4 LISTOPADA ODDAJ KREW DLA 12-LETNIEGO KRYSTIANA

4 LISTOPADA ODDAJ KREW DLA 12-LETNIEGO KRYSTIANA

Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Kropla życia” w Pułtusku apeluje o oddanie krwi dla 12-letniego Krystiana mieszkańca powiatu pułtuskiego chorego na białaczkę.
Pobór krwi odbędzie się w poniedziałek, 4 listopada w godz. 9:00-13:00 w ambulansie ustawionym na pułtuskim rynku – okolice dzwonnicy.
Nie liczy się grupa krwi, liczy się chęć pomocy i gest solidarności z osobą, która jest w potrzebie.
Przyjdź, pokaż Krystianowi, że wspierasz go w walce z chorobą.