APEL O UISZCZANIE SKŁADKI – NALEŻNOŚCI NA KONSERWACJĘ URZĄDZEŃ MELIORACJI SZCZEGÓŁOWYCH

STAROSTA PUŁTUSKI,
BURMISTRZ MIASTA PUŁTUSK,
GMINNA SPÓŁKA WODNA PUŁTUSK

APELUJĄ

O UISZCZENIE SKŁADKI,
należności na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych
przez   wszystkich właścicieli, użytkowników i zarządców gruntów i nieruchomości,
na których usytuowane są urządzenia melioracji wodnych szczegółowych
pobierz