Archiwa autora: p.dabkowska

Informacja Samorządu Województwa Mazowieckiego – katalog ofert produktów eksportowych

Szanowni Państwo,

Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach działań wspierających rozwój gospodarczy regionu realizuje szereg przedsięwzięć ukierunkowanych na promocję przedsiębiorczości i kreowanie współpracy gospodarczej, również w wymiarze międzynarodowym. W tym też zakresie na szczeblu samorządu prowadzona jest współpraca i odbywają się spotkania z przedstawicielami władz administracyjnych oraz agend gospodarczych, publicznych i prywatnych z regionów innych państw, w ramach których podnoszone są zagadnienia dotyczące inicjowania i realizacji współpracy, również o charakterze stricte handlowym.

W oparciu o dotychczasowe doświadczenia przygotowany zostanie zbiorczy katalog ofert produktów eksportowych firm województwa mazowieckiego, który promował będzie potencjał gospodarczy Mazowsza na rynkach zagranicznych i wspomagał przedsiębiorców regionu w zdobywaniu nowych kontaktów handlowych. Katalog będzie prezentowany na targach i wystawach, podczas rozmów międzyregionalnych z udziałem partnerów zagranicznych, a także w ramach współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z krajowymi agendami wspierania internacjonalizacji. Czytaj więcej

KRUS zaprasza do udziału w 10. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

Plakat - KRUS zaprasza do udziału w 10. edycji Ogólnopolskiego Konkursu PlastycznegoKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci, który w 2020 roku przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.
Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.
Zadaniem konkursowym dziecka jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A3 w dowolnej technice, na temat zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym zwierząt gospodarskich. Liczy się pomysł i wykonanie pracy plastycznej oddającej hasło konkursowe „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”. Praca powinna być wykonana indywidualnie przez uczestnika konkursu z materiałów trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu i przechowywania. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną. Czytaj więcej

Wyjazd uczniów na staż zawodowy do Portugalii

Dzięki pozyskanemu przez Powiat Pułtuski dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 581 392,28 zł, w dniu 19 stycznia br. 30 uczniów/uczennic z Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego wyjechało na 2 tygodniowy staż zawodowy do Portugalii w ramach projektu „Nowa jakość w szkołach zawodowych – międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli”. Uczestnikom projektu zapewniono bezpłatny dojazd do Lizbony i powrót do kraju (przelot samolotem w obie strony), zakwaterowanie, wyżywienie oraz odpowiednie ubezpieczenie. Czytaj więcej

157. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

157 lat temu – 22 stycznia 1863 r. Tymczasowy Rząd Narodowy wydaje Manifest wzywający do walki przeciw zaborcy rosyjskiemu. Wybucha powstanie styczniowe będące największym zrywem niepodległościowym Polaków, angażującym wszystkie stany społeczne – od inteligencji do chłopstwa, łącznie ok. 200 000 tys. ludzi.
Przedstawiciele samorządów powiatowego i gminnego oddali hołd poległym, zapalając znicze oraz składając kwiaty na grobach powstańców na pułtuskim cmentarzu Świętego Krzyża. Wartę honorową wystawiła Pułtuska Grupa Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty.

Dzień dawcy szpiku w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi

Dzień dawcy szpiku w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra SkargiPomożesz bo możesz, masz to w genach!
#KOMÓRKOMANIA to nie moda na lepszy model telefonu, to moda na uratowanie komuś życia za pomocą komórek. Nie tych, które nosi się w kieszeni – tych, które nosi się w swoim ciele.
Projekt #KOMÓRKOMANIA realizujemy w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku już po raz trzeci we współpracy z Fundacją DKMS. W ubiegłych latach Pułtuszczanie pokazali, że są wspaniałą, empatyczną społecznością. Dzień Dawcy Szpiku 2019 to aż 71 zarejestrowanych jako potencjalni Dawcy szpiku!
Celem akcji jest szerzenie idei dawstwa szpiku oraz umożliwienie rejestracji jako potencjalny Dawca osobom, które podejmą świadomą decyzję o takiej rejestracji. A Dawcą może zostać każda zdrowa osoba w wieku 18- 55 lat, która waży minimum 55 kg. Sama rejestracja polega na pobraniu wymazu z błony śluzowej policzka i trwa zaledwie kilka minut. Dla nas to chwila, a dla potrzebującego nas bliźniaka genetycznego to jedyna szansa na ŻYCIE.
Jeśli zatem chcesz zostać superbohaterem i uratować komuś życie – czekamy na Ciebie 5 lutego 2020r. od 9.00 do 17.30 w budynku Liceum przy ul. Piotra Skargi 2. Zapraszamy dorosłych uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych, ich znajomych i przyjaciół, mieszkańców Pułtuska i okolic, pracowników urzędów, sklepów, wszystkich instytucji oraz gości odwiedzających nasze miasto.
Do zobaczenia
Drużyna Szpiku ze Skargi

28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za nami

Po raz kolejny Pułtusk zagrał w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się w minioną niedzielę, 12 stycznia 2020 r. w sali Kina Narew MCKiS w Pułtusku. Tradycyjnie sztab Orkiestry, którego szefem jest Pani Teresa Zielińska, mieścił się w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku. Podczas Finału, między licznymi licytacjami, koncertowała Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP oraz Grupa PRESTIGE z Filipem Rychcikiem. Imprezę zakończył występ Studia Tańca SWAG Olgi Nitkowskiej – Brejnak.
W tym roku dzięki hojności mieszkańców udało się zgromadzić środki pieniężne na łączną kwotę: 90 137,72 zł.
Jak co roku wręczono nagrody ufundowane przez Zarząd Powiatu w Pułtusku, które otrzymali:
– wolontariusze z Powiatu Pułtuskiego, którzy zebrali najwięcej pieniędzy w ubiegłorocznym 27. Finale WOŚP –  Natalia Wielgo, Aleksandra Godlewska, Kacper Krzyżewski;
– szkoła i przedszkole, które zebrały największą sumę pieniędzy w tegorocznym 28. Finale -Zespół Placówek Oświatowych w Zatorach i Przedszkole Miejskie Nr 4 w Pułtusku. Czytaj więcej

Z A W I A D O M I E N I E o XIV Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019r. poz. 511, ze zm.), na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku, zwołuję XIV Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się 16 stycznia 2020r. (czwartek) o godz. 15.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku Sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Pułtuskiego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a Powiatem Pułtuskim.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
7. Zamknięcie Sesji.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Nalewajk