Archiwa autora: Paulina Dąbkowska

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia [PDF 404KB]

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.) Zarząd Powiatu w Pułtusku  podaje  do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia  w trybie bezprzetargowym (uchwała  Nr XXXIV/215/2021 z dnia 24.11.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę mienia Powiatu Pułtuskiego): Czytaj więcej

Wręczenie nagród dla laureatów konkursu „Przyjazny Konsumentowi”

Podczas XXXIV Sesji Rady Powiatu w Pułtusku Starosta Pułtuski Jan Zalewski oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku Tadeusz Nalewajk wręczyli symboliczne statuetki zwycięzcom konkursu „PRZYJAZNY KONSUMENTOWI”. Organizatorami jego XIII już edycji są Zarząd Powiatu w Pułtusku, Powiatowy Rzecznik Konsumentów i Pułtuska Gazeta Powiatowa.
Laureaci, którzy uzyskali najwyższą punktację w czterech kategoriach konkursowych otrzymują tytuł Firmy „Przyjaznej Konsumentowi”. Czytaj więcej

Podpisanie umowy o partnerstwie na budowę linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”

W poniedziałek 22 listopada 2021 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego podpisano umowę partnerstwa na budowę linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”. Umowa jest wymaganym dokumentem aplikacyjnym w ramach drugiego etapu naboru projektów do programu „Kolej+”. Czytaj więcej

Informacja o wyniku II przetargu na sprzedaż działki nr 128/2

Zarząd Powiatu w Pułtusku podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
22.11.2021 r. o godz. 9:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11, został przeprowadzony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Borza Strumiany, gm. Gzy, oznaczonej numerem ewidencyjnym 128/2 o powierzchni 0,0536 ha, objętej księgą wieczystą KW nr OS1U/00044661/7.
Do przetargu został dopuszczony 1 uczestnik, który w wymaganym terminie, tj. do dnia 17.11.2021 r., dokonał wpłaty wadium w wysokości 800 zł. Osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu nie było.
Zgodnie z ogłoszeniem z dnia 27.09.2021 r. cena wywoławcza wynosiła 8 000,00 zł.
W toku licytacji, po trzecim wywołaniu uczestnik przetargu nie zaoferował ceny ponad cenę wywoławczą. W związku z tym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Podpisanie umowy partnerstwa na budowę linii kolejowej Zegrze-Przasnysz

Podpisanie umowy partnerstwa na budowę linii kolejowej Zegrze-PrzasnyszLink do transmisji online z wydarzenia: https://www.facebook.com/events/223261083223276/?ref=newsfeed

W poniedziałek 19 samorządów z północnego Mazowsza, w tym samorząd województwa podpiszą umowę partnerstwa dotyczącą projektu „Budowy linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”. To niezbędny dokument aplikacyjny w ramach drugiego etapu naboru projektów do programu Kolej+. Liderem przedsięwzięcia jest miasto i gmina Serock. Czytaj więcej

Awanse w szkołach prowadzonych przez Powiat Pułtuski

Awanse w szkołach prowadzonych przez Powiat PułtuskiNie dla wszystkich nauczycieli okres wakacji to tylko czas wypoczynku. Wielu z nich w tym okresie zdaje egzaminy lub uczestniczy w rozmowach kwalifikacyjnych, których pozytywny wynik skutkuje uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego.
18 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym w Pułtusku odbyły się postępowania egzaminacyjne dla nauczycieli, szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Pułtuski, ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
O awans ubiegali się:
Janusz Kurowski – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz
Joanna Czarnecka – Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. A.Karłowicz
Maryna Prewęcka – Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego
Renata Prus- Nalewajk – Zespół Szkół im. B. Prusa
Elżbieta Błaszczyk – Zespół Szkół im. B. Prusa. Czytaj więcej