Miesięczne archiwum: Maj 2018

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018r., poz. 995.) oraz § 9 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVII/78/2011 Rady Powiatu  w Pułtusku z dnia 26 października 2011r. w sprawie: Statutu Powiatu Pułtuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 204, poz. 6106, ze zm.) zwołuję XXXIX Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 5 czerwca 2018r. (wtorek) o godz. 14.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku  ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11.

Czytaj więcej

Powiatowe obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

30 maja został ustanowiony  Dniem Rodzicielstwa Zastępczego. Celem święta jest poprawa losu dzieci odrzuconych i osieroconych poprzez popularyzację ruchu rodzicielstwa zastępczego.
Z tej okazji 25 maja 2018 r. na terenie Domu Polonii odbył się  piknik rodzinny, zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku, w ramach współfinansowanego ze środków unijnych projektu Już dziś pracujemy na lepsze jutro.

Czytaj więcej

STRZELECKI OBÓZ WOJSKOWO-OBRONNY W PUŁTUSKU

W ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, 18 maja 2018 r. na polanie Nadleśnictwa Pułtusk odbył się IV Strzelecki Obóz Wojskowo-Obronny dla młodzieży z klas mundurowych oraz strzelców z JS 1313.  Obóz, pod patronatem Starosty Pułtuskiego, zorganizował Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa we współdziałaniu z Zespołem Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku, Jednostką Strzelecką 1313, Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Wyszkowie, 22 Wojskowym Ośrodkiem Kartograficznym w Komorowie, Komendą Powiatową Policji w Pułtusku, Nadleśnictwem w Pułtusku, Sekcją Strzelectwa Sportowego MLKS Nadnarwianka Pułtusk oraz Klubem Krótkofalarskim SP5PAU w Pułtusku.

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej