PRZYRZECZENIE STRZELECKIE’ 2016

3 maja br. w Akademii Obrony Narodowej uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku z klas mundurowych o profilu bezpieczeństwo narodowe, wchodzących w skład Pułtuskiego Pododdziału Jednostki Strzeleckiej 1313 AON, złożyli uroczyste przyrzeczenie strzeleckie.

Po przyrzeczeniu, uczniowie naszej szkoły, której organem prowadzącym jest Powiat Pułtuski, otrzymali akty mianowania na stopnie strzeleckie oraz wzięli udział w defiladzie szkolnych pododdziałów JS 1313 AON. Przemówienie do zebranych pododdziałów i zaproszonych gości wygłosił prof. AON dr hab. Józef Marczak.

Na uroczystościach przyrzeczenia były obecne władze uczelni, reprezentanci związków kombatanckich i stowarzyszeń proobronnych oraz przedstawiciele: Starostwa Powiatowego w Pułtusku –  dr Robert Dynak – Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego oraz Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku –  Luiza Truchel – Zastępca Dyrektora, nauczyciele:  Marta Wójtowicz-Gajkowska,  kpt. rez. Kazimierz Dobrosielski oraz Dariusz Smoliński.

IMG_20160503_105616

IMG_20160503_100933

IMG_20160503_101645