Album „Przyroda blisko nas” już dostępny

Album przyrodniczy "Przyroda blisko nas"18 listopada br. w Kuźni Kurpiowskiej w Pniewie odbyło się spotkanie promujące publikację
pn. „Przyroda blisko nas”, które poprowadziła Izabela Koba-Mierzejewska dziennikarka, publicystka, sympatyczka Ziemi Pułtuskiej.

Przygotowanie publikacji było częścią projektu „Przyroda blisko nas”, realizowanego przez Stowarzyszenie Kuźnia Kurpiowska w Pniewie w ramach programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2023.

Album „Przyroda blisko nas” – PDF

Autor zdjęć: Kuźnia Kurpiowska