Miesięczne archiwum: Październik 2018

XLIV Sesja Rady Powiatu w Pułtusku

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018r., poz. 995, ze zm.) oraz § 9 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVII/78/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2011r. w sprawie: Statutu Powiatu Pułtuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 204, poz. 6106, ze zm.) zwołuję XLIV Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 26 października  2018r. (piątek) o godz. 10.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego  w Pułtusku  ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11.

Czytaj więcej

Informacja o dyżurach pełnionych przez Powiatową Komisję Wyborczą w Pułtusku

 

Informujemy, że Powiatowa Komisja Wyborcza w Pułtusku z siedzibą Starostwo Powiatowe w Pułtusku, ul. M. Skłodowskiej- Curie 11, pok. 2.30 pełni dyżur jak niżej:

  • 20.10.2018r.  (sobota) w godz. 8.00 – 20.00
  • 21.10.2018r. (niedziela) – od godz. 7.00 do zakończenia prac.

Zastępca Przewodniczącego
Powiatowej Komisji Wyborczej
/-/ Waldemar Majewski

Budynek długo oczekiwanej sali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku oddany do użytkowania

Kilka pokoleń uczniów pułtuskiego LO im. Piotra Skargi, jednej z najstarszych szkół w Polsce, oczekiwało na salę sportową z prawdziwego zdarzenia. Dotychczas zajęcia odbywały się w sali o powierzchni ok. 94 m2.
17 października 2018 r. przecięcia wstęgi, symbolicznie przekazującego obiekt do użytkowania dokonali: Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska, przedstawiciele inwestora – Powiatu Pułtuskiego: Starosta Pułtuski Jan Zalewski, Wicestarosta Beata Jóźwiak, Przewodniczący Rady Wiesław Cienkowski oraz reprezentujący społeczność Liceum: Dyrektor Barbara Meredyk oraz stypendystka Prezesa Rady Ministrów, uczennica Natalia Kossakowska.
Poświęcenia obiektu sportowego dokonał Ksiądz Prałat Kapituły Pułtuskiej Wiesław Kosek, Dziekan Dekanatu Pułtuskiego oraz Ksiądz Proboszcz Parafii św. Jana Pawła II Sławomir Stefański. Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Starostwo Powiatowe w Pułtusku zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie zamówienia pn. LIKWIDACJA BARIER TRANSPORTOWYCH (Zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich, dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku). Czytaj więcej

POWIAT PUŁTUSKI UTRZYMAŁ MOCNĄ POZYCJĘ W RANKINGU INWESTYCYJNYM

Powiat pułtuski ponownie znalazł się na 13 pozycji w ogólnopolskim rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów. Jest także liderem inwestycji wśród mazowieckich powiatów – klasyfikując się na 3 pozycji. Ranking dotyczący lat  2015-2017 opublikowano w nr 19 /2018 Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Autorami rankingu są profesor ekonomii Paweł Swianiewicz i Julia Łukomska.
ŹRÓDŁO INFORMACJI