Archiwa autora: d.sobotka

INFORMACJA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Nabór projektów na 2019 w ramach programu„Razem Bezpieczniej” – edycja 2018 – 2020

Uprzejmie Państwa informujemy, że Wojewoda Mazowiecki rozpoczyna procedurę naboru projektów przewidzianych do dofinansowania w 2019 r. w ramach III edycji „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”. Więcej informacji można znaleźć pod linkiem:

https://www.mazowieckie.pl/pl/urzad/aktualne-projekty/razem-bezpieczniej/program-razem-bezpieczn-1/37420,Nabor-projektow-na-2019-r.html?search=20334101

Program stypendialny dla młodych, utalentowanych sportowców

Fundusz Natalii Partyki uruchomił IV edycję programu stypendialnego dla młodych zdolnych sportowców borykających się z trudnościami w rozwoju kariery. To wyjątkowy program, który wspiera młodych, utalentowanych ludzi, szukających dofinansowania swojego rozwoju sportowego. Każde stypendium w ramach funduszu to 10 000 zł. na realizację jasno sprecyzowanych celów sportowych.
Informacja prasowa „Stypendia sportowe Funduszu Natalii Partyki – IV edycja wystartowała” [DOC, 96KB] 

II Sesja Rady Powiatu w Pułtusku

Podczas II Sesji Rady Powiatu w Pułtusku, która odbyła się 29 listopada 2018r. ślubowanie – poprzedzające objęcie mandatu, złożyła Radna Krystyna Estkowska.
Rada Powiatu dokonała wyboru przewodniczących i ustalenia składów osobowych komisji rady powiatu.Pracami komisji kierować będą:
– Włodzimierz Kaczmarczyk –   przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Małgorzata Chełstowska –
zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
– Wojciech Żukowski – przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
– Krystyna Estkowska – przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych;
– Małgorzata Chełstowska –   przewodnicząca Komisji Polityki Regionalnej i Promocji;
–  Mirosław Barszcz – przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa;
– Wojciech Żukowski – przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.

 

Informacja dot. ofert złożonych w “Otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu pułtuskiego w 2019r.”