Archiwa autora: Kinga Bonisławska

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na zakup nagród – sokowirówek w ilości 10 sztuk dla występujących gości – mieszkańców zaproszonych 10 domów pomocy społecznej na Piknik Folklorystyczny w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” projektu pn.”Bardziej sprawni, bardziej aktywni”.

Zapytanie ofertowe – pobierz.pdf
Formularz ofertowy – pobierz.pdf
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – pobierz.pdf

Zapytanie ofertowe – tablice informacyjne i pamiątkowe w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności Publicznej Powiatu Pułtuskiego”

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie oraz dostarczenie i montaż tablic w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności Publicznej Powiatu Pułtuskiego”:
– tablicy informacyjnej i tablicy pamiątkowej na budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J.Ruszkowskiego, ul. Tysiąclecia 12, 06-100 Pułtusk
– tablicy informacyjnej i tablicy pamiątkowej na budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz, ul. Tysiąclecia 12, 06-100 Pułtusk.

Czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad termomodernizacją budynku ZSZ im.J.Ruszkowskiego w Pułtusku (zadanie 1) oraz nad termomodernizacją budynku SOSW im. A. Karłowicz w Pułtusku (zadanie 2)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  dot. zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego  w Pułtusku, Al. Tysiąclecia 12, 06-100 Pułtusk (zadanie 1) oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad termomodernizacją budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku, Al. Tysiąclecia 12, 06-100 Pułtusk (zadanie 2) – pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. udzielania zamówienia publicznego

Dot. zamówienia pn. „Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w roku akademickim 2017/2018 (I i II semestr) i 2018/2019 (III semestr) dla 8 nauczycieli szkół z terenu powiatu pułtuskiego”.

Protokół z postępowania do rozeznania rynku o udzielenie zamówienia publicznego – pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz