Archiwa autora: d.sobotka

Zawiadomienie o II Sesji Rady Powiatu

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018r., poz. 995, ze zm.) oraz § 9 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVII/78/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2011r. w sprawie: Statutu Powiatu Pułtuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 204, poz. 6106, ze zm.) zwołuję II Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2018r. (czwartek) o godz. 15.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Czytaj więcej

I Sesja Rady Powiatu w Pułtusku

We wtorek, 20 listopada 2018 r. odbyła się inaugurująca kadencję 2018-2023 Sesja Rady Powiatu w Pułtusku. Po rozpoczęciu obrad, Przewodnicząca Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku – Iwona Kamińska wręczyła Radnym zaświadczenia o uzyskaniu mandatu. I Sesję rozpoczęto złożeniem ślubowań przez 16 Radnych obecnych na sesji.

Rada dokonała wyboru:
– Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku, którym został radny Tadeusz Nalewajk,
– Zastępców Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku, którymi zostali radny Wiesław Cienkowski i radny Krzysztof Łachmański;
– Starosty Pułtuskiego, którym po raz drugi został radny Jan Zalewski;
– na wniosek Starosty – Wicestarosty Pułtuskiego, którym została radna Beata Jóźwiak;
– na wniosek Starosty – Członków Zarządu Powiatu w Pułtusku, którymi zostali: radna Halina Zofia Banach, radna Emilia Agata Gąsecka, radny Zbigniew Księżyk.

 

NOWY SAMOCHÓD DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PUŁTUSKU

21 listopada 2018 r. Powiat Pułtuski odebrał samochód osobowy typu mikrobus marki Volkswagen, 9 – osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich, który został zakupiony dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku. To już czwarty pojazd, zakupiony w tym roku dla placówek pomocy społecznej powiatu.
Koszt  zakupu samochodu to 152 500 zł. Powiat Pułtuski pozyskał na ten cel dofinansowanie w wysokości 80 000 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III- obszar D”.

MONITORING JAKOŚCI POWIETRZA I JEGO ZANIECZYSZCZENIA

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego, w ramach  projektu „Czyste powietrze – szkolny program edukacyjny” założyło na budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusku – urządzenie monitorujące jakość powietrza oraz zanieczyszczenia cząstkami PM 10, PM 2,5 oraz SO2. Czym oddychamy, będziemy mogli wkrótce sprawdzić w Internecie na stronie Starostwa lub WWW.oddychajnamazowszu.pl.

Czytaj więcej

Świadczenie usług transportowych na linii komunikacyjnej Ciechanów – Pułtusk przez Gołymin Ośrodek

Starostwo Powiatowe w Pułtusku informuje, że z dniem 13 listopada 2018 r. firma SANIMAX Janusz Sosnowski Monika Sosnowska rozpoczęła, na podstawie udzielonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, świadczenie usług transportowych na linii komunikacyjnej Ciechanów – Pułtusk przez Gołymin Ośrodek, zgodnie z załączonym rozkładem jazdy.
Czytaj więcej

Informacja o projekcie „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi”

Projekt pn.: „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi”

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu  Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania   10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. – 30.06.2020 r.

Czytaj więcej