Miesięczne archiwum: Listopad 2018

Świadczenie usług transportowych na linii komunikacyjnej Ciechanów – Pułtusk przez Gołymin Ośrodek

Starostwo Powiatowe w Pułtusku informuje, że z dniem 13 listopada 2018 r. firma SANIMAX Janusz Sosnowski Monika Sosnowska rozpoczęła, na podstawie udzielonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, świadczenie usług transportowych na linii komunikacyjnej Ciechanów – Pułtusk przez Gołymin Ośrodek, zgodnie z załączonym rozkładem jazdy.
Czytaj więcej

Informacja o projekcie „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi”

Projekt pn.: „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi”

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu  Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania   10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. – 30.06.2020 r.

Czytaj więcej

Wigilia dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa

I N F O R M A C J A
Zgodnie z zarządzeniem nr 46/2018 Starosty Pułtuskiego  z dnia 13 listopada 2018r.,
dzień 24 grudnia 2018r. (poniedziałek) dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku
jest dniem wolnym od pracy.
Jednocześnie informujemy, że dzień 8 grudnia 2018r. (sobota) jest dniem pracy
dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku w godzinach 8.00-17.00.