Archiwa autora: g.rzepkowski

INFORMACJA DOTYCZĄCA NOWEGO PROGRAMU PFRON, SKIEROWANA DO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE POWIATU PUŁTUSKIEGO W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID-19

Powiat pułtuski planuje przystąpienie do nowego programu PFRON pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w ramach Modułu III.

Adresatami tego programu są:

  1. osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  2. dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16. roku życia.

Czytaj więcej

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE W PCPR W PUŁTUSKU

Ze względu na wyjątkową sytuację związaną z zagrożeniem COVID-19 oraz zalecanym ograniczeniem bliskich kontaktów z innymi osobami tut. Centrum informuje o możliwości skorzystania z pomocy w ramach poradnictwa specjalistycznego: psychologa, pedagoga, prawnika oraz poradnictwa rodzinnego.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia, rozmowy, porady bądź doświadczasz przemocy domowej ZADZWOŃ pod numer telefonu 23 692 54 83 lub NAPISZ e-mail: sekretariat@pcprpultusk.pl

 

Źródło informacji: pcprpultusk.pl

WAŻNY KOMUNIKAT

!!!!KOMUNIKAT DLA INTERESANTÓW!!!! 
w sprawie funkcjonowania 
Starostwa Powiatowego w Pułtusku 
od 16 marca br. do odwołania.

W związku z koniecznością przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, Starosta Pułtuski informuje, że od 16 marca 2020 r. do odwołania Starostwo Powiatowe w Pułtusku nie będzie przyjmowało interesantów.

W tym czasie sprawy można będzie załatwić poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP (adres skrytek ESP: /1424/skrytka lub /1424/SkrytkaESP).

Niezbędne informacje można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy Urzędu, pod numerami telefonu: 23 306-71-02 oraz 23 306-71-01 lub pod adresami e-mail: kancelaria@powiatpultuski.pl oraz sekretariat@powiatpultuski.pl.

Informacja z numerami telefonów do pracowników urzędu dostępna https://powiatpultuski.pl/kontakt

Wszelkie druki do pobrania dostępne na stronie: https://bip.powiatpultuski.pl/
w zakładce: Jak załatwić sprawę ?/druki do pobrania/ 

Niezbędne opłaty, proszę w miarę możliwości uiszczać na konto bankowe.

Proszę o podawanie danych kontaktowych. W przypadku konieczności osobistego stawiennictwa (w sprawach niecierpiących zwłoki) lub uzupełnienia dokumentacji urzędnik skontaktuje się z Państwem.

O ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco za pośrednictwem strony: https://powiatpultuski.pl/

W celu uniknięcia nieprawidłowych informacji, zachęcam do sprawdzania komunikatów: 
Głównego Inspektora Sanitarnego: http://gis.gov.pl/
Państwowego Zakładu Higieny: https://www.pzh.gov.pl/
Ministra Zdrowia: https://gov.pl/web/zdrowie/
Ministra Spraw Zagranicznych: https://gov.pl/web/dyplomacja/

Zalecam stosowanie zasad higieny zgodnie z wytycznymi wskazanymi na dedykowanej stronie: http://www.gov.pl/koronawirus

Ważne telefony:
Infolinia NFZ: 800-190-590
Telefon ALARMOWY 24 H Powiatowej Inspekcji Sanitarnej: 509-352-119 (Tylko w sytuacjach alarmowych)
Telefon Powiatowej Inspekcji Sanitarnej: 23 692-50-71 – dostępny w godz.  7:30 – 15:05

Dziękuję za zrozumienie. Zachowanie ostrożności wobec zagrożenia jest obowiązkiem każdego z nas.

Z poważaniem
Starosta Pułtuski
Jan Zalewski

Raport o stanie Powiatu Pułtuskiego za 2018 rok

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności samorządu w roku poprzednim. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady powiatu.

W debacie nad raportem o stanie Powiatu Pułtuskiego
mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób.

Zgłoszenie przyjmowane jest w Wydziale Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego w Pułtusku , ul. Marii Skłodowskiej — Curie 11 (pokój nr 2.28)

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu.

Sesja Rady Powiatu w Pułtusku odbędzie się
5 czerwca 2019r. godz. 15.00

 Załączniki:
– Raport o stanie Powiatu Pułtuskiego za 2018 rok
– Formularz zgłoszeniowy wraz z listą poparcia 

Porządek VII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku:

Zawiadomienie o VII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Informacja w związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Miasta Gdańska Pana Pawła Adamowicza

W związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Miasta Gdańska, Pana Pawła Adamowicza, kierujemy do Jego rodziny, bliskich i współpracowników wyrazy żalu i współczucia. Jednocześnie informujemy, że od dziś do dnia pogrzebu Prezydenta Gdańska, jako wyraz sprzeciwu wobec wszelkich przejawów przemocy i nienawiści, zostanie opuszczona do połowy masztu flaga Powiatu Pułtuskiego na budynku zajmowanym przez Urząd Starostwa Powiatowego  w Pułtusku.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU                                            STAROSTA PUŁTUSKI

Tadeusz Nalewajk                                                                             Jan Zalewski

XLIV Sesja Rady Powiatu w Pułtusku

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018r., poz. 995, ze zm.) oraz § 9 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVII/78/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2011r. w sprawie: Statutu Powiatu Pułtuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 204, poz. 6106, ze zm.) zwołuję XLIV Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 26 października  2018r. (piątek) o godz. 10.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego  w Pułtusku  ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11.

Czytaj więcej

Informacja o dyżurach pełnionych przez Powiatową Komisję Wyborczą w Pułtusku

Informujemy, że Powiatowa Komisja Wyborcza w Pułtusku z siedzibą Starostwo Powiatowe w Pułtusku, ul. M. Skłodowskiej- Curie 11, pok. 2.30 pełni dyżur jak niżej:

  • 20.10.2018r.  (sobota) w godz. 8.00 – 20.00
  • 21.10.2018r. (niedziela) – od godz. 7.00 do zakończenia prac.

Zastępca Przewodniczącego
Powiatowej Komisji Wyborczej
/-/ Waldemar Majewski