Miesięczne archiwum: Lipiec 2018

Powiat Pułtuski pozyskał dofinansowanie w kwocie 344.537,50 zł

Powiat Pułtuski pozyskał dofinansowanie w kwocie 344.537,50 zł na realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi” w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna, w tym w szkołach zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Czytaj więcej

Informacja dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Pułtuskiego

Szanowni Państwo,
w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Organizacje pozarządowe” zostały opublikowane  informacje:
1 –  o programie grantowym FIO Mazowsze Lokalne dotyczące konkursu „Masz pomysł na działania lokalne?”
2 –  Federacji Mazowsze o organizacji spotkania : „Poznajmy się”.
3 –  Marszałka Województwa Mazowieckiego o ogłoszeniu 8. edycji Konkursu Barwy Wolontariatu.

Czytaj więcej