AKADEMIA SUKCESU W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. PIOTRA SKARGI W PUŁTUSKU

Powiat Pułtuski jako organ prowadzący dla szkół ponadpodstawowych pozyskał dofinansowanie
w wysokości 247 725,00 zł na kompleksowe wyposażenie pracowni biologicznej, chemicznej oraz komputerowej w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku. W ramach projektu licealiści będą także mogli uczestniczyć w kółkach zainteresowań, wyjazdach studyjnych oraz warsztatach poszerzających ich kompetencje kluczowe. Wartość projektu: 301 275,00 zł
Wartość dofinansowania: 247 725,00 zł
Wkład własny Powiatu Pułtuskiego: 53.547,00 zł