Miesięczne archiwum: Luty 2018

Wybrano wykonawcę przebudowy drogi powiatowej na odc. Bylice-Klukowo

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, 12 lutego 2018 r. została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Pułtusku a firmą DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk z Kacic na realizację przebudowy drogi powiatowej w gm. Świercze na odcinku Bylice – Klukowo. Wartość prac to 3.939.393,93 zł . W ramach zadania zostanie przebudowane 4100 mb nawierzchni drogi (z poszerzeniem jej do 6 m),  177 mb chodnika w m. Klukowo, budowa peronów przystanków autobusowych i przejść dla pieszych z ich doświetleniem. Ponadto, zostaną odtworzone  pobocze i rowy odwadniające oraz przebudowane 2 przepusty pod drogą. Planowany termin realizacji prac –  I połowa 2018 r

OTWARCIE NOWEJ SIEDZIBY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W PUŁTUSKU

W poniedziałek, 19 lutego 2018 r. dokonano uroczystego otwarcia nowej siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) w Pułtusku. Symboliczną wstęgę przecięli: Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska , Minister Środowiska Henryk Kowalczyk,  Starosta Pułtuski Jan Zalewski, Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Cienkowski,  Dyrektor Domu Łukasz Ruszkowski oraz przedstawiciele- uczestników i rodzin uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy.

Czytaj więcej

Powiat Pułtuski po raz kolejny realizuje program ,,Aktywny samorząd”

Uprzejmie informujemy, że podobnie jak w ubiegłych latach Powiat Pułtuski przystąpił do realizacji pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd”. Jednostką realizującą program w imieniu powiatu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Czytaj więcej

W 76. rocznicę utworzenia Armii Krajowej

W Pułtusku, 14 lutego 2018 r. w 76. rocznicę utworzenia Armii Krajowej kombatanci, mieszkańcy, władze samorządowe, przedstawiciele miejskich i powiatowych jednostek organizacyjnych, służb,  straży, instytucji, organizacji społecznych oraz społeczności szkolnych uczestniczyli w uroczystości złożenia kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym mieszkańców ziemi pułtuskiej pomordowanych i poległych w okresie II wojny światowej.

Czytaj więcej

BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) oraz Starostwo Powiatowe w Pułtusku zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie „Jak poprawnie zrealizować projekt i złożyć sprawozdanie. Rozliczanie dotacji publicznej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odbędzie się  21.02.2018 r. (środa) w godz. 12.00-16.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, w Sali konferencyjnej.

Czytaj więcej