Archiwa autora: Beata Bielińska

Informacja o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektów operatów opisowo-kartograficznych z modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Lemany i Pniewo Kolonia, gmina Zatory

INFORMACJA

o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektów operatów opisowo-kartograficznych z modernizacji ewidencji gruntów i budynków
obrębów Lemany i Pniewo Kolonia, gmina Zatory

Na podstawie art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, ze zm.) Starosta Pułtuski informuje, że zostaną wyłożone do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekty operatów opisowo – kartograficznych z modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów LEMANY i PNIEWO KOLONIA, gmina Zatory. Czytaj więcej