Archiwa autora: d.sobotka

Budynek długo oczekiwanej sali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku oddany do użytkowania

Kilka pokoleń uczniów pułtuskiego LO im. Piotra Skargi, jednej z najstarszych szkół w Polsce, oczekiwało na salę sportową z prawdziwego zdarzenia. Dotychczas zajęcia odbywały się w sali o powierzchni ok. 94 m2.
17 października 2018 r. przecięcia wstęgi, symbolicznie przekazującego obiekt do użytkowania dokonali: Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska, przedstawiciele inwestora – Powiatu Pułtuskiego: Starosta Pułtuski Jan Zalewski, Wicestarosta Beata Jóźwiak, Przewodniczący Rady Wiesław Cienkowski oraz reprezentujący społeczność Liceum: Dyrektor Barbara Meredyk oraz stypendystka Prezesa Rady Ministrów, uczennica Natalia Kossakowska.
Poświęcenia obiektu sportowego dokonał Ksiądz Prałat Kapituły Pułtuskiej Wiesław Kosek, Dziekan Dekanatu Pułtuskiego oraz Ksiądz Proboszcz Parafii św. Jana Pawła II Sławomir Stefański. Czytaj więcej

POWIAT PUŁTUSKI UTRZYMAŁ MOCNĄ POZYCJĘ W RANKINGU INWESTYCYJNYM

Powiat pułtuski ponownie znalazł się na 13 pozycji w ogólnopolskim rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów. Jest także liderem inwestycji wśród mazowieckich powiatów – klasyfikując się na 3 pozycji. Ranking dotyczący lat  2015-2017 opublikowano w nr 19 /2018 Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Autorami rankingu są profesor ekonomii Paweł Swianiewicz i Julia Łukomska.
ŹRÓDŁO INFORMACJI

PROCEDURA DOTYCZĄCA UCHWALENIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA ROK 2019

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W PUŁTUSKU O OGŁOSZENIU KONSULTACJI

Zarząd Powiatu w Pułtusku w dniu 5 października 2018r. postanowił ogłosić konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie „ Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na rok 2019.”, zwanego dalej Programem Współpracy .

Czytaj więcej

KONCERT PATRIOTYCZNY „I przyszła wolność…”

Z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, 28 września 2018 r.  w Auditorium Maximum Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku  odbył się koncert patriotyczny pt. „ I przyszła wolność…”. Koncert współorganizowany był przez Zarząd Powiatu w Pułtusku i samorząd województwa mazowieckiego w ramach przedsięwzięcia pn. „Drogi do Niepodległej – miejsca pamięci na terenie powiatu pułtuskiego.”

Czytaj więcej

POWIATOWO-GMINNE ĆWICZENIE OBRONNE POD KRYPTONIMEM „PUŁTUSK 2018”

Zgodnie z programem szkolenia obronnego województwa mazowieckiego na lata 2017-2022, 25 i 26 września 2018 r. na terenie powiatu pułtuskiego zostało przeprowadzone powiatowo – gminne ćwiczenie obronne pod kryptonimem ,,PUŁTUSK 2018” na temat: „Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny”. Kierownikiem ćwiczenia był Starosta Pułtuski. Ćwiczenie zorganizowano we współdziałaniu z terenowymi organami administracji wojskowej i samorządowej powiatu pułtuskiego oraz stałym dyżurem wojewody mazowieckiego.

Czytaj więcej