Miesięczne archiwum: Czerwiec 2018

PODPISANO UMOWĘ Z WYKONAWCĄ PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NA ODCINKU TĄSEWY – SKÓRZNICE – ETAP II

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, 13 czerwca 2018r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim, reprezentowanym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku, a firmą „UNI – BUD Tomasz Paradowski” z Nowego Skaszewa na realizację przebudowy drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo na odcinku Tąsewy – Skórznice – etap II.

Czytaj więcej

PODPISANO UMOWĘ Z WYKONAWCĄ BUDOWY MOSTU PRZEZ RZEKĘ PRUT WRAZ Z ROZBUDOWĄ ODC. DROGI POWIATOWEJ W M. ZATORY

12 czerwca 2018r.  została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim,  a firmą „DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk”  z Kacic, wyłonioną w drodze przetargu,  na realizację budowy mostu przez rzekę Prut wraz z rozbudową odcinka drogi powiatowej w m. Zatory.

W ramach zadania zostanie wykonane: rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa nowego przez rzekę Prut, przebudowa drogi na odcinku 1204 mb z poszerzeniem jezdni do 5,5 m, budową poboczy żwirowych, zjazdów oraz odtworzeniem rowów przydrożnych.
Wartość prac to 2.525.252,52 zł.
Zadanie współfinansowane jest z  rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości 1 630 800 zł. Planowany termin realizacji prac – IV kwartał 2018 r.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Samorząd terytorialny w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego”

8 czerwca 2018 r. w Sali Senatu Akademii Humanistycznej odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa  „Samorząd terytorialny w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego”, zorganizowana przez Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku oraz  Starostwa Powiatowe w: Pułtusku, Makowie Mazowieckim i Ostrołęce.

Czytaj więcej

Zawiadomienie o XL Sesji Rady Powiatu

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018r. poz. 995, z późn. zm.), na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku zwołuję XL Sesję Rady Powiatu w Pułtusku,  która odbędzie się w dniu 14 czerwca 2018r. (czwartek) o godz. 10.00  w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku   ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11.
 Porządek obrad:

Czytaj więcej