Miesięczne archiwum: Listopad 2018

II Sesja Rady Powiatu w Pułtusku

Podczas II Sesji Rady Powiatu w Pułtusku, która odbyła się 29 listopada 2018r. ślubowanie – poprzedzające objęcie mandatu, złożyła Radna Krystyna Estkowska.
Rada Powiatu dokonała wyboru przewodniczących i ustalenia składów osobowych komisji rady powiatu.Pracami komisji kierować będą:
– Włodzimierz Kaczmarczyk –   przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Małgorzata Chełstowska –
zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
– Wojciech Żukowski – przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
– Krystyna Estkowska – przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych;
– Małgorzata Chełstowska –   przewodnicząca Komisji Polityki Regionalnej i Promocji;
–  Mirosław Barszcz – przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa;
– Wojciech Żukowski – przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.

 

Informacja dot. ofert złożonych w “Otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu pułtuskiego w 2019r.”

Zawiadomienie o II Sesji Rady Powiatu

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018r., poz. 995, ze zm.) oraz § 9 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVII/78/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2011r. w sprawie: Statutu Powiatu Pułtuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 204, poz. 6106, ze zm.) zwołuję II Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2018r. (czwartek) o godz. 15.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Czytaj więcej

I Sesja Rady Powiatu w Pułtusku

We wtorek, 20 listopada 2018 r. odbyła się inaugurująca kadencję 2018-2023 Sesja Rady Powiatu w Pułtusku. Po rozpoczęciu obrad, Przewodnicząca Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku – Iwona Kamińska wręczyła Radnym zaświadczenia o uzyskaniu mandatu. I Sesję rozpoczęto złożeniem ślubowań przez 16 Radnych obecnych na sesji.

Rada dokonała wyboru:
– Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku, którym został radny Tadeusz Nalewajk,
– Zastępców Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku, którymi zostali radny Wiesław Cienkowski i radny Krzysztof Łachmański;
– Starosty Pułtuskiego, którym po raz drugi został radny Jan Zalewski;
– na wniosek Starosty – Wicestarosty Pułtuskiego, którym została radna Beata Jóźwiak;
– na wniosek Starosty – Członków Zarządu Powiatu w Pułtusku, którymi zostali: radna Halina Zofia Banach, radna Emilia Agata Gąsecka, radny Zbigniew Księżyk.

 

NOWY SAMOCHÓD DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PUŁTUSKU

21 listopada 2018 r. Powiat Pułtuski odebrał samochód osobowy typu mikrobus marki Volkswagen, 9 – osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich, który został zakupiony dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku. To już czwarty pojazd, zakupiony w tym roku dla placówek pomocy społecznej powiatu.
Koszt  zakupu samochodu to 152 500 zł. Powiat Pułtuski pozyskał na ten cel dofinansowanie w wysokości 80 000 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III- obszar D”.

MONITORING JAKOŚCI POWIETRZA I JEGO ZANIECZYSZCZENIA

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego, w ramach  projektu „Czyste powietrze – szkolny program edukacyjny” założyło na budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusku – urządzenie monitorujące jakość powietrza oraz zanieczyszczenia cząstkami PM 10, PM 2,5 oraz SO2. Czym oddychamy, będziemy mogli wkrótce sprawdzić w Internecie na stronie Starostwa lub WWW.oddychajnamazowszu.pl.

Czytaj więcej