INFORMACJA

W związku z planowaną nieobecnością Pana Tadeusza Nalewajka na dyżurze Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 7 listopada 2022r. (poniedziałek).

Przewodniczący Rady będzie pełnił dyżur dla interesantów  w sprawach skarg i wniosków w dniu 8 listopada 2022r. (wtorek)  godz. 14.00-16.00

W STAROSTWIE POWIATOWYM W PUŁTUSKU
UL. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE 11
POKÓJ NR 2.28

 spotkanie można umówić telefonicznie: 23  306 71 21

lub za pośrednictwem poczty e-mail: worz@powiatpultuski.pl