Miesięczne archiwum: Marzec 2018

Ustalenia dotyczące pracy aptek na terenie powiatu pułtuskiego

27 marca 2018r. Rada Powiatu w Pułtusku podjęła uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego. 28 marca 2018r. uchwała została wysłana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewidywany termin wejścia w życie uchwały  – 15 kwietnia 2018r.
Harmonogram pracy 15 aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, soboty, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy  – pobierz

W Starostwie obradował Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP

W poniedziałek, 26  marca br. w Starostwie Powiatowym w Pułtusku odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. W obradach, którym przewodniczył dh Tadeusz Nalewajk, oprócz członków Zarządu uczestniczyli: Starosta Pułtuski Jan Zalewski, przedstawiciele samorządów gmin powiatu pułtuskiego, Komendy Powiatowej Policji  oraz powiatowy kapelan strażaków ks. kanonik Józef Gawlik.

Czytaj więcej

Eliminacje powiatowe XLI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

W piątek (23.03.br.) w AH im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku odbyły się eliminacje powiatowe
XLI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.
W konkursowych zmaganiach uczestniczyło 24 uczniów szkół z terenu powiatu pułtuskiego, wyłonionych podczas eliminacji gminnych.

Czytaj więcej

Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej średniego i niskiego napięcia SN-15kV, nN-0,4kV wraz z kontenerową stacją transformatorową SN/nN w Topolnicy (gm. Zatory)

Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej średniego i niskiego napięcia SN-15kV, nN-0,4kV wraz z kontenerową stacją transformatorową SN/nN w Topolnicy (gm. Zatory) – pobierz

Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017r., poz. 1868 ze zm.) oraz § 9 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVII/78/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2011r. w sprawie: Statutu Powiatu Pułtuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 204, poz. 6106 ze zm.) zwołuję XXXVIII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 27 marca 2018r. (wtorek)   o godz. 14.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11.

Czytaj więcej