70 lat Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku

14 października 2017 r. był szczególnym dniem dla uczniów, nauczycieli, dyrekcji, pracowników administracji i obsługi  oraz absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku. Dzień Edukacji Narodowej był jednocześnie dniem, w którym obchodzono Jubileusz 70-lecia Szkoły.

Część oficjalną uroczystości w szkole, poprzedziła mszą św. odprawiona w Bazylice Kolegiackiej w Pułtusku. W części oficjalnej uroczystości, minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych dyrektorów, nauczycieli, pracowników i absolwentów. Złożono również kwiaty na grobach patrona –  Jana Ruszkowskiego i zasłużonego, wieloletniego dyrektora szkoły Władysława Piotrowskiego

Z okazji jubileuszu Zespołu Szkół Zawodowych uhonorowano nagrodami: Starosty Pułtuskiego – Leontynę Foltyn, nauczycielkę języka polskiego, Dyrektora Szkoły –  Dorotę Budziszewską – wicedyrektor, nauczycielkę języka polskiego. Pracownikom szkoły wręczono również dyplomy okolicznościowe Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Montaż  wokalno-muzyczny w wykonaniu uczniów wprowadził wszystkich  w miły, refleksyjny nastrój sprzyjający wspomnieniom. Po części artystycznej, absolwenci i uczniowie wzięli udział w quizie „Przeszłość jest częścią teraźniejszości”. Laureatem turnieju wiedzy o Szkole został zespół „Logistyków”, w skład którego weszli: Luiza Truchel, Ewa Smolińska i Piotr Rogalski. Wszyscy uczestnicy turniejowej zabawy otrzymali pamiątkowe podziękowania i drobne upominki .  Po „pokazie  militarnym” uczniów klas mundurowych  przyszedł czas na zwiedzanie wystawy okolicznościowej „Czar wspomnień”  oraz spotkania absolwentów w klasach. Poczęstunek i dobra kawa zachęciły uczestników Jubileuszu do miłych rozmów o przeszłości i przyszłości Szkoły. Wieczorem część absolwentów uczestniczyła w balu na pułtuskim  zamku.