Szkół im. B. Prusa. Czytaj więcej

1 września 2021 r. – 82. rocznica wybuchu II wojny światowej

W 82. rocznicę wybuchu II wojny światowejW 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej 1 września br., pod pomnikiem mieszkańców ziemi pułtuskiej pomordowanych i poległych w tamtym okresie, odbyła się uroczystość złożenia kwiatów zorganizowana przez Starostę Pułtuskiego Jana Zalewskiego oraz Burmistrza Miasta Pułtusk Wojciecha Gregorczyka.

Wiązanki kwiatów pod pomnikiem złożyli przedstawiciele środowisk kombatanckich, lokalnych samorządów, służb mundurowych, szkół, jednostek organizacyjnych Powiatu Pułtuskiego i Miasta Pułtusk, zakładów pracy, instytucji i stowarzyszeń. Oprawę uroczystości zapewniło I Liceum Ogólnokształcące CNB im. 13 Pułku Piechoty. Rys historyczny zaprezentowała Anna Krawczyńska nauczyciel historii w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku. Czytaj więcej